Transhumanisme

Beoordeling 7.5
Foto van een scholier
  • Scriptie door een scholier
  • 5e klas vwo | 2870 woorden
  • 19 mei 2005
  • 15 keer beoordeeld
  • Cijfer 7.5
  • 15 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Help nu jouw favoriete goede doel door jouw mening te geven!

Hoe? Heel simpel. Geef je op voor het panel van Young Impact en geef jouw mening over diverse onderwerpen zoals gelijke kansen, diversiteit of het klimaat. Voor iedere ingevulde vragenlijst (+/- 1 per maand) ontvang je een bedrag dat je direct mag doneren aan een goed doel naar keuze. Goed doen was nog nooit zo easy!

Meld je aan!
Inhoudsopgave

Voorwoord
Transhumanisme/christendom
Transhumanisme/humanisme
Cryonics
Kolonisatie van de ruimte
Virtual Reality
Nawoord

Voorwoord

Dit werkstuk gaat over het onderwerp transhumanisme. Transhumanisme is een stroming in humanisme. Toch verschilt deze stroming sterk vergeleken met andere stromingen van deze levensbeschouwing. Er zijn best veel verschillende soorten en stromingen in het humanisme.
Laat ik eerst wat voorbeelden op een rij zetten, met een korte toelichting.


Psychologisch humanisme. Deze legt erg de nadruk op eigen creativiteit. Als je die combineert met die van anderen, voldoe je aan de eerste voorwaarde van geestelijke gezondheid.

Sociaal humanisme. Deze stroming ziet de mens, de natuur en de gemeenschap als 1 geheel. Belangrijk is dat er ook goede samenwerking tussen deze drie bestaat.

Marxistisch humanisme. Deze gaat uit van menselijke vervreemding. Zij denken dat persoonlijke gevoelens en maatschappelijke werkelijkheid samen zullen smelten.

Wetenschappelijk humanisme. Het wetenschappelijk humanisme vertrouwt op de ontwikkelingsmogelijkheden van de mens, dat weer is gebaseerd op de resultaten in de wetenschap.

Transhumanisme valt behoorlijk buiten de boot vergeleken met deze stromingen:

Transhumanisme. Transhumanisme gaat ervan uit dat de mens zich zo zal ontwikkelen dat ze de geest onder controle zullen krijgen dmv software-stukken in de hersenen te planten.

Het transhumanisme verschilt dus sterk van de eerste 3 voorbeelden, en heeft in de verte nog wel iets weg van wetenschappelijk humanisme. Het verschil is alleen, dat transhumanisme denkt dat we het leven zullen beheersen (wetenschappelijke manier), en dat wetenschappelijk humanisme vermoedt dat we ons zullen ontwikkelen (natuurlijke manier) op basis van de wetenschap.

Al deze soorten en stromingen zijn niet zo heel strikt, en hebben veel combinaties. Ze vloeien in elkaar over. Echte grenzen zijn dus niet echt te zien, en van elke stroming komt geen in hun pure vorm voor.


Transhumanisme vergeleken met christendom

Veel mensen zien het christendom als een godsdienst die zich weer op zijn God richt, zodra het in moeilijkheden verkeert. Dit is te danken aan de mentaliteit van veel christenen die het steeds minder nodig vinden te bidden, en rationele redenen boven irrationele redenen stellen, ondanks dat de kerk er voor blijft waarschuwen. Het humanisme en het oorspronkelijke christendom staan dan ook haaks op elkaar. Een voorbeeld daarvan is dat humanisme zich vastgrijpt aan rationele redeneringen, en het niet kunnen voorstellen dat mensen liever naar bovennatuurlijke krachten grijpt om zijn hoop op te vestigen. Met dat laatste wordt natuurlijk vooral gedoeld op het Christen- en Jodendom. Die mensen vertrouwen 100% op God, en vinden daarom het rationele minder belangrijk, met de gedachte “dan zal God dat wel zo willenâ€.

