Hoofdstuk 2

Beoordeling 8.1
Foto van Sienna
 • Samenvatting door Sienna
 • 4e klas vwo | 533 woorden
 • 30 oktober 2019
 • 8 keer beoordeeld
Cijfer 8.1
8 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

2.1

 • Macroniveau: dingen die we kunnen zien, meten en wegen

  • Bijvoorbeeld: water is bij kamertemperatuur een vloeistof
 • Microniveau: moleculen, atomen en elektronen
  • Bijvoorbeeld: de moleculen in water zitten dicht op elkaar, maar kunnen wel vrij bewegen
 • Metalen
  • Algemene Eigenschappen:
   • Ze geleiden elektrische stroom
   • Ze geleiden warmte
   • Ze glanzen (wanneer gepolijst)
   • Meestal een hoog smeltpunt
   • Goed vervormbaar wanneer verhit
  • Aantal Verschillen:
   • Gewicht
   • Kleur
   • Dichtheid
   • Edelheid
 • Een metaalbinding komt tot stand door vrije valentie-elektronen
  • De valentie-elektronen kunnen vrij bewegen tussen de positief geladen atomen
 • Legeringen: samengesmolten metalen
  • Legeringen zijn harder dan zuivere metalen
   • Bij zuivere metalen kunnen de metaalatomen goed langs elkaar schuiven
   • In een legering kan dit niet door het verschil in atoom grootte 

2.2 

 • Vanderwaalsbinding: de binding die moleculen in de vaste en vloeibare fase bij elkaar houdt

  • Ze zijn intermoleculaire bindingen: tussen moleculen

   • Hoe sterker de intermoleculaire bindingen van een stof, hoe hoger het kookpunt en smeltpunt zullen zijn
 • Bindingen tussen atomen heten covalente bindingen
  • Octetregel: atomen willen graag 8 elektronen in buitenste schil
  • Covalentie: aantal bindingen dat atoom kan vormen
   • Het aantal bindingen wat een atoom kan vormen is afhankelijk van de covalentie (= aantal missende elektronen om aan octetregel te voldoen)
   • (Waterstof is een uitzondering)
 • Er kunnen ook meerdere covalente bindingen per molecuul gevormd worden
  • Water (H20) 
 • Er kunnen ook dubbele covalente bindingen ontstaan
  • C02
 • (Naamgeving regels)

2.3

 • Covalente bindingen kunnen polair en apolair zijn

  • Een polaire binding ontstaat als een atoom een stuk elektronegatiever is dan het andere
 • Een polaire atoombindingen kan er voor zorgen dat een molecuul een dipoolmolecuul wordt
  • Tussen dipoolmoleculen kan een dipool-dipoolbindingen ontstaan
   • Een vanderwaalsbinding is een tijdelijke dipool-dipoolbinding 
   • ( ↑ Deze zijn permanent ↑ )
 • Waterstofbruggen
  • Bij stoffen met O-H-, N-H- en F-H-bindingen, ontstaan zeer sterke (permanente) dipool-dipoolbindingen:
  • Stoffen die goed oplosbaar zijn in water noemen we hydrofiel.
  • Stoffen die slecht oplosbaar zijn in water noemen we hydrofoob.
   • Moleculaire stoffen zijn meestal goed oplosbaar in water wanneer het molecuul waterstofbruggen kan vormen
 • Grote moleculen met een klein aantal NH/OH/FH groepen zijn meestal slecht oplosbaar in water
  • Stoffen die niet goed oplossen in water - een polair oplosmiddel 
  • Lossen vaak wel goed op in bijvoorbeeld wasbenzine - een apolair oplosmiddel
   • Polaire stoffen lossen goed op in polaire oplosmiddelen
   • Apolaire stoffen lossen goed op in apolaire oplosmiddelen

2.4

 • Binding tussen een metaal + niet-metaal:

  • De meeste metalen willen graag van de elektronen in hun buitenste schil af (en zijn dus niet erg elektronegatief)
  • De meeste niet-metalen willen graag extra elektronen in hun buitenste schil erbij (en zijn dus sterk elektronegatief)
   • Het metaal atoom zal zijn elektronen hierdoor afstaan aan het niet-metaalatoom (dus niet delen). De nieuwe deeltjes die nu ontstaan heten ionen.
   • Bindingen tussen ionen zijn ionbindingen.
 • Metaal atomen kunnen positieve ionen vormen
  • Een natriumatoom heeft 11 protonen, en dus ook 11 elektronen.
  • Een natriumion heeft 11 protonen, maar heeft 10 elektronen
 • Niet-metaal atomen kunnen negatieve ionen vormen
  • Een fluoratoom heeft 9 protonen, en dus ook 9 elektronen
  • Een fluorion heeft 9 protonen, maar heeft 10 elektronen
 • Ionbindingen zijn zeer sterk
 • Een stof die is opgebouwd uit metaal- en niet-metaalionen, noem je een zout. 
  • Zouten zijn bij kamertemperatuur vaste stoffen.
  • In vaste toestand vormen zouten kristallen
  • Zouten geleiden geen stroom in vaste vorm
  • Wanneer ze gesmolten of opgelost zijn doen ze dat wel

De samenvatting gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

Binding tussen een metaal + niet-metaal:

 • De meeste metalen willen graag van de elektronen in hun buitenste schil af (en zijn dus niet erg elektronegatief)
 • De meeste niet-metalen willen graag extra elektronen in hun buitenste schil erbij (en zijn dus sterk elektronegatief)
  • Het metaal atoom zal zijn elektronen hierdoor afstaan aan het niet-metaalatoom (dus niet delen). De nieuwe deeltjes die nu ontstaan heten ionen.
  • Bindingen tussen ionen zijn ionbindingen.
 • Metaal atomen kunnen positieve ionen vormen
  • Een natriumatoom heeft 11 protonen, en dus ook 11 elektronen.
  • Een natriumion heeft 11 protonen, maar heeft 10 elektronen
 • Niet-metaal atomen kunnen negatieve ionen vormen
  • Een fluoratoom heeft 9 protonen, en dus ook 9 elektronen
  • Een fluorion heeft 9 protonen, maar heeft 10 elektronen
 • Ionbindingen zijn zeer sterk
 • Een stof die is opgebouwd uit metaal- en niet-metaalionen, noem je een zout. 
  • Zouten zijn bij kamertemperatuur vaste stoffen.
  • In vaste toestand vormen zouten kristallen
  • Zouten geleiden geen stroom in vaste vorm
  • Wanneer ze gesmolten of opgelost zijn doen ze dat wel
 • REACTIES

  Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

  Ook geschreven door Sienna