We hebben niet alleen een nieuwe site, we hebben ook een nieuwe start gemaakt met ons Instagram-account. Wil je elke dag beginnen met een meme? Nieuws en blogs zien? En soms een handige story of video voor school? Volg ons nu


Inleiding

Voor het eindexamen vmbo-tl is het maken van een sectorwerkstuk verplicht. De sector die wij gekozen hebben, is de sector economie. Over het onderwerp van ons sectorwerkstuk hebben wij niet zo lang hoeven na te denken. Wij hebben gekozen voor het onderwerp ?een huis kopen?. De belangrijkste reden dat wij voor dit onderwerp hebben gekozen is dat wij het een interessant onderwerp vinden bovendien is de moeder van Mariëlle van plan een nieuw huis te kopen. Dat maakt het onderwerp extra interessant.

Wij zijn vooral geïnteresseerd in de beantwoording van de vraag: welke problemen je tegenkomt bij het kopen van een huis. Dit is dan ook onze hoofdvraag. Om deze hoofdvraag goed te kunnen beantwoorden hebben wij een aantal deelvragen opgesteld.
In hoofdstuk 1 zal de volgende deelvraag ter sprake komen: wat doet een makelaar?
In hoofdstuk 2 proberen wij de deelvraag ?wat doet een notaris?? te behandelen.
In hoofdstuk 3 zullen wij de deelvraag behandelen: wat moet je doen voordat je een huis kan kopen?
In hoofdstuk 4 zullen wij schrijven over de deelvraag: welke soorten hypotheken zijn er?
In hoofdstuk 5 kunt u lezen over de voor- en nadelen van het kopen van een bestaande en nieuwbouw woningen.
In hoofdstuk 6 schrijven wij over wat goedkoper is: kosten koper of vrij op naam?
In hoofdstuk 7 hebben wij het over de deelvraag: wat moet je met de vereniging eigen huis?
In hoofdstuk 8 behandelen wij de vraag: wat moet je doen om alle voorzieningen (gas, water, licht enz.) in je huis te krijgen.
In hoofdstuk 9 schrijven wij over de deelvraag: ?wat is een taxatie??

In ons laatste hoofdstuk geven wij ten slotte een samenvatting en daarbij beantwoorden wij daarbij de hoofdvraag.

Wat doet een makelaar?

Een makelaar helpt mensen met het zoeken van een huis. Hiervoor brengt de makelaar courtage in rekening. Courtage is een percentage van de aankoopwaarde van het huis dat je gaat kopen.

De garantiemakelaar:
De garantiemakelaar biedt bij de aankoop en de verkoop van een woning extra diensten aan, waaronder de BouwTechno keuring daarbij wordt gekeken naar de bouwkundige en technische onderdelen van het huis. Dit gebeurt door een onafhankelijke en gespecialiseerde bouwkundige.
Van deze keuring wordt altijd een rapport gemaakt, daarin worden de waarderingen voor het huis met ++, +, 0, - en -- aangegeven.

De garantieverzekering:
Je kan ook een Garantieverzekering of een Garantie -Plusverzekering nemen.
De Garantieverzekering wordt aangeraden door de garantie makelaar.
De Garantieverzekering verzekert de koper van de woning tegen schade die ontstaat, als blijkt dat er dingen niet kloppen in de woning. Deze verzekering is 1 jaar geldig na de transport datum.
Als er schade is neemt de koper meteen contact op met de makelaar in plaats van de verkoper. De basis voor het afsluiten van de Garantieverzekering is de aanwezigheid van een pas gemaakt BouwTechno-rapport van de woning. De onderdelen die verzekerd zijn, zijn die met ++ of +. Je bent bijvoorbeeld verzekerd voor houtrot in de kozijnen.

De Garantie ?Plusverzekering:
De gewone verzekering kun je uitbreiden met de Garantie ?Plusverzekering, daar betaal je wel een eenmalige premie voor. Je bent dan wel verzekerd tegen schade door gebreken aan installaties in de woning en aan niet-constructieve bouwkundige onderdelen, zoals bijvoorbeeld binnenwanden en de afwerking van een woning.

Wat is en doet een notaris?

