Inleiding
De uitleg van racisme uit het woordenboek: ‘ongelijke behandeling naar ras, rassendiscriminatie, vijandig tegenover andere rassen’.

Wat is racisme nou precies?
Racisme is niet makkelijk te omschrijven, zoals het woordenboek wel doet, omdat het veel verschillende vormen kent en geen duidelijke betekenis heeft. Racisme heeft de opvatting dat de ene mens beter is dan de andere. Racisten verkiezen hun eigen ‘ras’ boven dat van anderen op basis van lichamelijke groep, afstamming, godsdienst, huidskleur of maatschappelijke klasse. Ze behandelen andere etnische groepen minderwaardig, deze worden dan vaak het mikpunt van mishandeling, haat en discriminatie.

Waar komt het racisme vandaan?
Het is niet precies te zeggen waar racisme vandaan komt, er is geen exacte datum. Wel kun je ongeveer een periode geven, waarin het racisme ontstaan is. Dat is gebeurd in eind 19e, begin 20e eeuw toen de blanken veel macht hadden. Ze regeerden over het grootste deel van de wereld, hadden veel kolonies en veel rijkdom. De blanken vonden zich daarom superieur ten opzichte van andere rassen, waardoor ze zich ook zo gingen gedragen. Ook probeerden de wetenschappers te verklaren waarom de blanken zoveel macht hadden. Darwin kwam toen met zijn evolutie-theorie, waarin sprake was van ‘survival of the fittest’ (overleving van de sterksten). Daardoor voelden de blanken zich nog meer boven de andere rassen verheven, waardoor ze discrimineerden en de andere rassen onderdrukten. Daaruit ontstond bijv. slavernij en nog meer kolonialisme.

Is er verschil tussen racisme van nu en vroeger?
Vroeger werd het racisme vooral gebaseerd op ‘ras en bloed’, zoals de slavernij en het nazi-regime, nu kan dat niet meer. Mede omdat de wetenschap heeft onderzocht dat de rassentheorieën helemaal niet kloppen (voor ons klinkt dit nou logisch, maar vroeger was dat niet zo en werden ‘zwarten’ als ‘wilden’ gezien). Racisme is nu vooral gebaseerd op verschillen in huidskleur, godsdienst, maatschappelijke status en cultuur. Ook bestaat er veel racisme tegen vluchtelingen.

Vormen en voorbeelden van racisme.
Enkele vormen van racisme zijn legitimering (het uitbuiten van vluchtelingen en gastarbeiders), vijandigheid, discriminatie en dergelijke. Ook worden minderheids-
groepen vaak afgeschilderd als criminelen, zoals je nu veel ziet bij Marokkanen en Turken. Voorbeelden van racisme die bijna iedereen wel kent: slavernij, het nazi-regime, maar ook kolonialisme (onderdrukken van ‘zwarten’). Vooral in de tijd van de
kolonialisme was er veel racisme, de blanken buitten de zwarten uit en namen de macht van hen over. De zwarten werden gezien als wilden. In 1900 ontstonden opstanden onder de zwarten, tegen de onafhankelijkheid van de koloniën. Na een lange periode werden de zwarten met meer respect behandeld, voorbeelden hiervan zijn Ghandi en Nelson Mandela. Ook een bekend voorbeeld van racisme is de ku-klux-klan.

Hoe is het nu?
De blanke opvattingen over racisme zijn aanzienlijk veranderd. Men heeft bijv. bijna helemaal geen probleem meer met een gemend huwelijk, ook is er minder rassenhaat. Maar men is nou racistisch tegenover homo’s, ex-criminelen en politieke tegenstanders.Toch vinden veel zwarten nog dat ze in een racistische wereld leven, maar er wordt veel actie ondernomen om etnische groepen te laten integreren, bijv. door middel van campagnes en inburgeringcursussen. Veel landen willen nu een multicultureel land zijn, waaronder Nederland.Nelson Mandela noemde zijn land met gemengde rassen het land met het ‘volk van de regenboog’. Hij hoopt, net als anderen, tot een harmonie uit diversiteit te komen. Helaas gaat dit nog met moeite.

Zijn er nog vragen?

Discussievraag:
Zal men ooit nog tot een harmonie komen tussen verschillende rassen en culturen, oals het volk van de regeboog? Of zal er altijd racisme en discriminatie blijven bestaan?

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Z.

Z.

mensen die racisten zijn die moeten wij discrimineren, want zij zijn de enigsten die een apparte ras zijn.

7 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

W.

W.

STOP HET RACISME!!!!!!!!
zijn jullie het met mij eens laat dan hier je reactie achter
Doei, Wietske

8 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

T.

T.

ik heb het goed kunnen gebruiken heel erg bedankt ik heb er een A+ voor gehaald ja ??? ik woon in amerika in beverly hills vlakbij het hollywood sign cool bye

14 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

D.

D.

ik heb je werkstuk over racisme gelezen. Ik moet ook daarover een spreekbeurt houden maar wat voor cijfer had jij ervoor? met dit?

15 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast