Grammatica

  • Het meervoud:

Woorden die eindigen op een klinker doe je + -s

BIJV. amigo → amigos

Woorden die eindigen op een medeklinker doe je + -es

BIJV. autobús → autobuses

  • Regelmatige werkwoorden op -er, -ir en -ar

 

 

  • er
  • ir
  • ar

Yo

o

o

o

Tu

es

es

as

ello, ella, usted

e

e

a

nosotros, nosotras

emos

imos

amos

vosotros, vosotras

éis

ís

áis

ellos, ellas, ustedes

en

en

an

 

Bij werkwoorden die eindigen op een van deze uitgangen, haal je deze uitgang eraf en voeg je de vervoeging er achter.

  • Interessar

Met het werkwoord interessar kun je zeggen dat iets of meerdere dingen je interesseren.

Bij dit werkwoord gelden er andere persoonlijke voornaamwoorden.

 

me

ik

te

jij

le

hij, zij, u

nos

wij

os

jullie

les

zij

 

Als je vertelt dat je één ding interessant vindt, zeg je interesa.

Als je vertelt dat je meerdere dingen interessant vindt, zeg je interesan.

 

Bij één interessant ding

bij meerdere interessante dingen

me interesa

me interesan

te interesa

te interesan

le interesa

le interesan

nos interesa

nos interesan

os interesa

os interesan

les interesa

les interesan

 

  • Het werkwoord querer

 

Yo quiero

ik wil

Tú quieres

jij wil

él, ella, usted quiere

hij, zij, u wil

nosotros, nosotras queremos

wij willen

vosotros, vosotras queréis

jullie willen

ellos, ellas, ustedes quieren

ze willen

 

  • Porque, para, por

Om een reden te geven voor wat je eerder hebt gezegd heb je de volgende woorden: porque, para en por. Deze woorden betekenen allemaal wat anders en moet je ook voor verschillende woorden gebruiken.

Porque = omdat en gebruik je bij vervoegd ww zoals de pv.

Para = om te en gebruik je bij het infinitief

Por = door, vanwege en gebruik je bij een zelfstandig naamwoord.

Bijv. : Por qué estudias español? = waarom studeer je spaans?

Antwoorden:

Porque quiero vivir en Cuba. = omdat ik in Cuba wil wonen. quiero = pv dus porque.

Para viajar por Chile = omdat ik wil rondreizen door Chili. viajar = infinitief dus para.

por mi trabajo = voor mijn werk. mi trabajo = zelfstandig naamwoord dus por.

 

 

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.