De islam in Nederland

Beoordeling 6.1
Foto van een scholier
  • Spreekbeurt door een scholier
  • 4e klas havo | 748 woorden
  • 2 juni 2001
  • 385 keer beoordeeld
Cijfer 6.1
385 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

*Korte samenvatting begrip islam: Islam betekend in het Arabisch overgave aan Allah en het duidt de beginselen
tegenover Allah aan, zoals deze in de koran en in de uitspraken van de profeet Mohammed wordt aangeprezen. Zo is islam de naam geworden van de godsdienst die zich richt op de koran en Mohammed. Het woord moslim betekent iemand die zich overgeeft en daardoor behoort tot de islamitische godsdienst. De islam is de jongste van de drie godsdiensten die maar één God kennen. De islam sluit aan bij de joodse en christelijke tradities. Ook in de islam is Abraham een belangrijk persoon; hij is vader van alle gelovigen en hij neemt dus een centrale plaats in.

* De geschiedenis van de islam: De islam is rond het jaar 610 ontstaan, toen de ongeveer veertigjarige Mohammed de roeping kreeg om profeet te worden. Tot het jaar 622 trad hij op in zijn vaderstad Mekka, een centrum van de oude Arabische godsdienst en van de karavaanhandel. Hij riep op tot het geloof in ene God, Allah, die de wereld heeft geschapen. Ook zou deze god de mens beoordelen naar zijn daden om de persoon later te belonen met het paradijs of te straffen met het hellevuur.

Met name reageerde Mohammed op het onrecht dat hij om zich heen zag en dat hij zelf als wees had ervaren. Daarnaast sprak hij over Allahs goedheid ten opzichte van de mens, waarop de mens met overgave en rechtvaardigheid moet antwoordden. In een latere periode sprak Mohammed ook over de vroegere profeten uit de joodse, christelijke en Arabische geschiedenis; de gebeurtenis uit hun leven werden de tijdgenoten van Mohammed als spiegel voorgehouden. De teksten die Mohammed doorkreeg van Allah zijn verzameld in de koran.

* De verdeling in de vijf zuilen of pijlers van de islam: De plichten van de mens tegenover Allah worden wel de vijf pijlers of zuilen genoemd waarop de islam, de overgave van de mens aan Allah, is gebouwd. Het zijn; 1. Sjahada, de getuigenis dat er geen god is behalve Allah en dat Mohammed Gods boodschapper is. 2. Salat, het rituele gebed dat de moslim vijfmaal verricht met het gezicht naar Mekka en dat bestaat uit het verrichten van vastgestelde handelingen, zoals buigingen en het opzeggen van voorgeschreven teksten. 3. Zakat, de religieuze belasting die bestemd wordt voor reeds in de koran opgesomde doeleinden. 4. Sawn, het vasten gedurende de dertig dagen van de maand ramandan van de dageraad tot zonsondergang. Na de ramandan volgt Id Al-fitr ook wel het suikerfeest genoemd. 5. Hadj, de bedevaart naar Mekka eenmaal in het leven voor wie daartoe economisch en fysiek tot in staat toe is.

* Leiderschap binnen de islam: Het leiderschap binnen de islamitische gemeenschap heeft uiteindelijk geleid tot splitsingen en sektevorming. De meerderheid van de moslims, de soennieten, gaat uit van een ‘democratisch’ leiderschap. Dat houdt in dat elke gelovige gelijk is tegenover Allah. Voor de Sji’ieten berust er een speciale gave binnen de familie van de profeet Mohammed. Want uit Mohammed zijn familie zijn de imams voortgekomen, die met een door Allah gegeven autoritair leiderschap de gemeenschap behoren te besturen.

* Het boek van de islam; de koran. De koran is het heilig boek van de islam. Het boek bevat alleen uitspraken die Mohammed deed en doorkreeg van Allah. De koran bevat dus geen bibliografische gegevens over Mohammed, geen historisch plaatsingen van teksten en geen persoonlijke uitspraken die Mohammed zelf of van zijn volgelingen. Je zou dus kunnen zeggen dat het Allah is die in de koran spreekt.

