Over zo'n 2 maanden zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Ben jij hier mee bezig of juist helemaal niet? Laat het ons weten en doe mee aan ons onderzoek (circa 5 min + kans op Bol.com tegoed!)

Meedoen

Christendom

Beoordeling 6.1
Foto van een scholier
  • Spreekbeurt door een scholier
  • Klas onbekend | 1017 woorden
  • 29 juli 2008
  • 28 keer beoordeeld
Cijfer 6.1
28 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Christendom

Ik doe mijn presentatie/werkstuk over het christendom. Ik heb zitten denken hoe en wat ik erover moet vertellen, het is best moeilijk en erg uitgebreid om er over te vertellen. Ik zal proberen de voor mij belangrijke punten op te noemen. Er zijn hier mensen in de klas die zelf ook geloven dus die weten er wel wat van maar er zijn ook mensen die niet in God geloven. Maar toch weet iedereen wie God is en heeft iedereen wel eens van God gehoord. Dat staat ook in de bijbel dat iedereen voordat hij sterft weet dat God er is en ze er allemaal wel eens van gehoord hebben. Ik heb een paar punten waar ik wat over wil gaan vertellen:
- wie is God?
- de bijbel het woord van God.
- hoezo vloeken?
- bidden hoe moet dat?
- waarom geloof ik in God?

Wie is God?

God is de schepper van hemel en aarde, ik heb een korte samenvatting gemaakt over hoe God de vader zijn zoon gezonden heeft op de aarde om mensen die foute en verkeerde dingen doen te vergeven als ze hem om vergeving vragen en hem na volgen, wij mensen doen elke dag weer verkeerde dingen door dingen die we doen, zeggen en denken. De Heere is daarom de dood ingegaan en is aan het kruis genageld om ons van onze zonden te verlossen en zo de verkeerde dingen van ons op zich te nemen. Hij is na 3 dagen weer uit de dood opgestaan en woont nu in de hemel op zijn troon en ziet alle mensen wie er op aarde zijn, hij ziet de goede dingen maar ook de slechte dingen.
Hoe weet ik zozeker dat er een God is? Dat kun je lezen in de bijbel en je kan het zien in de natuur bv als je kijkt naar de mooie bloemen die de Heere laat groeien of als de zon elke dag weer opgaat. de Heere heeft de aarde gemaakt met al zijn schoonheid, alles lijkt soms zo normaal voor ons maar als je er op let dan zie je pas hoe mooi alles gemaakt is en dat mensenhanden dat allemaal niet kunnen maken.

De bijbel het woord van God.

De bijbel wordt ook wel de heilige schrift genoemd. Door de bijbel spreekt God met de mensen, in de bijbel staan de 10 geboden. Daar staat in wat God van de mensen verlangt. De bijbel is tevens een troost en een bestraffing voor de mensen. Iedereen heeft wel eens zijn moeilijke en verdrietige tijden waardoor hij niet weet waar hij naar toe moet en dat hij soms het gevoel heeft dat niemand ook geen vrienden of familie hem kunnen helpen, maar als dat moment er is moet je altijd bedenken dat er boven in de hemel een God is die je ziet en die jou wil helpen. Dat is een troost dat er in de bijbel dan staat waarin de Heere zegt: ”komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u en leert van Mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor u zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Daar wordt mee bedoelt dat als je Jezus wil volgen hij je dan zal helpen en als je tot hem bid dan zal hij je horen. Maar de Heere waarschuwt ook in zijn woord tegen mensen die met de Heere en zijn dienst spotten dat mag niet want er wordt ook gezegd wie mijn kinderen aanraakt die raakt Mij aan.

Bidden hoe moet dat?

Praten tegen iemand die je niet ziet raar is dat he? Hoe moet je nou iemand voorstellen die je nog nooit gezien hebt ? Stel je stelt de Heere voor als iemand die Zijn armen gespreid heeft over de wereldbol en die ermee kan doen wat Hij wil zouden we dan met ons gesprek beginnen met “he joh luistert u eens even naar mij “ Nee toch? Zouden we dan niet wat meer respect tonen voor zo iemand ? Dan zullen we toch wat anders moeten bidden of niet soms? De Heere hoort altijd als je tot Hem bidt, waar je ook bent of waar je ook mee bezig bent, maar wel als je met respect bidt. Maar vergeet nooit: de Heere hoort je altijd maar Hij verhoort op zijn tijd en wijze. want er staat ook in Zijn woord:”Bidt en u zal gegeven worden, zoekt en gij zult vinden.

Vloeken

Vloeken wat is dat? Wat verstaan wij onder vloeken? Is het voor ons ook normaal geworden? Ik zal jullie wat vertellen daarover, vloeken gebeurt zo snel, gaat er iets verkeerd dan is het al snel gvd maar weten wij wel de inhoud daarvan? Weet je dat je dan letterlijk zegt ook al geloof je niet in God, wilt u mij verdoemen mag ik nu ter plekke dood vallen? Denken wij daar wel eens bij na? Eigenlijk als je vloekt zoals die woorden gebruikt ontheilig je de naam van de Heere en kwets je daar niet alleen God mee maar ook de christenen die in hem geloven.

Waarom geloof ik in God ?

Ik geloof in God omdat ik hier mee opgevoed ben. Ik zelf ben erg blij dat ik daarmee opgevoed ben. Een christen is helemaal niet beter als iemand die niet gelooft maar probeert te leven naar de wil van God. Het is voor mij soms ook wel eens moeilijk om niet te vloeken. Maar ik weet wel dat als ik de Heere probeer na te volgen en tot Hem bid bv voor een toets die moeilijk is dat de Heere mij daarmee zal helpen en dat is ook voor je verdere leven zo als je weet dat er iemand is die naar je luistert en die je nooit in de steek zal laten wat in het leven nog wel vaak gebeurt bij mensen,” misschien heb je het zelf wel eens ervaren met vrienden of vriendinnen” dan ziet je toekomst er veel mooier uit. Gelooft in Jezus Christus en gij zult leven.

REACTIES

S.

S.

meer informatie over stromingen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ik vind dat je een 3 had moeten krijgen voor deze opdracht

9 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.