Transhumanisme gaat nog verder op dat rationele in, en vertrouwt alleen op wat zij bewijsbaar achten. “Eerst zien, dan geloven”is dan ook een groot motto in hun cultuurtje. Het christendom antwoord met “eerst geloven, daarna zienâ€, of “eerst geloven, daarna het eeuwige levenâ€. Die laatste was het antwoord op de doelstelling van het transhumanisme om via de technologie, het leven langer te laten duren. Christen geloven in het eeuwige leven na de dood, terwijl (trans)humanisten geen toekomst zien in de dood. Daarom zijn zij altijd op zoek naar de manier om het leven langer te laten duren, methodes als cryonisme (invriezen) zijn daarbij zeer doordacht.

Cryonics

Voor het christendom geldt, oneerbiedig gezegd, dood is dood. Jezus is opgestaan uit de dood en heeft die overwonnen, en alleen door Jezus (God) alleen kan iedereen dat. Voorbeeld daarvan is Lazarus, de man die dood was, maar wederom weer opstond. Stond hij op m.b.v. technologieën? Nee, alleen door Jezus, want Jezus wilde het. Dus dood is dood tenzij Jezus (God) er aan te pas komt, kortom gezegd. (trans)Humanisten hebben dit nooit kunnen geloven. Zij zijn ervan overtuigd dat de technologie zich zal ontwikkelen totdat het mogelijk is om mensen weer tot leven te wekken, of uiteindelijk zelfs voor eeuwig (of in ieder geval, voor een zeer lange tijd) laten leven. Bij het weer opwekken van mensen komt cryonisme kijken. Dit is namelijk de techniek van “invriezen om langer houdbaar te makenâ€.

De kerk keurt cryonisme af. Ze vinden dat een lichaam zonder ziel moet worden begraven, om zo weer terug in de kringloop van het leven te komen. De ziel gaat naar de hemel, voor eeuwig. Cryonisten (of cryonauten) geloven dat niet, en willen graag later verder leven. Daarom hebben ze een aparte verzekering die hen in staat stelt, als ze overlijden, dat ze zo snel mogelijk worden vervoerd naar een invriescentrum. In Nederland zijn er ongeveer 7 (actieve) cryonisten. Ze zijn er allemaal zeer van bewust dat er geen garantie is, en dat de kans bestaat dat de technologie zich nooit zover zal ontwikkelen.

Verder in dit verslag zal ik wat meer vertellen over de feiten van cryonics, zoals de geschiedenis en de procedure.

Transhumanisme vergeleken met het Humanisme

Zoals ik al zei is transhumanisme een stroming binnen het humanisme. En stroming zou een stroming niet zijn als ze wat dingetjes gemeen hadden, en dingetjes die ze niet met elkaar gemeen hebben. Het belangrijkste beeld van het humanisme over de mens is dat het voor zich zelf kan zorgen, dat het zichzelf ontplooit. Dit is bij transhumanisme niet anders. Het verschil zit het hem juist in de grenzen die humanisten stellen aan de mens, en die transhumanisten stellen aan de mens. Transhumanisten geloven dat wij nu in het Darwin-tijdperk zijn aanbelandt, en dat we in dit tijdperk onze evolutie in eigen hand nemen. Humanisten nemen juist aan dat de mens wel ontwikkeld, maar vooral geestelijk, en dat we zeker niet met behulp van technische middelen ons fysiek kunnen verbeteren. Dat willen humanisten ook niet. Zij geloven in natuurgrenzen, die wij niet kunnen en moeten overschrijden. Transhumanisten denken te weten dat wij in de zeer nabije toekomst al kunnen ingrijpen in onze fysieke ontwikkeling. Zelfs ingrijpen in de geestelijke ontwikkeling wordt binnenkort mogelijk, door middel van het zogenaamde “uploaden”. Uploaden is het overbrengen van software naar je hersenen, waardoor je geestelijk denken wordt overgenomen door computergestuurde programma”s. Zo kan ook indirect fysieke prestaties worden verbeterd, menen de transhumanisten.

Door deze verschillende opvattingen denken ze ook anders over de uiteindelijke toekomst van de mens (op zeer lange termijn genomen). Transhumanisten leven naar de “posthuman” toe. Dat is het uiteindelijke stukje leven dat nog iets van een mens weg heeft. Er zijn transhumanisten die denken dat ook daarna nog het ontwikkelen verder gaat, en dat de mens uitsterft, en dat ze wordt vervangen door pure robots, zonder ziel, zonder geest, die alleen uit ijzer en
Een voorbeeld van hoe de techniek de ontwikkeling van de mens helpt.
sofware bestaat. Dit is nog steeds een kritisch punt in het transhumanisten, want de andere kant zegt weer dat de ontwikkeling per abuis stopt als men de “posthuman”-fase heeft bereikt. Dan is “perfectie” bereikt. Humanisten denken dat men zich door ontplooiing gewoon door ontwikkeld, en dat technologie nooit een rol in het (geestelijk) denken van een mens gaat spelen. Hier ligt een link met de gedachtes over de grenzen van een mens.

