Hoofstuk 2 Brandstoffen

Beoordeling 10
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 5e klas havo | 516 woorden
  • 26 november 2012
  • 1 keer beoordeeld
Cijfer 10
1 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

Scheikunde H2

2.1

Fossiele brandstoffen:Lang geleden ontstaan door het afstreven van

                                        leven de organisme

                    Steenkool: Vooral koolstof

  Aardgas en aardolie: Koolwaterstoffen zoals: methaan, propaan,

                                         butaan

Onvolledige verbranding: Kan ontstaan als er niet genoeg zuurstof is.

        Dan komt er vaak roet = Koolstofmonoxide (ook wel kolendamp genoemd).

      Dit is gevaarlijk voor een mens om in te ademen omdat het zich aan de rode bloedcellen sneller bind dan zuurstof, het is giftig voor de mens.

Volledige verbranding: Bij een volledige verbranding komt er altijd H2O (water) en CO2(Koolstofdioxide) vrij.

2.2

Alternatieve brandstoffen= (geen fossiele) zoals biogas, bio-

                                                   alcoholen waterstof.

Biogas: ontstaat bijvoorbeeld bij de rotting van organisch afval(mest).

Bio-alcohol: is alcohol die gehaald wordt uit biologische producten,

                       bijvoorbeeld suikerriet.

                      (in Nederland soms gemengd met benzine, wordt dan

                      gasohol genoemd)

Waterstof: ontstaat bij de ontleding van water. Het probleem hiervan

                     is vooral de manier om het veilig te kunnen gebruiken.

Fotosynthese: 6H2O + 6CO2 + licht → C6H12O6 (glucose) + 6O2

 Een plant zet koolstofdioxide en waterdamp om in energie(glucose) en zuurstof.

Dit wil je ook lezen:

Covalenties van verschillende atomen

1

H,F,Cl,Br,I

2

O, S

3

N, P

4

C

Verzadigde binding = enkele binding (ethaan = C2H6)

Onverzadigde binding= dubbele binding (etheen=C2H4)

Dubbele bindingen kun je aantonen door Joodwater toe voegen.

Joodwater is een geelbruine oplossing als deze in contact komt met een onverzadigde verbinden ontkleurt de oplossing.

Kraken:  Van een grote moleculen kleinere moleculen maken.

C16H8(l) à C7H16(l)+ C9H16(l). Er ontstaat altijd bij het kraken van een  verzadigde koolwaterstof een onverzadigde koolwaterstof en een  verzadigde koolwaterstof. Omdat er te weinig waterstofatomen zijn.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.