De notaris moet altijd de schriftelijke overdracht van een huis regelen. Hij doet dat via een akte van levering (de zogenaamde Leveringsakte). De leveringsakte en (als de koper een deel van de betaling via hypothecaire financiering regelt) de hypotheekakte worden bij de notaris ondertekend oftewel 'gepasseerd'. In het verlengde van de wettelijke bepaling dat de kosten van de levering voor rekening komen van de koper (kosten koper) heeft de koper het recht de notaris te kiezen voor het opmaken en passeren van de akte(n).

De koopakte of koopovereenkomst
De koopakte of koopovereenkomst is een schriftelijke afspraak tussen de verkoper en de koper van een huis. Daarin leggen zij vast dat het huis onder bepaalde voorwaarden, tegen betaling van een bepaalde prijs en op een afgesproken datum eigendom wordt van de koper.

De leveringsakte
De leveringsakte (dit is de akte die ervoor zorgt dat de eigendom overgaat) moet door een notaris worden gemaakt. Daarna moet dit door de verkoper, de koper en de notaris worden ondertekend. De inhoud van de leveringsakte moet in overeenstemming zijn met de eerder gesloten koopakte.

Wat doet de notaris
Wat doet de notaris voor het opmaken van de hypotheekakte? De notaris maakt zowel de leveringsakte als de hypotheekakte. De eigenaar van het huis, de financier en de notaris ondertekenen de hypotheekakte.
Hierbij laat de financier zich meestal vertegenwoordigen door een medewerker van het notariskantoor.

Wat moet je doen voordat je een huis kan kopen?

Als je een huis wilt gaan kopen kan je niet gelijk een huis uitzoeken en kopen. Je moet eerst allerlei andere dingen regelen met de makelaar en de notaris. Deze stappen moet je als je een huis wilt gaan kopen:

· Kijken wat je kan lenen. Als je een huis wilt kopen moet je eerst een lening afsluiten tenzij je geld genoeg hebt om alles te betalen. Je moet naar de bank die dan met behulp van je salaris de lening kan bepalen.
· Hypotheek advies vragen. Je kunt dan het beste naar de hypotheker gaan, die heeft alle hypotheken op een rij en kan samen met jou bepalen welke het best bij jou past.
· Kijken of je een nieuwbouw huis of een bestaand huis wilt.
· Dan een huis zoeken, je kan naar de makelaar gaan die dan voor jou zoekt of je kan zelf gaan zoeken.
· Als je een huis hebt gevonden en dat wilt gaan bezichtigen kan je het beste eerst een paar keer langs het huis rijden om een bepaalde indruk van het huis te krijgen en te kijken hoe het zit met parkeren op verschillende momenten.
· De bezichtiging; dan ga je met de makelaar naar het huis dat je wilt gaan bezichtigen, die kan je het beste het woord laten doen want de makelaar weet precies waar die op moet letten. Als je vragen hebt kan je ze natuurlijk wel stellen. Als je een woning gaat bezichtigen met een tuin begint de bezichtiging bij de tuin, waar je dan op moet letten is: hoe is het met de zon en schaduw? , Staan er bomen die veel licht wegnemen? En houd er rekening mee dat een nieuwe tuin aanleggen ook geld kost. Op de grootte van de kamers moet je natuurlijk ook letten. Heeft het huis de gewenste grootte, hoe is de ligging? En hoe is het met de sfeer? , Niet alleen in de woonkamer maar ook in de ander vertrekken. Ook moet je letten op de omgeving. Hoever weg zijn de voorzieningen die u vaak gebruikt, is het een leuke buurt en is er iets bekend over toekomst plannen?
· Als je dan het huis gevonden hebt en een bod hebt gedaan dat is geaccepteerd sluit je een voorlopig koopcontract af. Dat is een document waar de mondelinge overeenkomst van een onroerende zaak schriftelijk wordt vast gelegd. Na het ondertekenen van een voorlopig koopcontract kan je niet meer onder de koop uit.
· Als alles bijna geregeld is moet je naar de notaris om de transportakte te laten ondertekenen. Een transportakte is de overdracht van de eigendommen.

Als dit alles achter de rug is moeten alleen nog wat laatste dingen worden geregeld en dan is het huis van jou.

Welke soorten hypotheken zijn er?

Er zijn veel verschillende soorten hypotheken zoals:
· De aflossingsvrije hypoheek.
· De levensverzekering hypotheek.
· De lineaire hypotheek.
· De annuïteiten hypotheek.
· En de meegroei hypotheek.
Dit zijn de hypotheken waaruit je kan kiezen bij de ABN AMRO bank.

De aflossingsvrije hypotheek:
Bij de aflossingsvrije hypoheek, los je de hypotheek in de looptijd niet af, je betaalt alleen de rente. Je kunt de hypotheek aflossen door bijvoorbeeld aan het einde van de looptijd het huis te verkopen of door een nieuwe hypotheek af te sluiten.
Deze hypotheek is voor mensen die de maandlasten zo laag mogelijk willen houden en maximaal fiscaal willen profiteren.

De levensverzekering hypotheek:
Bij de levensverzekering hypotheek, los je in de looptijd ook niet af en heb je dus maximaal fiscaal voordeel. Je betaalt naast de rente wel een premie voor een levensverzekering. Aan het einde van de looptijd kan de hypotheek worden afgelost met het geld uit de levensverzekering.

De lineaire hypotheek:
De lineaire hypotheek, los je elke maand een vast bedrag af. Het restbedrag wordt dan ook minder en dus daalt de rentelast. De maandlasten worden elke maand lager.
Deze hypotheek is vooral voor mensen die lagere inkomsten verwachten of hogere lasten door bijvoorbeeld opgroeiende kinderen.

De annuïteiten hypotheek:
De annuïteiten hypotheek is een hypotheek waarbij het bedrag van de rente en aflossing samen elke maand gelijk is. Doordat de renteschuld afneemt, woedt in de loop van de tijd het aflossingsdeel groter en het rentedeel kleiner. Daardoor is het fiscale voordeel in het begin groter dan aan het eind.

De meegroei hypotheek:
Bij de meegroei hypotheek kan je altijd wijzigingen aanbrengen. Dit kan bijvoorbeeld in de premie of in de looptijd. Met de premie kan je sparen, beleggen of je kan deze samen combineren.

De voor- en nadelen van het kopen van een bestaande en nieuwbouw woningen?

De voordelen van een bestaande woning:
· In een bestaande woning is meer sfeer en de materialen zijn mooier en er worden origineleren onderdelen gebruikt.
· Bestaande huizen zijn meestal groter dan ene nieuwbouwwoning.
· Er zijn meer voorzieningen in de wijk als je een bestaande woning koopt, als je in een nieuwbouwwijk komt is de wijk vaak nog niet af.
· Bestaande woningen staan meestal op eigen grond, als je een nieuwbouwwoning koopt krijg je vaak met het erfpachtsysteem te maken. Je kan dan geen grond verkopen of kopen, maar je moet elk jaar een bepaald bedrag betalen aan de gemeente.

De nadelen van een bestaande woning:
· De eerste jaren moet je (misschien) nog veel in het huis veranderen zoals de keuken, de huiskamer of de slaapkamers.
· Bestaande huizen hebben meer onderhoud nodig dan nieuwbouwwoningen.

De voordelen van een nieuwbouwwoning:
· Als je een nieuwbouwwoning koopt kan je er meteen in gaan wonen en er is dus geen verbouwing nodig van bijvoorbeeld de keuken.
· Nieuwbouwwoningen hebben de eerste jaren geen of weinig onderhoud nodig.
· De huizen zijn verder ook goed geïsoleerd en het energieverbruik is ook lager dan bij oude huizen.
· En ten slotte zijn de verkeersveiligheid en de voorzieningen beter aangelegd en beter bereikbaar.

De nadelen van een nieuwbouwwoning:
· Je moet het hele huis nog inrichten om meer sfeer te krijgen.
· De meeste nieuwbouwwoningen zijn kleiner dan bestaande woningen.
· De wijken waar nieuwbouw is zijn vaak nog niet helemaal af.

Wat is goedkoper k.k. of v.o.n.?
Als je een huis gaat kopen betaal je meer dan de prijs van het huis alleen. Achter de vraagprijs staat meestal k.k. (kosten koper) of v.o.n. (vrij op naam).
Kosten koper:
Kosten koper betekend dat de koper de kosten die aan het huis zijn verbonden moet betalen. Die kosten zijn:
· Overdrachtsbelasting: dit is 6% van de koopprijs.
· Kosten voor de eigendomsoverdracht: dit zijn de kosten voor de transportakte.
· Inschrijving als huiseigenaar bij het kadaster.
De 'kosten koper' bedragen in totaal ongeveer 7,5% van de koopsom. Daarnaast maak je bij 'kosten koper' nog andere kosten. Het gaat dan om (van het geld dat je kan besteden) aftrekbare kosten als:
· Afsluitprovisie over de lening bij de geldverstrekker.
· Eventuele kosten Nationale Hypotheek Garantie (0,8% van de koopprijs).
· Taxatiekosten.
· Kosten van de hypotheekakte.
Dit betekent dat je voor een 'kosten koper' huis in de regel zo'n 9% meer betaalt dan de prijs van het huis.

Vrij op naam:
Van 'vrij op naam' is meestal sprake bij nieuwbouwwoningen. Inschrijving in het kadaster, overdrachtsbelasting en de kosten van de transportakte komen niet voor uw rekening, maar worden door de verkoper betaald. Bij v.o.n. zijn uw kosten meestal:
· Afsluitprovisie over de lening bij de geldverstrekker.
· Eventuele kosten Nationale Hypotheek Garantie.
· Taxatiekosten.
· Kosten van de hypotheekakte
Een 'vrij op naam' woning kost in de regel zo'n 3% meer dan de koopsom.

Conclusie:
Bij een kosten koper huis betaal je 6% meer dan de vraagprijs en bij een vrij op naam huis maar 3%, dat scheelt 3%, vrij op naam is dus goedkoper.

Wat moet je met de vereniging eigen huis?

Vereniging Eigen Huis is de grootste consumentenorganisatie voor huidige en toekomstige huiseigenaren en telt nu ruim 637.078 leden. Zij bieden hun leden vele diensten aan, waaronder de advisering over bouwtechnische, juridische, financiële en fiscale zaken, bouwkundige keuringen en een verzekerings- en onderhoudsservice. Daarnaast heeft de organisatie de collectieve en individuele belangen van de Nederlandse eigen woningbezitter. Per jaar vinden er ongeveer 600.000 contacten plaats tussen leden en adviseurs van de vereniging. De vereniging is gevestigd in Amersfoort en telt 165 medewerkers.

Wat moet je doen om alle voorzieningen (gas, water, licht enz.)
in je huis te krijgen?

Als je een nieuw huis hebt gekocht is hen natuurlijk handig om ook gas, water en licht in je huis te hebben. Je kan deze dingen bij bijvoorbeeld NUON aanvragen.
Er moet dan wel eerst een akkoord zijn tussen de leverancier en de verbruiker, dit akkoord gaat in op de dag waarop de verbruiker voor het eerst elektrische energie van de leverancier gebruikt.

De leverancier mag de overeenkomst schriftelijk laten vastleggen. De verbruiker moet er wel voor zorgen dat de elektrische installatie aan de juiste eisen voldoet. Meestal wordt er altijd energie geleverd maar als dit een keer niet het geval is, is de leverancier hiervoor niet aansprakelijk. Er kan bijvoorbeeld tijdelijk geen energie worden geleverd bij stroomuitval of als er mensen bezig zijn met het aanleggen van nieuwe leidingen.

De leverancier mag na een 2e waarschuwing de levering van elektriciteit onderbreken. De levering wordt bijvoorbeeld verbroken als er niet wordt betaald binnen de afgesproken termijnen of als door de schuld van de verbruiker de omvang van de elektriciteit niet juist kan worden vastgesteld en dus niet de juiste stand van de elektriciteit kan worden opgenomen.

Wat is een taxatie?

Wat is een taxatie eigenlijk en waarom moet een woning getaxeerd worden?
Het belangrijkste doel van de taxatie is achter de belangrijke gegevens van uw nieuwe of oude woning te komen. Een taxatierapport (een rapport dat alle gegevens bevat van de taxatie) is meestal verplicht voordat banken of andere bedrijven een hypotheek bij zich laten afsluiten. Over het huis waar je een hypotheek voor wilt hebben wil de bank zekerheid hebben. Daarom moet het huis eerst helemaal worden nagekeken zodat alle gegevens ervan bekend worden en de prijs kan worden berekend. Degene die dit allemaal doet heet een taxateur.

