ADVERTENTIE
Raad jij de studie?

Waarschijnlijk heb je al wat studies op het oog. Maar heb je echt alle studies overwogen? Grote kans dat je wat toffe opleidingen over het hoofd ziet. In deze video gaan Lauren, Lin & Marit raden welke studie wij zoeken! Misschien is dit ook wel wat voor jou?


Meer info

Hoofdvraag:

Wat is na 1980 het patroon in de binnenlandse migratie van de Verenigde Staten en hoe kun je dat verklaren en waarderen?De deelvragen:

1. Welke groepen migranten kwamen en komen naar de Verenigde Staten?

2. Wat zijn sun- en snowbelts?

3. Waar komen de sun- en snowbelts voor?

4. Wat zijn de push- en pullfactoren van de Verenigde Staten?

5. Wat is de rol van mobiliteit en migratie in de Verenigde Staten?Deelvraag 1:

Welke groepen migranten kwamen en komen naar de Verenigde Staten?

De eerste bewoners van Amerika waren de Indianen. Ongeveer 25000 jaar geleden trokken ze vanuit Azië naar Amerika. Ze gingen in Noord- en Zuid Amerika wonen. Ongeveer 10000 jaar geleden kwamen de Eskimo’s naar Amerika. Zij bleven in het Noorden wonen. Hieronder zie je de namen van de groepen in volgorde van aankomst in de Verenigde Staten:1. De Europeanen, deze kwamen rond 1500, dit waren Spanjaarden. Zij vestigden zich overal

in de Verenigde Staten. Dit had verschrikkelijke gevolgen voor de Indianen. Er braken verschrikkelijke oorlogen uit tussen de Europeanen en de Indianen. De Europeanen wonnen het meestal, zij hadden de beste wapens. De Europeanen hebben de Verenigde Staten gekoloniseerd.

2. In het jaar 1607 kwamen de eerste Britten, welke zich in de Verenigde Staten vestigden. Beroemd zijn de Pilgrimfathers. In het jaar 1620 vluchten zijn uit Groot-Brittannië, waar ze om hun geloof werden vervolgd.

3. De Afro-Amerikanen, zijn afstammelingen van de door de Britten aangevoerde slaven,welke toendertijd op de katoenplantages in het zuidoosten en het noordoosten moesten werken.

4. Na de Afro-Amerikanen vestigden ook de Hispanics zich in de Verenigde Staten. Zij vestigden zich vooral in het zuidwesten van de Verenigde Staten.

5. De Aziaten kwamen na de Hispanics, zij vestigden zich vooral in het westen van de Verenigde Staten.- Ook veel Nederlanders waren naar de Verenigde Staten verhuisd. Net als heel wat Fransen, Nooren, Duitsers, Ieren en Zweden. Ze hoopten in dat land een beter leven te krijgen.

Deelvraag 2:

Wat zijn Sun- en Snowbelts?De Sun Belt is de bijnaam voor het zonovergoten zuiden en westen van de Verenigde Staten. Het is er dan ook 300 dagen per jaar zonnig, het is voor de bejaarden een voortreffelijke plaats. Vooral Florida, Arizona, Texas, Nevada en California scoren hoog. Een typische Sun Belt locatie: een mooie omgeving met zee, bergen en prachtige huizen, een aangenaam zonnig klimaat en een groot stedelijk centrum in de buurt. De Sun Belt betekend: De zonnegordel.De Snow Belt is een bijnaam van het ‘s winters zo ijzige noordoosten van de Verenigde Staten. De locatie van de Snow Belt is erg. Neem nou bijvoorbeeld Detroit. Zo’n beetje alle blanken zijn verhuisd naar de suburbs en de zwarte bevolking bleef achter. De wijken in Detroit zijn helemaal verpauperd, en alles is oud en verlaten.Deelvraag 3:

Waar komen de Sun- en Snowbelts voor?Sunbelts komen vooral voor in Florida, Arizona, Nevada en Califorië. Het bevindt zich daar omdat het juist daar warm en zonnig is. Sunbelts komen dus voor in gebieden met een zonnig klimaat.Snowbelts komen voor in de noordelijke staten. Ze komen daar voor omdat daar eerst allemaal fabrieken stonden en alle migranten daarheen kwamen. Dat is nu allemaal oud en verlaten. De naam Snow Belt is aan die staten gegeven omdat het vooral ‘s winters heel koud is.Deelvraag 4:

