De integratie van buitenlanders

Beoordeling 6
Foto van een scholier
  • Spreekbeurt door een scholier
  • 4e klas havo | 1145 woorden
  • 28 mei 2003
  • 115 keer beoordeeld
Cijfer 6
115 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Stem nu op jouw favoriete fotoserie! 📸

Zo’n 200 scholieren en mbo-studenten hebben meegedaan aan de Rijksmuseum fotowedstrijd met als thema toerisme. Welke foto’s vind jij het mooiste? Stem nu en wie weet hangt jouw favoriet straks in het Rijksmuseum met zijn eigen expositie.

Stemmen!

WAT IS HET PROBLEEM?

Ons sociaal probleem gaat over de integratie van buitenlanders. Dit is een groot probleem omdat veel buitenlanders niet of te weinig integreren. Ze leren bijvoorbeeld geen Nederlands, of passen zich niet aan aan de Nederlandse cultuur. Soms separeren ze zelfs. Dit betekent dat ze zich volledig afsluiten van de autochtonen Nederlanders. Veel Nederlanders ergeren zich hieraan, en vinden dat dit moet veranderen. ONTWIKKELINGEN Het afgelopen jaar zijn er niet bijster veel ontwikkelingen gemaakt rond het probleem van de integratie van buitenlanders. Ook het kabinet heeft niet echt duidelijk aangegeven wat hun beleid zou zijn voor dit probleem. Ze gingen veel te snel uit elkaar om een goed beleid te hebben kunnen voeren. Nu is er nog steeds niks veranderd, omdat er nog steeds problemen zijn met de formatie. Toch zijn er wel een paar ontwikkelingen, bijv. dat als je buitenlanders op een Nederlandse school zet, ze veel beter integreren dan wanneer je ze op een school zou zetten, met allemaal kinderen van dezelfde afkomst. Ook is het bij elkaar zetten van Buitenlanders in dezelfde wijken, slecht voor de integratie. Zo ontstaan een soort van “ghetto’s”. Er zijn ook nog verplichte inburgeringcursussen. Een buitenlander komt Nederland in, en moet meteen deze cursus voeren. De inburgeringscursussen die nu worden gegeven moeten ook niet alleen maar de taal bevatten, maar alle elementen van leven in Nederland. ‘Verplicht slagen, anders eruit,’ is een goed standpunt naar onze mening. Wie namelijk niet slaagt, heeft te weinig kennis om onze de maatschappij te passen en hoort hier dus niet.

WAT DEED DE OVERHEID?

Omdat het probleem nog niet zo ‘oud’ is, weet de overheid ook niet goed wat zij moet doen. Er zijn altijd veel ideeën, theorieën en plannen, maar tot een echte vooruitgang komt de overheid niet. Het bedenken van een beleid om te integreren is ook niet eenvoudig. Er zijn een aantal vragen wat je je moet afvragen: · Want wat moet iemand leren om goed in onze maatschappij te kunnen functioneren? · Wat moet je verplichten? · Tot hoever moet de integratie door gaan? · Is er plaats voor een deel van hun eigen cultuur?

Wat de overheid wil is dat de allochtonen normaal in onze maatschappij kunnen leven, zonder problemen te veroorzaken, en zonder dat andere mensen zich gaan ergeren aan deze mensen. De overheid moet echter rekening houden met twee groepen, de allochtonen en de autochtonen. Dit maakt de kwestie erg lastig. De overheid gaat uit van het algemeen belang. Er kan geld worden uitgegeven aan integratie, maar of dat op dat moment het grootste probleem is, is maar even de vraag. Dit zorgt ervoor dat het probleem van integratie niet zo snel kan worden opgelost. Als al het geld en aandacht van de overheid naar het integratiebeleid zou gaan, zouden er veel eerder oplossingen gevonden worden. Het beleid van de overheid zal in de loop der tijd verbeteren. De overheid weet steeds beter wat er wel en niet moet gebeuren, omdat men elk jaar een stuk meer ervaring krijgt. Enkele dingen waarna de overheid streefde waren: · wachtlijsten voor taalonderwijs bij inburgeringsprogramma’s moeten binnen een jaar zijn weggewerkt. · het kabinet moet voor 1 september plannen presenteren om de ‘voorschoolse opvang’ van jonge allochtone kinderen, ondermeer in peuterspeelzalen, drastisch uit te breiden. · leerachterstanden en schooluitval moeten worden bestreden door extra leerlingbegeleiders aan te stellen en ‘leervolgsystemen’ op te zetten.

De verschillende politieke partijen proberen allemaal invloed uit te oefenen op het integratie beleid. Wat vinden de belangrijkste politieke partijen: · De PvdA vindt dat integratie bevorderd moet worden door vreemdelingen een oriëntatie op Nederland te bieden, de Nederlandse taal te leren en een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt te geven. De allochtonen moeten vooral worden”gestimuleerd” om te integreren. · Het CDA vindt dat allochtonen die in een achterstandssituatie dreigen te raken aangespoord moeten worden snel aan het maatschappelijk leven deel te nemen. Door scholing en het leren van de Nederlandse taal moeten ze dit bereiken. Als de “aansporingen” niet serieus genomen worden moet de verblijfsvergunning in gevaar komen. Ook vindt het CDA dat criminele vreemdelingen sneller moeten worden uitgezet en dat illegaliteit bestreden moet worden. · De VVD vindt de integratie van allochtonen erg belangrijk en legt ook het accent op scholing, de taal en voorbereiding op de arbeidsmarkt. De partij is voor een inburgeringscontract met vreemdelingen. Hierin kunnen dan verplichtingen voor de allochtoon wat betreft scholing, arbeidsmarkt en huisvesting geregeld worden.

