Hoofdstuk 1

Beoordeling 6.4
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas havo | 768 woorden
  • 6 november 2003
  • 39 keer beoordeeld
Cijfer 6.4
39 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

0 cero
1 uno
2 dos
3 tres
4 cuatro
5 cinco
6 seis
7 siete
8 ocho
9 nueve
10 diez
11 once
12 doce
13 trece
14 catorce
15 quince
16 dieciséis
17 diecisiete
18 dieciocho
19 diecinueve
20 veinte
21 veintiuno (veintiún = mannelijk voor een zn, veintiuna = vrouwelijk)
22 veintidós
23 veintitrés
24 veinticuatro
25 veinticinco
26 veintiséis
27 veintisiete
28 veintiocho
29 veintinueve
30 treinta
31 treinta y uno
32 treinta y dos
33 treinta y tres
34 treinta y cuatro
35 treinta y cinco
36 treinta y seis
37 treinta y siete
38 treinta y ocho
39 treinta y nueve
40 cuarenta
41 cuarenta y uno/a
42 cuarenta y dos
43 cuarenta y tres
44 cuarenta y cuatro
45 cuarenta y cinco
46 cuarenta y seis
47 cuarenta y siete
48 cuarenta y ocho
49 cuarenta y nueve
50 cincuenta
51 cincuenta y uno/a
52 cincuenta y dos
53 cincuenta y tres
54 cincuenta y cuatro
55 cincuenta y cinco
56 cincuenta y seis
57 cincuenta y siete
58 cincuenta y ocho
59 cincuenta y nueve
60 sesenta
61 sesenta y uno/a
62 sesenta y dos
63 sesenta y tres
64 sesenta y cuatro
65 sesenta y cinco
66 sesenta y seis
67 sesenta y siete
68 sesenta y ocho
69 sesenta y nueve
70 setenta
80 ochenta
90 noventa
100 ciento

alfabet

a kort ana, Granada
b zacht barcelona
c e,i (thing) cerveza, cinco
rest (=k) Cuba, coche, casa
ch chachacha coche. Chile
d zacht Madrid
e NL cerveza, tres, tele
f NL Francia
g e, i (holl. G) Gerona, Gibraltar
rest (fr. G) gambes, granada
h niet spreken Holanda, Hombre
i ie cinco, disco
j holl. G juan, naranja
k NL kilo, kilómetro
l NL Holanda
ll lj me llamo, lluvia
m NL Madrid, mamá
n NL naranja, noche
ñ nj el niño, Españia, mañana
o kort dos, coche
p NL Peru, pero
q (k) queso, quince, que
r NL rollend Pero, Peru
rr sterk rollend perro, sierra Nevada
s zacht Españia, dos, tres
t NL tele
u oe Cuba, uva
v zachte b sevilla, avión
w oew wisky
x ks examen, taxi
m. klinker = s extrantero
y j disayuno, mayo
ie Maria y Juan
z slissend Zaragoza, zumo, azucar

klemtoonregel

eindigt een woord op een:
1 klinker, -n -s
dan klemtoon op voorlaatste lettergreep:
-coche, casa, examen, hoteles
2 medeklinker
dan klemtoon op laatste lettergreep:
señor, azul, ciudad
3 staat er een accent op
dan daar de klemtoon:
teléfono, kilómetro, málaga
4 ia, io, iu = 1 lettergreep.

Voorbeelden:
universidad
Hospital
Señora
Farmacia
Andalucia
Dia
Coches
Trabajan
Monumento
Holanda
Profesión
Teatro

Lidwoord

Bepalend lidwoord m v
(de, het) ev el la el libro, la casa
mv los las los libros, las casas

onbep. lidwoord m v
(een, enige, ev un una un libro, una casa
enkele) mv unos unas unos libros, unas casas

m = -o, el libro el plato
v = -a, la casa la plaza
rest = m / v

uitzonderingen:
m v
el dia la foto
el mapa la mano
el programma la radio
el avión la moto

meervoud zn

1 klinker +s la plaza - la plazas
el teatro - los teatros
el coche - los coches
2 medeklinker +es el hotel - los hoteles
el examen - los examenes
la informatión - las informationes
3 -z = c +s la luz - las luces
el lápiz - los lápices
4 -y +es el rey - los reyes
la ley - las leyes
5 -s = s el lunes – los lunes
-s met klemtoon +es el autobús – los autobuses

onregelmatige werkwoorden

zijn = ser maken = hacer
ik ben soy ik maak hago
jij bent eres jij maakt = haces
hij,u is es, usted es hij,U maakt = hace
wij zijn somos wij maken = hacemos
jullie zijn sois jullie maken = hacéis
zij, u zijn son, ustedes son zij,u maken = hacen

ser de = afkomstig zijn uit

soy de Venlo ik kom uit Venlo
¿de dónde eres? Waar kom je uit?
¿de dónde es usted? Waar komt u uit?
Soy profesora ik ben lerares
Es lunes het is maandag


Estar zijn, zich bevinden
Ik ben in spanje estoy en español
De boeken liggen op tafel los libros están en la mesa

1 estoy
2 estás
3 está
1 estamos
2 estáis
3 están

Regelmatige werkwoorden

1 2 3
-ar -er -ir
hablar (praten) comer (eten) viver (wonen)
ik –o hablo ik -o como ik -o vivo
jij -as hablas ik -es comes ik -es vives
hij -a habla hij -e come hij -e vive
wij -amos hablamos wij -emos comemos wij -imos vivimos
jullie -aís hablais jullie -eís comeís jullie -is vivis
zij -an ablan zij -en comen zij -en viven

comprar = kopen vender = verkopen escribir = schrijven
trabajar = werken beber = drinken
visitar = bezoeken

dagen van de week:
lunes maandag
martes dinsdag
míercoles woensdag
juebes donderdag
viernes vrijdag
sábador zaterdag
domingo zondag

¿qué tal? Hoe gaat het?
¿ cómo estás? Hoe maak je het?
¿ cómo está Usted? Hoe maakt u het?
¿ cómo están Ustedes? Hoe maken jullie het?
Bien goed
Muy bien heel goed
Regular het gaat

¿qué? Wat
¿quién? Wie
¿quiénes? Wie (mv)
¿cómo? Hoe
¿dónde? Waar
¿de dónde? Van waar uit

vragen maken + antwoorden

hoe heet je? Ik heet…
¿cómo te llamas? Soy…
hoe gaat het? Het gaat goed
¿qué tal? Bien, gracias
waar kom je vandaan? Ik kom uit…
¿de dónde eres? Soy de…

REACTIES

E.

E.

miércoles, accent op de e
jueves, met v
sábado, zonder r

9 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.