Scheikunde watermodule

Beoordeling 0
Foto van Daphne
  • Samenvatting door Daphne
  • 2e klas havo | 606 woorden
  • 25 juni 2022
  • nog niet beoordeeld
  • Cijfer
  • nog niet beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Studententijd zomerspecial

Heb jij de Zomerspecial van Studententijd de podcast al geluisterd? Joes, Steie, Dienke en Pleun nemen je mee in hun zomer vol festivals, vakanties en liefde. En kijken ook alvast vooruit naar de introductietijd van het nieuwe collegejaar. Luister lekker mee vanaf je strandbedje, de camping of onderweg. 

Luister nu!

Scheikunde module water, havo 2


Het water op aarde is schaars doordat de bevolking groeit en welvarender wordt, dus de vraag naar water groeit. Bovendien is niet al het water op de aarde zoet, heel veel water is zeewater en dus ook zout. Niet al het zoete water is drinkbaar, er kunnen bijvoorbeeldgiftige stoffen in zitten of diep in de grond kan het water zitten, dan is het onbeschikbaar. Het zuiveren van water kost veel energie. De natuur heeft tijd nodig om nieuw grondwater aantevullen.


Waarom is een goed waterbeheer belangrijk?:


Het waterbeheer draait enorm om verstandig met drinkwater om te gaan en een tekort en schade te voorkomen. Dat kan door:


Zuiniger met water zijn, dammen aanleggen om meer waterreservoirs aan te leggen, oppervlakte water van ergens anders te halen en om het grondwater op te pompen.


Brakwater= Water dat niet helemaal zoet is, maar ook niet helemaal zout.


Verschillende mengsels met water:


-oplossing= mengsel van een stof die goed oplost in oplosmiddel.                                      -suspensie= een vaste stof die niet goed oplost in een oplosmiddel.                                    -emulsie= 2 vloeistoffen die uizichzelf niet goed willen mengen. -(2 lagen systeem)= als 2 oplossingen niet willen mengen, ontmengt worden.


polair= stoffen die lijken op watermoleculen en hun moleculen negateiev en positieve geladen delen hebben, stoffen die dit niet hebben noemen we apolair.


hydrofiel= stoffen die goed oplossen in water 


hydrofoob= stoffen die niet willen oplossen in water


verzadigd= als er geen ruimte meer tussen de water moleculen is (vol)


neerslag= een vaste stof die is opgelost, oppeens niet meer oplost en als vaste stof zichtbaar wordt.


emulgator= laat 2 stoffen die niet willen mengen, mengen, is een stof.


Oplosbaarheid is een stofeigenschap, je kan een stof namelijk herkennen of het wel of niet oplost. Oplosbaarheid is ook een stofconstante, want het kan namelijk worden uitgedrukt in een waarde met een eenheid.


Wat is het verschil tussen een verzadigde en onverzadigde oplossing? Een verzadigde oplossing is 'vol' er kan geen stof meer in oplossen. Een onvderzadigde oplossing is niet vol, je kan er wel stof in oplossen.


Je moet de temperatuur van het water weten om met de oplosbaarheid te rekenen want, de temperatuur van het water bepaald hoe goed bepaalde stoffen in het water oplossen. De oplosbaarheid is dus afhankelijk van de temperatuur van het water.


De verschillende scheidingsmethodes:


-filtreren= een scheidingsmethode gebaseerd op de stofeigenschap grote van de deeltjes


-bezinken= soms willen stoffen niet mengen, dus dan moet je het goed roeren en even laten staan, de deeltjes met de grootste dichtheid zakken dan naar beneden.


-indampen= bij indampen wordt de brander gebruikt, het stof wordt gewoon verdampt.


-destilleren= het mengsel bestaat uit 2 vloeistoffen met een kookpunt dat tientallen graden uit elkaar ligt, het wordt met een warmte element verwarm.


-centrifugeren= het mengsel ronddraaien zodat het proces wordt versneld.


Rate of flow= hoogste stof: hoogste vloeistof 


absorbtie= hoe goed een stof hecht en oplost.


residu= wat achterblijft in een filter.


Wat is de pH van een oplossing? De pH is de maat voor de zuurgraad van een oplossing. De pH van een waterige oplossing ligt bij kamertemperatuur rond de 7, zure oplossingen liggen daar onder en basische oplossingen liggen daarboven.


Wat is de hardheid van water? De hardheid van water wordt uitgedrukt in de Duitse hardheid graad, dat is 7,1 mg opgeloste kalk per liter. (zacht tot gemiddeld hard)


hoe wordt rioolwater tot oppervlakte water gezuiverd? Water heeft een zelfreinigend vermogen, kleine organismen kunnen dode dieren opeten, en gevaarlijke stoffen in het water afbreken.


Concentratie= hoeveel gram per liter van een stof in water zit


ADI-waarde= de maximale stof hoeveelheid die je per dag mag binnenkrijgen.


Macro-niveau= eigenschappen van stoffen die we zelf kunnen waarnemen.

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Ook geschreven door Daphne