Broeikaseffect

Beoordeling 5.5
Foto van een scholier
  • Sectorwerkstuk door een scholier
  • 4e klas vmbo | 1705 woorden
  • 4 februari 2009
  • 17 keer beoordeeld
Cijfer 5.5
17 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

Dit is onze presentatie over het broeikaseffect.

De inhoudsopgave van onze presentatie zie je hier:
· In hoofdstuk 1 vertellen we over hoe het broeikaseffect in elkaar zit.
· In hoofdstuk 2 vertellen we jullie over de oorzaken van het broeikaseffect.
· Hoofdstuk 3 gaat over de CO² in de lucht.
· Hoofdstuk 4 gaat over de versterking van het broeikaseffect.
· In Hoofdstuk 5 leggen we uit wat voor gevolgen het broeikaseffect voor de dieren heeft.
· In hoofdstuk 6 leggen we uit wat de mensheid kan doen aan het broeikaseffect.

H1 hoe werkt het broeikaseffect?:

Je hoort de laatste tijd erg veel op het nieuws over het broeikaseffect.
Mensen brengen giftige stoffen in de lucht door middel van vervoersmiddelen, fabrieken en nog veel meer vervuilers.
Die giftige stoffen vormen in de atmosfeer een isolerende laag om de aarde.
Zonnestralen komen terecht op de aarde en worden normaal gesproken weerkaatst het heelal in, maar dankzij die isolerende laag van giftige stoffen kunnen die zonnestralen niet weer terug het heelal in, en blijven ze om de aarde heen hangen.
Dat kan ernstige gevolgen hebben voor de mensheid en het dierenrijk.
Wat de gevolgen zijn leggen we uitgebreid uit in de volgende hoofdstukken.
Voor de levensvormen in Nederland wordt dit een serieus probleem, dat komt doordat de Nederlandse bevolking gewend is aan een redelijk zachte temperatuur.
Dat komt grotendeels door de warme golfstroom.
Wat die golfstroom precies inhoud zie je in deze animatie:
( filmpje laten zien) http://www.zelfbouw-groenestroom.nl/broeikaseffect.php)
het zeewater in de Atlantische oceaan stroomt van Zuid-Amerika naar West-Europa.
De pijl in het water geeft de stroming in het water aan.
Als het water onderweg is van Zuid-Amerika naar West-Europa koelt het water af doordat het in Europa veel kouder is dan in Zuid-Amerika.
Als het water bij West-Europa is aangekomen, is het zo koud geworden dat het naar de bodem van de oceaan zakt.
Dat kun je vergelijken met lucht, warme lucht stijgt op en koude lucht daalt.
Het water stroomt weer terug naar Zuid-Amerika, en door de temperatuur in Zuid-Amerika wordt het water onderweg weer opgewarmd.
Doordat het water afkoelt in de buurt van West-Europa vormen zich regenbuien.
Dit proces noemt men een depressie, oftewel een lage druk gebied.
Als zo’n lage druk gebied in aanraking komt met de hete lucht van een hoge druk gebied, zal het gaan onweren, dat komt het meeste voor in de zomer vanaf mei t/m september.
De warme golfstroom zorgt ervoor dat het in de zomer niet erg heet wordt en in de winter niet erg koud.
Maar wat heeft het broeikaseffect hier nu mee te maken?, dat leg ik nu uit:
Door het broeikaseffect wordt de hele aarde opgewarmd, ook Europa dus.
Hierdoor wordt het water uit de oceaan, wat door de golfstroom wordt meegenomen, niet goed afgekoeld.
Hierdoor zal het water dus niet meer naarde bodem zakken en zal het golfstroomproces ernstig worden vertraagt.
Met andere woorden, de lage druk gebieden die zorgen voor de regen worden niet veel meer aangevoerd.
Het resultaat hiervan is dat het in de zomer extreem warm wordt en in de winter extreem koud.
Het botsingsproces van de koude en warme lucht duurt dan veel langer als normaal.
Waardoor de buien die Europa wel halen extra tijd krijgen om zich te ontwikkelen, de buien worden dus steeds erger.
Zo’n bui duurt niet langer als normaal, maar in de zelfde tijd valt er veel meer water.
Dit is niet goed voor Europa en zeker niet voor Nederland.
Daarbij komt nog dat de rest van de wereld ook een probleem krijgt: het zeespiegel zal stijgen.
Want door de opwarming van de aarde zullen de ijskappen op de noord en zuidpool smelten en al dat water dat daarbij vrijkomt, komt in de oceaan.

H2 Oorzaken van het broeikaseffect:

Onderzoekers die naar de oorzaken van het broeikaseffect hebben gezocht, denken dat het broeikaseffect ontstaan is door het gebruik van te veel fossiele brandstoffen.
De laatste 100 jaar gebruikt de mensheid veel meer brandstoffen dan daarvoor.
Dat komt doordat we nu veel apparaten, machines en vervoersmiddelen gebruiken.
Die werken allemaal op olie, kolen of gas.
Door het gebruik van die fossiele brandstoffen, is de hoeveelheid CO² in de lucht met 30% toegenomen in 200 jaar tijd.

Fossiele brandstoffen bevatten CO² die miljoenen jaren geleden door planten is opgenomen.
Het koolstofdioxide die de planten bevatten kwam in de lucht na het sterven van de planten.
Doordat er steeds meer CO² uitgestoten wordt, en de planten dus steeds meer moeten opnemen, blijft de CO² op een duur in de lucht hangen, omdat de planten de hoeveelheid CO² niet meer kunnen verwerken.

Het broeikaseffect is mede ontstaan doordat mensen bomen kappen, waardoor de bossen verdwijnen.
Bomen gebruiken tijdens hun groei CO² en slaan die koolstofverbindingen op in hun takken, bladeren en wortels.
Deze koolstofverbindingen komen weer in de lucht als de boom gekapt wordt of wanneer de boom langzaam verrot of sterft.

H3 CO² in de lucht:

CO² is de scheikundige afkorting voor koolstofdioxide, ook wel koolzuurgas genoemd.
Het is een kleurloos en geurloos gas dat van nature in de atmosfeer voorkomt.
Koolstof dioxide werd ontdekt in de 17e eeuw door de Vlaming Jan Baptista van Helmont die het “sylvestergas“ noemde.
Hij stelde vast dat na de verbranding van houtskool in een gesloten kom, de stof die overbleef kleiner was dan de oorspronkelijke hoeveelheid.
Hij vond dat de stof die overbleef gas was.
Koolstofdioxide wordt veel gebruikt door planten bij de fotosynthese, fotosynthese is een biologisch proces waarbij planten, meestal algen en sommige soorten bacteriën een deel van het licht als energiebron gebruiken om koolstofdioxide en water om te zetten in zuurstof.
Door de toenemende CO² uitstoot en het dalende aantal bomen, bossen en planten, komt er steeds meer CO² in de atmosfeer.
CO² absorbeert infrarode straling, wanneer de infrarode straling op de aarde weerkaatst word richting het heelal zal er een groot gedeelte van worden opgenomen in het CO².
Aangezien er steeds meer CO² in de lucht komt, zal er ook steeds meer infrarode straling worden opgenomen, dus zal de aarde steeds warmer worden.

H4 Versterking van het broeikaseffect:

Het toenemen van de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer wordt het versterkt broeikaseffect genoemd.
De bekendste broeikasgassen zijn waterdamp, methaan, koolstofdioxide en stikstofoxiden.
Die stoffen worden de laatste 200 jaar veel te veel uitgestoten en dat zorgt ervoor dat het broeikaseffect toeneemt, en de aarde warmer wordt.
Het probleem waar de wetenschappers op het gebied van broeikasgassen het meest bang voor zijn is dat door de toegenomen warmte de ijskappen en het poolijs op de polen zullen smelten, en dat de zeespiegel zal stijgen.
Door de stijging van de zeespiegel zullen heel veel landen zoals Suriname en Sri Lanka hun dijken moeten verstevigen, het probleem is alleen dat niet elk land dat kan betalen.
Op de achtergrond van deze dia kun je zien aan het rode gebied wat vol loopt met water als Nederland niets aan zijn dijken doet.

