Foster Parents Plan

Beoordeling 7.5
Foto van een scholier
  • Spreekbeurt door een scholier
  • Klas onbekend | 1173 woorden
  • 2 mei 2003
  • 43 keer beoordeeld
Cijfer 7.5
43 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

Wat is Foster Parents Plan?

Geschiedenis:


Het is 1937. In de straten van het Spaanse Santander vindt de Brit John Langdon-Davies een klein jongetje. Langdon-Davies was als journalist in Spanje om de burgeroorlog te verslaan. Het jongetje, een kleuter, droeg een briefje bij zich: ‘Dit is José. Ik ben zijn vader. Als Santander wordt ingenomen, word ik gedood. Ik smeek wie mijn zoon vindt voor hem te zorgen.’ John Langdon-Davies nam het kind op. Meteen werd de basis gelegd voor wat later zou uitgroeien tot het wereldwijde Plan International. Toen Langdon-Davies de volgende dag uit Santander moest vluchten, nam hij in een aftandse vrachtwagen zo’n veertig kinderen mee die hij had gevonden op zijn zwerftocht door de stad. Hij werd daarbij geholpen door een andere Engelsman, Eric Muggeridge. Ze brachten de kinderen naar een deel van Spanje dat op dat moment nog veilig was en bedachten een plan om geld in te zamelen zodat meer vluchtelingetjes in veiligheid konden worden gebracht.

In december 1937 ging Langdon-Davies naar de Verenigde Staten en richtte daar het ‘American Committee of Foster Parents Plan for Children in Spain’ op, wat later Plan International zou worden.

In januari 1939 werd het duidelijk dat het in Spanje niet meer veilig was. Franco’s troepen rukten op. Muggeridge bracht negenhonderd kinderen over de besneeuwde pyreneeën. Net over de grens, in Biarritz, werden acht opvangtehuizen opgericht. Muggeridge reisde heen en weer om nog zoveel mogelijk dakloze kinderen letterlijk van de straat te plukken.

1939-1945: Tijdens de oorlogsjaren moesten de kinderen overgebracht worden naar Engeland, in de buitenwijk van London werd een kinderkolonie opgericht die “Sanctuary” genaamd werd.

Na de Tweede Wereldoorlog veranderde de hulp aan kinderen in Europa drastisch. De eerste tekenen werden zichtbaar van het latere principe dat niet één kind, maar zijn hele leefomgeving van de hulp moest kunnen genieten. Want men kon niet één kind uit een Belgisch weeshuis of één kind uit een Italiaans gezin eten en kleren geven en de anderen laten toekijken.

Ook nog vandaag groeit Plan nog steeds, Plan helpt nu reeds 1,2 miljoen kinderen maar als je weet dat er nog meer dan 9 miljoen hulpbehoevende kinderen zijn begrijp je best dat Plan alle steun van ons kan gebruiken.

Internationaal:

Foster Parents Plan (Plan International) is een internationale, humanitaire op het kind gerichte ontwikkelingsorganisatie, zonder banden met religie, politiek of overheden. Financiële adoptie vormt de basis van de organisatie. De ingezamelde fondsen worden gebruikt voor de financiering van langetermijnprojecten in de onmiddellijke omgeving van het Foster Kind. Alleen op die manier kunnen de levensomstandigheden van de kinderen duurzaam verbeterd worden.

Foster Parents Plan is wereldwijd actief met hulpprojecten in 43 programmalanden,verspreid over Afrika, Azië en Latijns-Amerika. 15 donorlanden verzamelen fondsen om de vele duizenden projecten in de programmalanden te bekostigen.
[plaatje0]
[plaatje1]
[plaatje2]
[plaatje3]
Het internationaal hoofdkwartier van Foster Parents Plan bevindt zich in Woking (Londen). Daar gebeurt de aansturing,de coördinatie en de evaluatie van de projecten die Plan International wereldwijd ondersteunt.
[plaatje4]
Aan de hand van de beschikbare fondsen worden elk jaar opnieuw budgetten opgesteld. Vanuit het internationaal hoofdkantoor wordt het geld doorgestuurd naar de projecten die op dat moment in de programmalanden worden gerealiseerd. Op die manier vermijdt de organisatie muntontwaarding en wordt de bijdrage van de sponsors maximaal benut.

