Hoofdstuk 2

Beoordeling 4.6
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 3e klas vwo | 554 woorden
  • 16 februari 2009
  • 11 keer beoordeeld
Cijfer 4.6
11 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Wat verstaan we eigenlijk onder stof?
In de scheikunde verstaan we onder stoffen datgene waaruit wijzelf en alles om ons heen bestaat. Een stof is niets anders dan een verzameling gelijksoortige kleine deeltjes, die moleculen worden genoemd. Omdat er zo veel verschillende stoffen bestaan, zijn er ook miljoenen verschillende molecuulsoorten. Deze variatie wordt mogelijk gemaakt doordat moleculen ook weer bestaan uit nog kleinere deeltjes: atomen.                                        
Een molecuul bestaat uit 60 koolstofatomen en de vorm is precies als een voetbal.
Stofeigenschappen:                                                                                                                        
- Kleur - fase bij kampertemperatuur
- Geur - oplosbaarheid in water
- Smaak - geleidingsvermogen voor elektrische stroom/ warmte
- Brandbaarheid - giftigheid
- Kookpunt/smeltpunt
- Dichtheid                                                                             
- Uitzetting
- Corrosiebestendigheid
                                                                                                                                                                                               
Elke stof heeft een unieke combinatie van stofeigenschappen.
Elke stof kan voorkomen in drie fasen: de vaste(s)de vloeibare(l)en de gasvormige fase(g).
Smeltpunt: de temperatuur waarbij een stof overgaat van vast naar de vloeibare fase.
Kookpunt: de temperatuur waarbij een stof overgaat van de vloeibare naar de gasvormige fase.
Stofconstanten: zijn stofeigenschappen met een getalwaarde gevolgd door een eenheid, bijvoorbeeld: smeltpunt, kookpunt en dichtheid.
Smeltpunt en kookpunt worden uitgedrukt in kelvin(K).
Temperatuur in K = temperatuur in °C + 273
0 K = -273 °C
100 K = -173 °C                                                               
200 K = -73 °C
300 K = 27 °C
100 °C = 373 K
                                                                                                                                                        
- Een stof is vast bij een temperatuur die lager is dan het smeltpunt.
- Een stof is vloeibaar bij een temperatuur die tussen het smeltpunt en het kookpunt in ligt.
- Een stof is gasvormig bij een temperatuur die hoger is dan het kookpunt.                                    
                                                                                                                                       
Als een stof overgaat van de vloeibare fase naar de gasvormige fase verspreiden de moleculen zich over een zeer groot volume. à verdamping                                                               
Vaste fase: de moleculen trillen rond een vast punt
Vloeibare fase: de molecule kunnen nu niet alleen trillen maar ze kunnen zich ook verplaatsen.
Gasvormige fase: hierin is geen enkele structuur meer te zien; de moleculen kunnen zich vrij bewegen in de totale ruimte.
Tot bij een zekere temperatuur bewegen sommige moleculen pardoes de vloeistof uit à verdampen.
Kookpunt: temperatuur waarbij overal in de vloeistof dampbellen ontstaan
Bij een fase overgang veranderen alleen de bewegingsmogelijkheden van de moleculen, niet de moleculen zelf. De identiteit van de stof blijft dus behouden: er treedt geen chemische reactie op.
Ontledingsreactie: je ontleed water als het ware door er elektrische stroom doorheen te leiden.
Niet-ontleedbare stoffen: water en zuurstof, een andere naam voor een niet-ontleedbare stof is element.
Ontleedbare stoffen: Alle andere stoffen die wel ontleed kunnen worden, een andere naam voor een ontleedbare stof is verbinding.                                                                                         
Zuivere stof à ontleedbare stof à meerdere atoomsoorten (H₂O) à niet ontleedbare stof à 1 atoomsoort (O₂)
                                                                                                                                                         
Modelvoorstellingen van moleculen en atomen worden kortweg aangeduid als molecuulmodellen en atoommodellen.
Witte bol: waterstofatoom
Zwarte bol: koolstofatoom
Rode bol: zuurstofatoom                                                                                    
Skeletmodel: opgerekte versie van een molecuulmodel.
Atomen die samen een molecuulvormen worden bijeen gehouden door atoombindingen.
                                                                                                                                                                       
De massa’s van atomen en moleculen worden uitgedrukt in een een speciale eenheid, de automaire massa-eenheid (u). 1 u komt overeen met 1,66•10²⁷ kg.
1 nanometer = een duizendste miljoenste meter!
                                                                                                                                                                 
Index: het getal dat in een molecuulformule rechtsonder het symbool van een atoomsoort staat dus bijvoorbeeld: ₂
Coëfficiënt: het getal dat het aantal moleculen aangeeft.
Edelgassen: neon, helium, argon, xenon, krypton en radon à eenatomige moleculen. (losse atomen)
Twee-atomige moleculen: waterstof, zuurstof, stikstof, fluor, chloor, broom en jood.
Vieratomige moleculen: fosfor                                                                                                                        
Achtatomige moleculen: zwavel                                                                
                                                                                                                                                         
Periodiek systeem: rangschikking van elementen naar de opeenvolgende massa.
Groep 1: alkalimentalen                                                                                                                                                    
Groep 17: halogenen                                                                                                                                                         
Groep 18: edelgassen                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                               

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.