H5 gevolgen voor de dieren:

Er zijn een heleboel dingen in de natuur die samenhangen en met elkaar te maken hebben.
Sommige planten en dieren leven in de Europese temperatuur en kunnen geen koudere of warmere temperatuur aan.
Mocht de temperatuur wel gaan stijgen door middel van het broeikaseffect, dan zullen er een heleboel soorten dieren uitsterven.
Plus het feit dat het mogelijk is dat insecten zoals de malaria mug en de sprinkhaan zich zullen gaan verspreiden over meerdere landen, omdat die insecten leven in een warme temperatuur.
De malaria mug brengt de ziekte malaria dan over tot de mensen in andere landen en zo verspreiden meerdere ziektes zich ook.
Sommige van deze ziektes zijn dodelijk voor mensen.

Door het smelten van de noord en zuidpool zullen er een heleboel dieren hun thuis kwijtraken.
Bijvoorbeeld de ijsbeer en de pinguïn, die leven op en van de ijskappen, zonder die ijskappen zullen ze allemaal uitsterven.
Plus het feit dat als de ijskappen smelten het zeespiegel zal stijgen, dan zullen de zeehonden in de bijvoorbeeld de waddenzee uitsterven omdat die leven op de zandbanken in de waddenzee.
Als het water stijgt zullen die zandbanken onder water komen te staan en zullen die zeehonden uitsterven.

Ook zijn er bijvoorbeeld koraalriffen in de zee, die worden gemaakt door koraaldiertjes.
Ze kunnen alleen daar leven waar het water precies de goede diepte en precies de goede temperatuur heeft.
Als het water maar één graad opwarmt of de zeespiegel maar één meter stijgt, zullen die koraaldiertjes sterven.
Er zijn bossen in Europa die het thuis zijn voor veel dieren, bijvoorbeeld spechten, wilde zwijnen, vlinders, boommarters en nog veel meer dieren.
De meeste van die bossen kunnen extreme kou doorstaan, maar als de temperatuur in Europa 3 graden of meer stijgt zullen die bossen ten onder gaan.

H6 wat kunnen we doen aan het broeikaseffect:

Zoals jullie al weten gaat er heel veel veranderen als het broeikaseffect nog verder versterkt wordt.
Daar moet wat aan gebeuren.
Sommige landen zijn bezig met de beperking van de CO² uitstoot, maar dat is niet genoeg.
Elk land moet hieraan meedoen, want wat helpt het als 50% van alle landen hun best doet om de CO² uitstoot te verminderen en de andere 50% gaat lekker door met uitstoten en bomen kappen enzovoort.
Er zijn verschillende voorwaarden waar mensen zich aan moeten houden als ze het versterkte broeikaseffect op afstand willen houden.
· Zo moeten de mensen hun CO² uitstoot verminderen, omdat CO² een van de belangrijkste broeikas-versterkende gassen is, dit kun je zelf bijvoorbeeld doen door: wat minder te gaan auto rijden, of bijvoorbeeld op biodiesel of biobenzine te gaan rijden.
· Ook zullen mensen moeten stoppen met bomen kappen, want bomen nemen veel broeikasgassen in zich op en zetten die om in zuurstof, als die bomen worden gekapt zullen er nog maar weinig broeikasgassen worden opgenomen en blijven ze allemaal in de lucht hangen en uiteindelijk zal er steeds minder zuurstof zijn.
· Mensen moeten ook zuiniger met energie omgaan, want energie moet opgewekt worden en daarbij komen broeikasgassen vrij, dat kun je zelf ook bijvoorbeeld doen door in plaats van gloeilampen spaarlampen aan te schaffen, of bijvoorbeeld oplaadbare batterijen te kopen in plaats van gewone batterijen.

Dit was onze presentatie, we hopen dat jullie nu begrijpen wat het broeikaseffect inhoud en dat jullie anderen ook zullen aansporen om hun uitstoot te verminderen

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.