Wie is de taxateur en wat doet hij?
Het taxatierapport wordt gemaakt door de taxateur. Omdat hij degene is die de prijs van uw huis moet bepalen moet hij op een aantal punten letten:

- plaats waarin de woning ligt.
- buurt waarin de woning ligt.
- omgevingsfactoren zoals: bestemmingsplan, of er nog meer gebouwen in de buurt worden gebouwd, snelweg, winkelcentrum, kindvriendelijke buurt,
- of er een tuin, garage, balkon enz. is.
- hoe het huis is onderhouden, hoe en waarvan het huis is gemaakt (worden er grote reparaties verwacht in de toekomst)
- hoe het huis is ingedeeld.
- hoe het huis is geïsoleerd.
- inhoud en oppervlakte.
- verplichtingen en rechten die op de grond rusten (bijvoorbeeld erfpacht of recht van overpad).

Hoe gaat het in zijn werk?
De taxateur maakt een afspraak met de eigenaar van het huis. Als je als opdrachtgever niet de eigenaar bent, is het niet gebruikelijk dat u bij de taxatie aanwezig bent. Ook moet je aangeven of het huis in de komende tijd nog wordt verbouwd door deze eigenaar. Als je een afspraak hebt gemaakt komt de taxateur en die gaat nauwkeurig het hele huis door en houd het taxatie rapport bij. Als dat achter de rug is bepaald de taxateur na een tijdje wat de prijs is van het huis.

Samenvatting:

Wij hebben het onderzoek als volgt aangepakt: we hebben eerst gekeken of er voldoende informatie beschikbaar was over het onderwerp. Toen we voldoende informatie hadden gevonden, hebben wij de informatie per deelvraag geordend. We kwamen erachter dat we niet voldoende informatie hadden gevonden over ?wat moet je doen om alle voorzieningen (gas, water, licht enz.) in je huis te krijgen?? dus toen hebben we nog op internet gezocht naar extra informatie en hebben we folders over die deelvraag opgezocht. Verder konden we voldoende informatie vinden over de deelvragen.

In het algemeen hebben wij in het weekend afspraken gemaakt om samen aan het sectorwerkstuk te werken. De samenwerking is goed verlopen.

Beantwoording van de hoofdvraag: voordat je een huis kunt kopen moet je op veel dingen letten zoals wat goedkoper is vrij op naam of kosten koper, welke hypotheek je het beste kunt afsluiten en hoe je de voorzieningen in je huis kunt krijgen. Als je op deze dingen let is het makkelijker om een huis te kunnen kopen.

Gebruikte bronnen:

De meeste informatie hebben wij uit boekjes gehaald die we bij de bank en hypotheker hebben gehaald. De namen van de boekjes waren:
· Hypotheekvisie, je woont toch om te leren!
· Hypotheekvisie, kies voor je eigen levensstijl?samen met
hypotheekvisie.
· ABN-AMRO Hypotheken.
· De hypotheker, Hypotheekvormen: kan iemand mij vertellen wat het
onderscheid is.
· Garantiemakelaars, tips bij het verkopen van een woning.
· Garantiemakelaars, heeft de Garantiemakelaar meer in huis dan
anderen? Oordeel zelf.
· Garantiemakelaars, BouwTechnokeuring en Garantieverzekering.
· Garantiemakelaars, verkoop gegarandeerd.
· Garantiemakelaars, aankoop gegarandeerd.

Verder hebben we op de volgende sites informatie gezocht:
· www.hypotheekvisie.nl
· www.nuon.nl
· www.tvmakelaar.nl

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

gast

gast

J.

J.

super tof

4 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

A.

A.

wat een goede werkstuk!! knap gedaan

7 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

M.

M.

i love it <3

8 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

M.

M.

niceee

8 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

C.

C.

hallo, dit is geen goed artikel meer omdat alle informatie oud is. tegenwoordig is alles vernieuwd.het zou fijn zijn als het van de site verdwijnt want het heeft mij ook op een fout spoor gebracht.

vriendelijke groet,
charelle

11 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

C.

C.

heyyyy vet goed werkstuk!

14 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast