Havisten uit de bovenbouw gezocht! Vul deze korte vragenlijst over jouw studiekeuze in en maak kans op een Bol.com bon t.w.v. 15 euro.

Doe mee


Voorkennis

Het domein is alle mogelijke waarden van x. Het bereik is alle mogelijke waarden van y.
Als alle waarden mogelijke waarden zijn, kun je het domein/bereik noteren als R.
Bij intervalnotatie geldt: [ of ] is: grenswaarde telt niet mee, < of > is: grenswaarde telt mee

§1 Asymptoten

Een asymptoot is een denkbeeldige lijn in een grafiek, die de grafiek nadert, maar nooit bereikt. Bij gebroken vergelijkingen heeft de verticale asymptoot de vergelijking x = (waarde die x niet mag zijn). En de horizontale asymptoot heeft de vergelijking y = (de gebroken vergelijking zonder de breuk).

§2 Grafieken op de rekenmachine

Als je op de grafische rekenmachine werkt, moet je het volgende aangeven:
Invoer – Vensterinstelling – Schets grafiek – Stappen die je uitvoert bij berekening – Oplossing(en)

§3 Toppen en snijpunten

Als je een vergelijking als  wilt oplossen, moet je de functie nulpunt gebruiken.
Wanneer je een top van een functie wil weten, kun je de optie maximum en minimum gebruiken.

§4 Bereken of bereken exact

Wanneer er staat Bereken of Los op, mag je de grafische rekenmachine gebruiken. Wanneer er staat Berken exact of Los algebraïsch op, mag dat niet. Bij “Berken exact” moet het antwoord ook exact zijn.

§5 – Transformaties

Transleren ten opzichte van de x-as     T (0,d):              
Vermenigvuldigen ten opzichte van de x-as:                 
Transleren ten opzichte van de y-as:   T (c,0)                
Vermenigvuldigen ten opzichte van de y-as:                 

Vaardigheden 1

Lineaire vergelijkingen opstellen (): Eerst de richtingscoëfficiënt opstellen met formule:
Daarna een punt invullen in verkregen formule, x en y weet je dan, b krijg je dan.

Rekenen met wortels:                    

Altijd geldt, dat het getal onder de wortel 0.

Rekenen met breuken: je kunt breuken alleen optellen en aftrekken als de noemer gelijk is. Vermenigvuldigen en delen kan door de tellers met elkaar te vermenigvuldigen/delen en de noemers met elkaar te vermenigvuldigen/delen. Je kan ze vereenvoudigen door de teller en de noemer door hetzelfde getal te delen.

Pythagoras:                  ,      

a en b zijn de lengtes van de rechte zijdes.

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.