De tekst van de koran is geopenbaard in de loop van de ongeveer twintig jaar van Mohammeds optreden; afhankelijk van de wisseling van omstandigheden veranderen ook de toon en de inhoud van de openbaringen. Hoewel een exacte datering van de meeste teksten niet mogelijk is, is er traditioneel altijd onderscheid gemaakt tussen de periode van Mohammeds optreden in Mekka en van zijn optreden in Medina.

De koran is onderverdeeld in 114 hoofdstukken, ook wel de soera’s. Deze hoofdstukken zijn weer onderverdeeld in 3 tot 286 verzen, ook wel aja’s. De totale lengte van de koran bedraagt ruim 500 pagina’s gedrukte tekst. De openings-soera is een kort gebed, dat veelvuldig door islamieten wordt gebruikt, de andere soera’s zijn ruwweg in volgorde van lengte opgenomen. Dus van lang naar kort. Niet alleen ontbreekt hierdoor de historische volgorde, zelfs heeft dit tot resultaat gehad dat de meeste oudere teksten achteraan staan en de jongere vooraan.

* Discussievragen voor de klas: 1. Wat vinden jullie van de islam als godsdienst? 2. Wat vinden jullie van de islam in Nederland?

REACTIES

T.

T.

het arabische wword allah betekent samenzijn met god ik heb het in de boeken gevonden

15 jaar geleden

M.

M.

wat ik vind van de islam in nederland? nou ik vind het geweldig hoe die mensen zich aan hun godsdienst houden en daadwerkelijk 5 keer per dag bidden, anders dan christenen die alleen met de kerst naar de kerk gaan. ik ben zelf ongelovig maar tot nu toe vind ik de islam een voorbeeld voor alle andere godsdientsten...
groetjes en veel succes!!

21 jaar geleden

S.

S.

mijn godsdienst is islam.u hebt goed voorbereid.ik vind u positiever omdat het juiste kennis geschreven hebt.proficiat bedankt dat u onze godsdienst respect gegeven hebt.

21 jaar geleden

B.

B.

VETTE WERKSTUK JONGE GOED GEDAAN KLASSE
;)

20 jaar geleden

S.

S.

Hallo Madelijn,
ik vindt je werkstuk over De Islam in Nederland erg goed!
ik geef je er een PLUIM voor!

Suc6 met andere werkstukken!

Groetjes, Sofia

20 jaar geleden

G.

G.

ik heb je verslag op scholieren.com over de islam in nederland gelezen. Persoonlijk vind ik je verslag wel duidelijk, je hebt de basis van het geloof behandeld. Nu de vraag aan jou: wat vind je zelf van de islam en de moslims in nederland??

Ik hoop iets van je terug te lezen!

groetjes

19 jaar geleden

B.

B.

Hey Madelijn,

Ik stel het erg op prijs dat jij dat verhaal van je spreekbeurt ingestuurd hebt.
Ik ben je echt dankbaar.

groetjes

Barry

19 jaar geleden

T.

T.

je hebt het perfect gedaan ga zo door meid

19 jaar geleden

I.

I.

ik vind het een uitstekend werkstuk XXXxXXXXxx imane

18 jaar geleden

S.

S.

ik vind jouw werkstuk helemaal te gek

18 jaar geleden

I.

I.

Ik vind je spreekbeurt echt tof je hebt veel informatie gegeven echt goed x x x x x x x jes iki doei

12 jaar geleden

E.

E.

Toen Madelijn dit schreef was ze ongeveer 17 jaar jong, vol met idealen, vertrouwend op de goedheid van de mens, met andere woorden, naïef (zoals we allemaal zijn op die leeftijd). Maar Madelijn kan wel worden verweten dat ze alleen de mooie kant van Islam (als er al een mooie kant bestaat, ongeacht welke religie). Mohammed (die in tegenstelling tot Jezus waarschijnlijk wél heeft bestaan), was een krijger, warlord, vreselijk wreed mens. Ik ga daar geen bewijzen voor aandrijven; gebruik google. Mijn kritiek is dat de spreekbeurt Madelijn blijkbaar geen objectief beeld schetst, maar meer lijkt op propaganda. Niet eens de schuld van Madelijn, maar waar waren haar ouders en leraren??? Madelijn is nu 30+.... ben benieuwd wat zij nu vindt van haar spreekbeurt!

8 jaar geleden

A.

A.

leuk datje het over de islam hebt gehouden maar islam betekent letterlijk vrede dont get it twisteddd xx

8 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.