Ik had al een klein beetje verteld wat cryonics was, en hier zal ik er wat dieper op in gaan.

Geschiedenis

Het eigenlijke (niet officiële) begin van cryonics ligt in het jaar 1964. In dit jaar werd een boek gepubliceerd getiteld “Prospect of Immortality” (vert.: De Diepvriesmens) geschreven door Robert Ettinger. Hierin legde hij uit wat het principe was van lichamen invriezen, en dat het best kan werken. Hierin vertelde hij dat insecten zich in de wintermaanden invroren, om in de lente weer verder te leven. Hierbij speelde het maken van glycerol door de levensvormen een belangrijke rol. Dit werd geëxperimenteerd met goudhamsters, ratten en honden, die werden ingevroren waarmee werd aangetoond dat ze dat konden overleven. Ettinger was door een film op het idee gekomen, een film waarin iemand was ingevroren en miljoenen jaren later weer werd ontdooid door buitenaardse wezens.

De Franse bioloog Basil Luyet was de grondlegger van de Cryo-biologie. Hij beschreef ook in een boek hoe levende cellen na invriezen in principe onomkeerbaar beschadigd waren maar dat sommige functies wel hersteld konden worden.

Een ander experiment is 1966 door 3 Japanse professoren uitgevoerd. Dit keer werden kattenhersenen gebruikt. Van het bloed werd 15% vervangen door glycerol en vervolgens werden de hersenen ingevroren (20 graden onder nul). Toen het glycerol weer werd vervangen door nieuw kattenbloed, na het ontdooien, werden de hersenen op een EEG apparaat aangesloten. Het bleek dat de hersenen weer gingen werken. Dit experiment is gepubliceerd in het tijdschrift Nature.

In Amerika werden in 1965 en 1966 3 Cryonics Service Providers (CSP) opgericht, namelijk CSNY (New York), CSM (Michigan) en CSC (Californië). Het waren geen goed getrainde medische teams, en hun methodes waren nogal primitief. In 1967 mocht CSC de eerste mens invriezen. Maar de techniek was niet ver genoeg ontwikkeld, en doordat het vloeibare stikstof niet op peil werd gehouden, begonnen de lichamen te rotten. Dit was het enige schandaal in de hele cryonics geschiedenis.

Mike Darwin en Jerry Leaf waren de eerste die serieus onderzoek op dieren gingen doen naar de optimale invriesmethode. In 1972 leidde dit tot de oprichting van Alcor LEF. Hun bevindingen en het “invriesprotocol” dat daar uit is afgeleid word nog steeds gebruikt. Tot 1986 bleef cryonics nogal Amerikaans. Toen in dat jaar Alcor UK werd opgericht.

Het jaar 2000 heet 2 ontwikkelingen gekend. Alcor maakte bekend dat ze overstapte op een andere techniek, die minder schade aanbracht dan de oude techniek. Verder werd het duidelijk dat het voor Europeanen bijna onmogelijk werd een contract af te sluiten bij Alcor. Daardoor gingen veel wachtende bij Alcor weg, en maakte een overstap naar Cryonics Institute (CI). Op het moment is CI in Europa de grootste Cryonics Service Provider.

De procedure

Na het sterven van een cryonist, of cryonaut, is het van groot belang dat de invriesprocedure zo snel mogelijk van start gaat. De patiënt krijgt een hartlong machine aangesloten, zodat de medicamenten die zijn voorgeschreven door Alcor goed door het lichaam kunnen verspreiden. Ondertussen wordt hij/zij ingepakt in ijs. Het bloed wordt vervangen door een vloeistof die de organen beter kan conserveren. Wie deze handelingen uitvoert is in Nederland nog onduidelijke. Gehoopt moet worden dat artsen dit gaan doen, maar de onderhandelingen zijn er nog over gaande. In Amerika gebeurt dit door mensen van je CSP of door de begrafenisondernemer. Als de patiënt tot 0 graden is gekoeld wordt het overgebracht naar het gebouw van de CSP. Daar wordt de vloeistof die het bloed verving weer vervangen door een antivriesmiddel. Vervolgens gaat de temperatuur naar -78.5 graden. Daarna gaan ze langzaam naar de -196 graden (temperatuur van vloeibare stikstof). Daarna wordt de cryonaut in een zgn. “dewar” bewaard. Simpel gezegd: een enorme thermosfles gevuld met stikstof.

