Paragraaf 2.2 Water is leven
Dichtheid
De dichtheid van een stof geeft aan wat de massa van een bepaald volume van die stof is.
De massa van één liter ijs is kleiner dan de massa van één liter water. Daardoor is de dichtheid van ijs kleiner dan de dichtheid van water.
Soortgelijke warmte
Er is veel warmte nodig om één kg water een graad warmer te maken. Wanneer het weer afkoelt komt deze warmte weer vrij. Dit zorgt ervoor dat er geen al te grote temperatuur verschillen komen op aarde.
Oplosvermogen
Water heeft een groot oplosvermogen » In ons lichaam kunnen daardoor veel stoffen vervoerd worden. Bloed bestaat vooral uit water » bloed vervoert stoffen.
Adsorberen
Een scheidingsmethode om
- geurstoffen
- kleurstoffen
- smaakstoffen
uit water te halen.
Adsorptiemiddel = Norit of Actieve Kool
Eigenschappen van water:
• Grote dichtheid.
• Groot oplosvermogen
• Grote soortelijke warmte
• Goed oplosmiddel
• Hardheid

Paragraaf 2.3 Water als oplosmiddel

Verschil in oplosbaarheid
Sommige stoffen lossen goed op in water, andere niet
Twee stoffen mengen krijgt;
- Oplossing » helder
of
- Suspensie » troebel
Suspensie is wit of gekleurd.
Oplosbaarheid
Het maximale aantal grammen van die stof dat je kunt oplossen in een kilogram van een bepaald oplosmiddel. De oplosbaarheid hangt dus af van het oplosmiddel.
Glucosestroop
Zeer grote hoeveelheid van stof in water » stroperig » glucosestroop
Oplosbaarheden zijn afhankelijk van de tempratuur
Vaste stoffen: hoe hoger de temperatuur, des te groter word de oplosbaarheid
Gassen: hoe hoger de temperatuur, des te kleiner word de oplosbaarheid

Tinctuur
Als een stof is opgelost in alcohol
Kelvin
0 C = 273 K
Paragraaf 2.4 Leidingwater

- Biologische reiniging van drinkwater
- Micro-organismen die in staat zijn om schadelijke stoffen af te breken.
- Drinkwaterverbetering
- Het zuiveren van water
Bezinken
Het verwijderen van (bijv.) zand uit rioolwater, door het rioolwater in een rioolwaterzuiveringsinstallatie in bakken te doen, waarbij het zand naar de bodem zinkt.
Chemische afbraak
Je voegt ozon bij het water toe, dit zorgt ervoor dat opgeloste afvalstoffen, aanwezige bacteriën en ziektekiemen dood gaan.
Filtreren
Het water gaat door verschillende filterbedden. Deze bestaan uit lagen grint, zand en antraciet.
Water vervuild door bijv. Lood, cadmium en kwik » vervuild door zware metalen. In drinkwaterzuivering is het er niet volledig uitgehaald, de hoeveelheid die er nog in zit is niet schadelijk voor de gezondheid.
Controle of concentratie niet te hoog is.
ADI-waarde = geeft aan hoeveel mg van een stof je per dag per kg lichaamsgewicht mag binnenkrijgen.
Hard water
water waar opgeloste kalk in zit
DH (Duitse Hardheidsgraden)
Hierdoor word de hardheid van water uitgedrukt.
Één Duitse hardheidsgraad komt overeen met 7,1 mg opgeloste kalk per liter water.
Hard water is water waarin opgeloste kalk zit. Hoe meer kalk aanwezig is in een liter water, des te harder is het water.
Paragraaf 2.5 Water en cosmetica
Emulsie
Wit of gekleurd altijd troebel.
Hierbij zweven kleine deeltjes in de vloeistof en de emulsie zal zich vrij snel weer ontmengen, dan ontstaat er een twee lagensysteem. Als je niet wilt dat de emulsie zich ontmengt heb je een hulpstof nodig. Een hulpstof die een emulsie in stand kan houden heet een emulgator.
Emulgatormolecuul
Hij heeft een vrij lange staart met een kop.
Staart: Bestaat uit koolstof- en waterstof-atomen.
De staart lost niet op in water maar is wel goed oplosbaar in stoffen als olie en vet. De staart noemen we hydrofoob.
Kop: Zuurstofatomen
Hierdoor is de molecuul kop goed oplosbaar in water we noemen de kop hydrofiel.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Lisa

Lisa

Heel goed ik ben nii zo goed in scheikunde dus dit helpt egt

1 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

Arjen

Arjen

Wanneer je school nog oude boeken heeft....

1 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

A.

A.

Als ze alle bij 1 liter zijn is het dezelfde dichtheid

4 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

L.

L.

Thanks bro!

4 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

J.

J.

Ik vond het een smakelijke samenvatting

4 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

N.

N.

OMG geluuuuukkig heb je dit geplaatst xx

6 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

A.

A.

tnx voot je sv je bent mn redder in nood

7 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

P.

P.

je vergat paragraaf 2.6.
maar voor de rest een hartstikke goede samenvatting

7 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

L.

L.

het is soortelijke warmte, niet sootrgelijke..

8 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast