Bovenbouwers gezocht!

Ben je bezig met je studiekeuze en doe je havo of vwo? Doe mee aan dit onderzoek over een Nederlandse universiteit. Vul de vragenlijst in en maak kans op één van de Bol.com bonnen!

Doe mee!

Mars

Beoordeling 5.9
Foto van een scholier
  • Spreekbeurt door een scholier
  • 4e klas havo | 684 woorden
  • 18 september 2002
  • 94 keer beoordeeld
Cijfer 5.9
94 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ANW
Onderwerpen

Vroeger De planeet is zo'n 4,5 miljard jaar geleden gevormd uit niet veel ander materiaal dan de aarde. Bovendien bevat zijn atmosfeer onmiskenbaar sporen van waterdamp. Al dertig jaar staat vast dat Mars ooit grote hoeveelheden water moet hebben. De doorslag gaven de opnames die in 1971 binnenkwamen van de Mariner 9 en in 1975 van de twee Viking-satellieten die het Marsoppervlak systematisch in kaart brachten. Het Marsoppervlak gaf rivierdalen en -beddingen te zien en oevers met gelaagde afzettingen. toe wisten de wetenschappers niet waar dat gebleven was. Men kon hieruit afleiden dat mars vroeger een vochtig klimaat moet hebben gehad. Maar als er water is zou er ook leven kunnen zijn, en als er leven op mars is dan is het waarschijnlijk dat er overal in het heelal leven is.

Nu Men is erachter gekomen dat het ijs verborgen zit onder een dunne laag zand en stof, niet meer dan een meter onder de grond. Het ijs is ontdekt op de zuidpool van de planeet maar het is mogelijk dat op andere plaatsen ook ijs aanwezig is. Deze grote ijsplaat werd ontdekt door gamma Ray-spectrometer van de Odyssey. Dit is een belangrijke ontdekking omdat het ze nu eindelijk weten waar het water gebleven was. Er is waarschijnlijk ook leven op mars geweest, het bewijs hiervoor werd geleverd door Amerikaanse wetenschappers die een Mars meteoriet hadden onderzocht, er zaten magnetietkristallen in die op aarde alleen gemaakt worden door een in water levende bacteriestam, MV-1. Mars heeft een zeer ijle atmosfeer die dus niet veel drukt op het oppervlak. Er is maar een luchtdruk van 0,007 bar, dat is minder dan 1% dan die op de Aarde. Maar dat is wel voldoende dik om stofstormen mogelijk te maken. Er is bijna geen zuurstof, daardoor kan het UV licht van de zon ongehinderd het oppervlak bereiken. Daardoor is er waarschijnlijk niet direct leven aanwezig. Mars is veel kleiner dan de Aarde maar het landoppervlak van Mars is even groot als het landoppervlak van de aarde, omdat het water in vorm van ijs onder de grond zit. Het grootste deel van het oppervlak is heel oud en er zijn veel kraters. Maar er zijn ook heel wat jongere valleien met kloven, heuvels en vlakten. Vooral in het zuiden treft men oudere delen van het landoppervlak aan, het noordelijke gedeelte van Mars is heel wat jonger en ook vlakker. Over de binnenkant van Mars is niet zoveel bekend, er zijn wel theorieën die ons mogelijke informatie geven. De meest aannemelijke is deze: er zou een dichte kern zijn met een straal van 1700 km, een gesmolten mantel, en een dunne korst. Mars heeft geen magnetisch veld en dat zou waarschijnlijk komen doordat deze planeet een vaste kern heeft. Uit de verschillende sporen van erosie kan men vaststellen dat er vroeger stromend water moet geweest zijn op Mars. Misschien waren er zelfs oceanen. Maar dit moet in een ver verleden geweest zijn. De ouderdom van de kanalen wordt geschat op 4 miljard jaar. In het begin van zijn ontstaan leek Mars veel meer op de Aarde als nu.

Toekomst In de toekomst wil men misschien eventuele bemande vluchten naar mars sturen, zodat de bemaning meer kan ontdekken over de planeet mars, er zelfs gesproken over een Aardse kolonie op Mars stichten! Als Mars inderdaad bewoonbaar zou zijn dan zou dat een mooie toevlucht zijn, omdat op de aarde de populatie van mensen snel groeit, en er moet bijna wel een tijd komen dat er niet genoeg ruimte meer is op Aarde.

Mag alles wat kan?

Mag je, als het kon, een Aardse kolonie op mars mogen stichten? Mag je, als het kon, Grondstoffen die op Aarde op zijn van Mars mogen halen? Wij vinden dat dit zou mogen, als er geen andere organisme zijn op Mars, dat wij die planeet dan mogen gebruiken en ook de grondstoffen mogen gebruiken. Omdat er dan toch geen andere wezens het nodig hebben, en het er dus eigenlijk voor niets is, kunnen wij het wel gebruiken.

Slot: Wij vonden dit een leuk onderwerp om onze presentatie over te houden omdat dit ons wel aansprak en het goed bij ANW past.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.