Er zijn ook nog andere organisaties die zich bezighouden met het integratiebeleid. Bijvoorbeeld de imams. Die komen vaak uit andere landen dan Nederland, en kennen vaak daarom de Nederlandse cultuur niet. Daarom zeggen ze vaak dingen die kwetsend zijn voor Nederland. De Nederlanders mogen hier eigenlijk niks van zeggen, omdat het dan geen vrijheid van meningsuiting meer is. De Nederlandse overheid is bang dat de imams hierdoor de integratie bemoeilijken.

Wij vinden zelf dat allochtonen mensen gewoon een inburgeringcursus moeten volgen, en dat ze andere gewoon weer uit Nederland weg moeten gaan. Ze moeten leren leven in de Nederlandse cultuur. Wat dit betreft zijn we het dus eens met de VVD, die ongeveer hetzelfde standpunt heeft. Ons maatschappelijk probleem leidt tot steeds meer ongelijkheid, omdat er sprake is van separatie. Allochtonen leven totaal apart van de autochtone bevolking. Ook de autochtone bevolking wil op een gegeven moment niks meer met de allochtonen te maken hebben, omdat ze toch niet willen veranderen, enz enz enz.

Het overheidsbeleid leidt tot veel minder ongelijkheid. De mensen zijn verplicht tot bijv een inburgeringcursus. hierdoor

NORMEN EN WAARDEN

Er is natuurlijk een groot probleem. De normen en waarden bij dit beleid. Hoe ga je met mensen om? Kan je ze zomaar het land uitzetten, als ze vluchteling zijn? Omdat de wachtlijsten zo groot zijn, zitten ze vaak een aantal jaar in Nederland te wachten op een verblijfsvergunning. Na die tijd krijgen ze vaak te horen dat ze weg moeten. Wij vinden eigenlijk dat je dat niet kan maken, omdat de mensen al zo lang in Nederland zijn. Ze hebben misschien al kinderen, die Nederlands hebben geleerd. Dan kan je die niet zomaar het land uitzetten. Je kan ze ook niet alleen in Nederland laten, en dan de ouders eruit zetten. Onze oplossing: De wachtlijsten verkorten, zodat de mensen niet lang in Nederland zijn voordat ze horen of ze een vergunning krijgen.

De spreekbeurt gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen
Gids Eindexamens

Alles wat je moet weten over de eindexamens

Er is natuurlijk een groot probleem. De normen en waarden bij dit beleid. Hoe ga je met mensen om? Kan je ze zomaar het land uitzetten, als ze vluchteling zijn? Omdat de wachtlijsten zo groot zijn, zitten ze vaak een aantal jaar in Nederland te wachten op een verblijfsvergunning. Na die tijd krijgen ze vaak te horen dat ze weg moeten. Wij vinden eigenlijk dat je dat niet kan maken, omdat de mensen al zo lang in Nederland zijn. Ze hebben misschien al kinderen, die Nederlands hebben geleerd. Dan kan je die niet zomaar het land uitzetten. Je kan ze ook niet alleen in Nederland laten, en dan de ouders eruit zetten. Onze oplossing: De wachtlijsten verkorten, zodat de mensen niet lang in Nederland zijn voordat ze horen of ze een vergunning krijgen.

CONCLUSIE

Dit wil je ook lezen:

Wij vinden dat de buitenlanders in Nederland gewoon moeten integreren. Geen separatie, of assimilatie, maar gewoon integratie. Ze moeten Nederlands leren, en weten hoe de cultuur in elkaar zit. Daarbij mogen ze uiteraard hun eigen cultuur blijven houden, alleen ze moeten weten hoe ze met autochtonen moeten omgaan. Houden ze zich niet aan deze voorwaarden, dan moeten ze weg. Het is heel simpel, en ze weten de consequenties als ze het niet doen. Wij vinden ook dat de wachtlijsten veel korter moeten, zoniet, dan mogen ze geen mensen meer uitzetten, die hier langer dan 2 jaar zijn.

REACTIES

M.

M.

Bedankt!! wij hebben er veel aan gehad. Goede kwaliteit! en dag hoor.

18 jaar geleden

D.

D.

dank je wel voor je geweldiiiiiggeeeeee spreekbeurt!! heb zelf nu een 8 gehaald!!!

18 jaar geleden

J.

J.

Hallo,
Ik heb een vraag voor je. Dit is een goed werkstuk waar ik veel aan heb. Maar kan je me de bronnen vertellen, van welke site je het hebt? Dat heb ik namelijk nodig...
Mvg. Jeroen Wijers

18 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.