Wat zijn de push- en pullfactoren van de Verenigde Staten?De pullfactoren:

- in de Verenigde Staten vind je géén dwangarbeid

- de economie is daar beter. Rond 1852 werd er goud ontdekt en kwamen er veel mensen naar de Verenigde Staten

- er zijn goede handelingen met het buitenland

- er is een goede mobiliteitDe pushfactoren:

- er zijn in die landen bijvoorbeeld rassenrellen

- er is rassenleer

- of er is bijvoorbeeld dwangarbeidDeelvraag 5:

Wat is de rol van mobiliteit en migratie in de Verenigde Staten?Door de migratie in de Verenigde Staten is de bevolkingsgroei heel wat gegroeid. De hoeveelheid mensen die in de Verenigde Staten wonen, wordt dus steeds groter. De mobiliteit in de Verenigde Staten is dus goed want anders zouden er geen mensen naar de Verenigde Staten toe komen. De rol van de mobiliteit is dus om te zorgen dat er genoeg mogelijkheden zijn om goed en snel te reizen en te vervoeren van bijvoorbeeld noord naar zuid.

De rol van de migratie is het beter ontwikkelen van andere gebieden.De hoofdvraag:

Wat is na 1980 het patroon in de binnenlandse migratie van de Verenigde Staten en hoe kun je dat verklaren en waarderen?Na 1980 trokken de meeste mensen naar de Sunbelts, omdat daar een aangenaam en zonnig klimaat is. Van dit goede klimaat houden veel mensen. In de Sun Belt is ook meer werkgelegenheid omdat het voor bedrijven in de lichte industrie en de dienstensector niet uit maakt waar zij hun bedrijven vestigen. Zij gebruiken namelijk weinig, of helemaal geen grondstoffen.Gevonden Informatie.De moderne industrie bestaat sinds 1800. Industrieën zijn 'lui' (=inert), ze verplaatsen zich niet snel. Ze zeggen dan: 'we hebben hier altijd al gezeten'. Dit heet Industriële inertie. Vestigingsplaatsfactoren = locatie factoren.

Om een bedrijf of te verhuizen of om te beginnen krijgt de directeur te maken met een aantal belangrijke vragen:*Waar haal ik de grondstoffen vandaan?

*Aan wie kan ik mijn producten verkopen?

*Hoe houd ik de loonkosten zo laag mogelijk?

*Waar vind ik werknemers die goed opgeleid zijn?Er gaat dus wel wat aan vooraf om een bedrijf te verplaatsen. Mensen verhuizen soms ook mee met hun werk. Elk bedrijf heeft dus te maken met vier factoren: grondstoffen, markt, loonkosten en kennis. Die factoren kunnen van invloed zijn op de plaats waar een bedrijf zich heeft gevestigd (=de locatie). Die vier factoren noemen we de: vestigingsplaatsfactoren (=locatiefactoren).

Je hebt twee verschillende soorten industrie namelijk de 'lichte' industrie en de 'zware' industrie. De zware industrie is sterk gericht op grondstoffen. De lichte industrie is weer sterk gericht op de markt. Natuurlijk hebben ze ook wel grondstoffen nodig, maar die kunnen zonder veel extra-kosten aangevoerd worden. Als je kijkt naar een geschikte locatie voor een bepaald bedrijf, kijk je voornamelijk naar de bereikbaarheid, de transportmoglijkheden. Ook hebben bedrijven te maken met de arbeidsintensiviteit. Als een bedrijf erg arbeidsintensief is, hebben ze ook hoge loonkosten. Om zo'n probleem op te lossen sluiten ze die fabriek om de productie te verplaatsen naar een land met lagere lonen. Bedrijven met zulke 'problemen' zijn dan ook gericht op lagelonenlanden.

In een welvarend land als de V.S is de dienstensector (tertiaire sector) het belangrijkste bestaansmiddel. Dat heeft te maken met de welvaart. Alleen rijke landen kunnen zich een uitgebreide dienstverlening veroorloven, want diensten kosten veel geld. De relatie diensten-welvaart blijkt ook uit het feit dat de diensten vaak beter worden beloond dan de andere bestaansmiddelen. In Nederland bijvoorbeeld vinden we de hoogste inkomens in die gebieden waar het percentage werkers in de tertiaire sector het grootst is. In de ontwikkelingslanden is die sector vaak ook behoorlijk groot, maar dat moet je daar eerder opvatten als een teken van armoede. Veel mensen zijn er namelijk werkloos en proberen door het verlenen van eenvoudige, zeer slecht betaalde diensten toch nog iets te verdienen. Ze vluchten in de dienstensector. Die wordt daarom ook wel de vluchtensector genoemd. In de V.S hebben ze daar bijna geen last van. De V.S is nou eenmaal een rijk land.Hoofdvraag:

Wat is na 1980 het patroon in de binnenlandse migratie van de Verenigde Staten en hoe kan je dat verklaren en waarderen?Deelvraag 1:

Welke groepen migranten kwamen en komen naar de VS?De namen in volgorde van aankomst in de VS:

1. Europeanen (overal in de VS)

2. Afro-Amerikanen (zuidoosten in de VS)

3. Hispanics (zuidwesten in de VS)

4. Aziaten (westen in de VS)Deelvraag 2:

Wat zijn sun- en snowbelts?Een snowbelt is een plek waar veel huizen en economische industrie is. Het is daar altijd s’ winters heel ijzig.

Een sunbelt is een bijnaam voor het zonovergoten zuiden en westen van de VS. Het is er dan ook 300 dagen zonnig, het is voor de bejaarde een voortreffelijk plaats. Vooral Florida, Arizona en Nevada scoren daarbij hoog.Deelvraag 3:

Waar komen de snow- en sunbelts voor?Sunbelts komen voor in het zuiden en westen van de VS.

Snowbelts komen voor in het noordoosten van de VS.Deelvraag 4:

Wat zijn de push- en pullfactoren van de VS?* pullfactoren:

- Geen dwangarbeid

- economische redenen

- goede handeling met buitenland

- mobiliteit* pushfactoren

- rassenrellen

- rassenleerDeelvraag 5:

Wat is de rol van mobiliteit en migratie in de VS?Door de migratie in de VS is de bevolkingsgroei heel wat gegroeid. De hoeveelheid mensen die in de VS wonen worden dus steeds groter. De mobiliteit in de VS is goed want anders komen er geen mensen naar de VS toe.Deelvraag 1:- De Europeanen (blanken) hebben de VS gekoloniseerd.

- De Afro-Amerikanen (zwarten) dat zijn afstammelingen van de slaven die werkten op katoenplantages in het noord- en zuidoosten.

- De Hispanics die wonen vooral in het zuidwesten, het belangrijkste herkomstland is Mexico.

- Aziaten wonen vooral in het westen, want dat is het dichtst bij Azië.Deelvraag 2:Snowbelt – Wat dat is staat niet in de atlas.

Sunbelt – Staat er ook niet in.Deelvraag 3:- Snowbelts komen vooral voor in het noordoosten van de VS omdat het ‘s winters altijd zo ijzig is.

- Sunbelts komen vooral voor in gebieden met een zonnig klimaat.Deelvraag 4:De economische redenen en de dwangarbeid (slaven).Deelvraag 5:Door de grote automobiliteit is er in de stad een uitgebreid net van autosnelwegen. Door de auto ook een enorme suburnisatie van wonen, werken waardoor de stad over een groot oppervlak is verspreid.Deelvraag 1:De groepen staan niet achter in de bronnen!Deelvraag 2:De Sun Belt is een bijnaam voor het warme en zonnige zuiden en westen van de VS. Een typische Sun Belt locatie: een mooie omgeving met zee, bergen, prachtige huizen, een aangenaam klimaat en een groot stedelijk centrum in de buurt.De Snow Belt is een bijnaam van het ‘s winters zo ijzige noordoosten van de VS. De locatie van de Snow Belt is erg. Neem bijvoorbeeld Detroit. Alle blanken zijn daaruit verhuisd naar de suburbs en de zwarte bevolking bleef over. Die wijken zijn helemaal verpauperd, alles is oud en verlaten. Dat zijn de kenmerken voor de Snowbelts.Deelvraag 3:Sunbelts komen voor in Florida, Arizona, Nevada en Californië. Het bevindt zich daar omdat het juist daar warm en zonnig is, vandaar de naam Sunbelt.Snowbelts komen voor in de noordelijke staten. Ze komen daar voor omdat daar eerst alle fabrieken stonden en alle migranten heen kwamen. Dat is nu allemaal oud en verlaten. De naam Snow Belt is aan die naam gegeven omdat het vooral ‘s winters heel koud is.Deelvraag 4:Pushfactoren en Pullfactoren: er staat daar niks over in de bronnen.
REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

H.

H.

hoi, leuke site :-)

10 jaar geleden