In België:

Foster Parents Plan startte in 1984 een nationaal kantoor op in België. Sindsdien hebben veel mensen zich voor de organisatie ingezet.Vandaag kan Foster Parents Plan op heel wat mensen rekenen:
· Raad van beheer
· medewerkers
· regionale werkgroepen
· vrijwilligers

De oprichting van het nationale kantoor in België betekende niet de start van Foster Parents Plan.Wist u trouwens dat Foster Parents Plan na de oorlog heel wat kinderen in België heeft geholpen?

Fondsverwerving:

Samen met andere donorlanden werft Foster Parents Plan België fondsen om de projecten in de programmalanden te realiseren.
Voor 27 frank per dag kunt u Foster Ouder worden van een Foster Kind. Op die manier geeft u een kind en z’n gemeenschap zicht op een betere toekomst,en leert u tevens heel wat over de levenswijze in ontwikkelingslanden.

Ook bedrijven en overheden dragen hun steentje bij tot een wereld waar kinderen de kansen krijgen die ze verdienen.

Foster Parents Plan werkt op basis van een lange termijnvisie.Door de natuur-of andere rampen moet er soms zeer snel ingegrepen worden om een catastrofe te vermijden.Ook wil Foster Parents Plan via noodhulp een helpende hand bieden.

Elk jaar wordt Foster Parents Plan geaudit door PriceWaterhouseCoopers. Zo bent u er zeker van dat uw geld op een juiste manier wordt besteed.

In 200 werd $314miljoen verzameld in de 15 donorlanden waarvan
¨ 86% van individuele sponsors kwam
¨ 12% van gouvernementele tussenkomst
¨ 2% van investeringen
Waarvoor het verzamelde geld gebruikt wordt:
¨ 81% voor het totaal programma
¨ 19 % voor fondsenwerving en werkingskosten
[plaatje5]
Hulpverlening:

Foster Parents Plan wil kinderen in de Derde Wereld kansen geven op een betere toekomst.Niet door hen louter geld te geven,maar door te investeren in langetermijnprojecten.Plan richt zich daarbij op 5 programmadomeinen:
· betere gezondheidszorg
· beter onderwijs
· betere leefomgeving
· inkomensverbetering
· en betere communicatie

Elk project dat Foster Parents Plan ondersteunt,moet aan zeven basisprincipes voldoen:
· kindgerichtheid
· wederzijdse kennisoverdracht
· geïntegreerde aanpak
· gelijkheid tussen man en vrouw
· duurzame omgang met het milieu
· ontwikkelen van vaardigheden
· samenwerking tussen Plan en de lokale gemeenschap

De keuze van de landen waar Foster Parents Plan actief is gebeurt via en aantal parameters.Enkel als deze voorwaarden voldaan zijn,start Plan haar werking in het land op.
Waar Plan werkzaam is wordt er gestreefd om tegemoet te komen aan de noden van het kind en z’n omgeving.De programma’s zijn ontwikkeld om de kwaliteit van het leven van de kinderen te verbeteren en om hun rechten meer te laten respecteren.

De verkorte vorm van de verklaring van de rechten van het kind:

1. Ieder kind heeft aanspraak op de hieronder genoemde rechten,zonder enig onderscheid op grond van ras, huidskleur, godsdienst of andere kenmerken of eigenschappen.

2. Ieder kind moet zich op een gezonde wijze en in vrijheid kunnen ontwikkelen. Bij zijn opvoeding moet in de eerste plaats worden gelet op de belangen van het kind zelf.

3. Ieder kind heeft het recht op een naam en een nationaliteit.

4. Ieder kind,en ter wille van het kind, ook de moeder hebben recht op bijzondere zorg en bescherming. Het kind heeft recht op voldoende voeding, huisvesting, ontspanning en medische zorg.

5. Ieder kind,dat lichamelijk of geestelijk bij andere kinderen achterstaat, heeft recht op de speciale zorg en behandeling die het nodig heeft.

6. Ieder kind moet met liefde en zorg omringd worden. Een kind mag in z’n prille jeugd niet van z’n moeder gescheiden worden.

7. Ieder kind heeft recht op gratis lager onderwijs en moet daarbij ook volop de gelegenheid krijgen tot ontspanning en tot spel.

8. Het kind behoort onder alle omstandigheden tot de eersten,die recht hebben op bescherming en hulp.

9. Het kind moet beschermd worden tegen alle vormen van verwaarlozing,wreedheid en uitbuiting. Het kind mag geen arbeid verrichten vóór het een redelijke minimumleeftijd heeft bereikt.

10. Ieder kind moet worden grootgebracht in een geest van verdraagzaamheid, vrede en vriendschap tussen alle kinderen en mensen.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.