Omdat in Nederland, in beperkte mate, euthanasie mogelijk is, kijken veel cryonisten uit het buitenland jaloers naar ons. Bij ons is namelijk het moment van overlijden goed te bepalen, waardoor de voorbereidingen van de procedure al van start zouden kunnen gaan voordat de patiënt overlijdt. Dit leidt weer tot een optimale procedure.

Kolonisatie van de ruimte

Ruimtewoonoorden. Een term die iedere transhumanist een kriebelgevoel in de buik geeft. Transhumanisten (en ook niet transhumanisten) verwachten (of hopen, want de hoop is de moeder van de verwachting) dat we voor 2025 een ruimteoord hebben waar mensen kunnen wonen. We zullen wel moeten, want de bevolking groeit exceptioneel, en het wordt steeds krapper hier op aarde. Technisch gezien kunnen we onze eerste ruimteoord gaan bouwen. Economisch gezien is het niet slim. De transportkosten voor de (bouw)materialen zijn dermate hoog, dat we eerst naar goedkopere oplossingen moeten zoeken.

De bedoeling is dat men zich op aarde voelt, en niet in een “Starwars-schip”. Dit is te verwezenlijken. Neem maar eens een kijkje naar het volgende plaatje:

In de grote cilinder, met aan de uiteinden 2 halve bollen, is het de bedoeling dat we gaan wonen. Een nadere (schematische) tekening op zijn plaats:


De bedoeling: een glazen cilinder, die in 2 minuten ronddraait om zijn as, met 3 wanden (waarop geleefd zal worden) en 3 stukken glas, precies boven de 3 wanden. Door de omwentelingen zal er een zwaartekracht ontstaan. Met een elektrische spiegel wordt het zonlicht de “fles”in geschenen. Op de leefwanden zal een laagje aarde worden neergelegd, zodat er planten kunnen groeien. Door de vochtigheid van de lucht zullen er wolken ontstaan, en net zo”n milieukringloop als op aarde. Nu hebben we dus een kleine aarde in een fles. Als we aardse woningen en gebouwen hierin bouwen, krijgen we een aards beeld. Er is uitgerekend dat er plaats voor 6 miljoen mensen per cilinder. Industrie en landbouw kan in kleinere cilinders gebouwd/bedreven worden, en winkels en instanties kunnen onder de grond in de wooncilinder komen. In de bolvormige uiteinden van de wooncilinder is de zwaartekracht minder (dit heeft te maken met enkele natuurwetten die ik niet nader zal bespreken). Hier zullen waarschijnlijk ouderen- en zorgcentra gevestigd worden. Daar kan minder zwaartekracht erg prettig zijn, bijvoorbeeld dat ouderen niet zo hard vallen. Technisch is dit nog steeds allemaal mogelijk. Maar transhumanisten zouden geen transhumanisten zijn als ze niet nog verder de mogelijkheden zouden bekijken. Er wordt gespeculeerd over een grondstof met betere eigenschappen dan diamant, waarmee cilinders van 1000 km een optie worden. Met dezelfde bevolkingsdichtheid van een 30km-fles betekent dit een plaats voor 1000 miljard (1 biljoen) mensen!

Alle voordelen op een rijtje:
- Grote groepen mensen zijn makkelijk af te scheiden van de mensheid. Je kan bijvoorbeeld een intergalactische gevangenis maken voor wel 6 miljoen criminelen.
- Het wordt bijna onmogelijk de complete mensheid uit te roeien. De populatie kan zich zelfs buiten het zonnestelsel vestigen, onafhankelijk van de Aarde.
- Het klimaat is computergestuurd: geen weersvoorspelling maar een weersprogramma. Te optimaliseren voor het gebruikersdoel van de cilinder.
- De cilinders zijn in een drie dimensionale ruimte te plaatsen, hetgeen veel efficiënter is als al die cilinders op een groot vlak.

Virtual Reality

Dit klinkt u misschien nog een beetje vaag in de oren, dus ik zal het proberen uit te leggen, en meteen een praktijkvoorbeeld geven.

Virtual Reality (VR) betekent virtuele realiteit. Een wereld die niet echt is dus. Een wereld creëren waarin mensen hun toevlucht kunnen zoeken die de huidige wereld hen niet kan bieden. Een manier van zo”n wereld creëren is de 3D-bril. Je kijkt naar een 2D-film, maar door de speciale kleuren in de glazen van de 3D-bril, komt die levensgevaarlijke haai wel heel levensecht dichtbij...

Een andere (geavanceerdere) vorm van een 3D-bril is HMD (Head Mounted Display). Zie het voorbeeld hieronder. Het principe van deze bril is niet moeilijk, in tegenstelling tot de techniek die erachter schuilt. Als je de bril opzet, dan heb je 2

Een voorbeeld van een HMD
LCD-schermpjes voor je ogen. Deze staan niet parallel met elkaar, dus zo dat je ook diepte kan zien. Sensoren op je hoofd voelen hoe jij je hoofd draait. Die sensoren zijn aangesloten op de hoofdcomputer, die jou beweging omzet tot een verandering op de schermpjes. Zo doende kan je in een wereld kijken, terwijl die wereld alleen voor jou te zien is. Je staat in werkelijkheid bijvoorbeeld gewoon in je huiskamer.

Het geeft natuurlijk een raar effect als je stilstaat in je kamer, maar in de VR zit je in een wilde achtbaan. Dat geeft een rare reactie van je hersenen (en een leuk schouwspel voor omstanders!). Een voorbeeld is de Alladin-simulator in Disneyland Parijs. Je krijgt een wagenziek-gevoel, omdat je bewegingen niet meegaan met wat je ogen zien. Het geluid speelt ook een belangrijke rol. Als je 3D-geluid heb, en je hoort voetstappen achter je, is dat realistischer dan dat je ze voor je hoort, maar tegelijkertijd achter je staat. Dat maakt het allemaal een heel stuk spannender.

Nawoord..

Nou, dit was mijn verslag over het transhumanisme. Ik hoop dat ik u een heleboel nieuwe informatie heb verschaft, dat heb ik mezelf namelijk wel. Omdat ik nog niks van transhumanisme wist, is alles wat ik in dit verslag vertel ook nieuw voor mezelf, behalve de standpunten van christenen dan. Ik vond het ook erg leuk om dit verslag te maken, want de voorstrevende techniek boeit mij zeer. Ik moet bekennen dat ik mezelf er nooit in had verdiept als ik het niet had gehoeven voor godsdienst, maar het was zeker de moeite waard. Het verbeterd je algemene ontwikkeling.

Waarom transhumanisme?

Achter deze vraag zit een verhaal. Mijn plan was eigenlijk gericht op het pure humanisme. Humanisme sprak mij in het begin erg aan, vooral omdat we dit onderwerp ook wel eens hebben behandeld bij Nederlands. Ik vond wel dat het een leuke levensbeschouwing, zoals het toen werd uitgelegd, en ik dacht er serieus over na of ik ook een humanistisch denkbeeld er op na hield. Toen ik er meer informatie over ging opzoeken, ontdekte ik dat “het”humanisme niet bestaat, en dat er verschillende stromingen bestonden. Toen besloot ik dat ik van de 5 toen mij bekende stromingen, ik transhumanisme zou nemen, vooral omdat ik mij zeer interesseer in computers, techniek, softwareontwikkeling etc.

Bronnen

Ik heb de volgende bronnen gebruikt:
Internet:
- http://www.dse.nl/~hkl/
- http://www.transhumanisme.nl/
- http://www.georgeovermeire.nl/
- http://www.wikipedia.nl
- http://transcedo.org

Boeken:
Er waren helaas geen boeken te vinden in de bibliotheken in mijn omgeving (Woudenberg, Scherpenzeel, Barneveld etc.). Daarom heb ik van geen enkel boek gebruik kunnen maken.

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.