ADVERTENTIE
Eerste hulp bij leerachterstanden!

Het zijn gekke tijden. Loop jij, om wat voor een reden dan ook, achter met de lesstof? Met deze tips van Examenbundel gaat het jou sowieso lukken om je leerachterstand weg te werken. Het allerbelangrijkste is dat je in jezelf blijft geloven. Jij kan dit! #geenexamenstress

De tips van Examenbundel

Scheikunde H1 basisstof 1 t/m 6

Para 1: Stoffen
stoffen zijn zuivere stoffen
zuiveren stoffen bestaan uit één soort deeltje. (moleculen of atomen)
Mengsel = verschillende soorten stoffen.
Mengsel bestaat uit verschillende soorten deeltjes.(moleculen of atomen)
Specifieke stofeigenschappen
- Kook/smelt punt
- Fase
- Geur
- Kleur
- Oplosbaarheid
- Elektrische geleidbaarheid
3 fase
- Vast(s)
- Vloeibaar(l)
- Gas vormig(g)
- Soms 4e fase aq = opgelost water, aqua


Bijvoorbeeld Water: ijs, water, waterdamp
Niet ontleedbare stoffen = stoffen uit 1 soort atoom.
Moleculen zijn opgebouwd uit atomen
Er zijn 7 twee-atomige niet ontleedbare stoffen
7 met formule:
Waterstof
Stikstof
Zuurstof
Fluor
Chloor
Broom
Jood
Alle andere niet ontleedbare stoffen worden vermeld met een symbolen
-koolstof
-goud
deze groep verdelen we in:
-metalen
-niet metalen
Ontleedbare stoffen = ook wel verbindingen
Moleculen die zijn opgebouwd uit meerdere atoomsoorten.
Bijvoorbeeld: Water en zuurstof.
Een aantal formules:
Water
Waterstofperoxide
Ammoniak
Koolstofmono-oxide
Koolstofdioxide
Zwaveldioxide


Zwaveldioxide
Natriumchloride
Alcohol
Glucose
Elementen
Atoomsoorten noemen we ook wel elementen.
Verdelen in metalen & niet-metalen.

Para 2: Het atoommodel

Atoom

Kern                                                elektronenwolk

Neutron(en)       proton(en)                                  elektron(en)
(No)                           (P +)                                              (e-)

Para 3: Ontleedbare stoffen, moleculen opgebouwd uit meerdere atoomsoorten.
Enkelvoudige ionen
Ontleedbare stoffen zijn onderverdeeld in:- ionaire verbindingen (zouten)
- moleculaire verbindingen
De ionaire verbindingen zijn zuivere stoffen die zijn opgebouwd uit positieve en negatieve ionen.
Een ion is een elektrisch geladen deeltje.
Ion uit 1 atoomsoort noem je een enkelvoudig ion
Een enkelvoudig positief ion is als de atoom positief geladen, dus meer protonen in zich heeft. Omdat hij 1 protoon meer heeft, heet het dus 1+.
Metalen zijn positief.(+)
Een enkelvoudig Negatief ion is als er meer elektronen dan protonen in zich heeft.

Para 4: Ontleedbare stoffen
Samengestelde ionen
Dit zijn elektrisch geladen deeltjes dat uit meerdere atoomsoorten bestaat.
Formules en namen:
OH
NO nog invullen
SO
CO
PO
NH4+ ammonium-ion (einige positief geladen samengestelde ion.)
Zouten
Zouten zijn ionaire verbindingen.
Ionbinding: In zouten trekken de positieve ionen en de negatieve ionen elkaar aan.
In alle zouten is de totale positieve lading gelijk aan de totale negatieve lading.
Opstellen van verhoudingsformules van zouten.
1. Naam van het zout.
2. Symbool tussen haakjes, positief ion voorop
3. Positief en negatief lading moet gelijk zijn.
4. Vereenvoudig de verhoudingsformule.
Opstellen van verhoudingsformules van samengestelde ionen.
1. Naam van het zout.
2. Symbool tussen haakjes, positief ion voorop
3. Positief en negatief lading moet gelijk zijn.
4. Vereenvoudig de verhoudingsformule. Wanneer de samengesteld ion meer dan een keer voorkomt, laat je de haakjes staan.
De verhoudingsformule van een zout is verbinding van positief metaal-ion en een negatief niet-metaal-ion. Niet van ammoniumzouten.

Para 5: Moleculaire stoffen en de massa van atomen
De moleculaire stoffen bestaan uit moleculen die zijn opgebouwd uit niet-metaalatomen.
De binding tussen de atomen in een molecuul noemen we atoombinding.
De binding tussen de moleculen onderling noemen we de molecuulbinding
In de naam van een moleculaire stof word aangegeven hoeveel atomen met elkaar verbonden zitten. Als voorvoegsel een Grieks telwoord.
De massa van atomen
De neutronen hebben geen lading
Neutronen zorgen ervoor dat de protonen elkaar niet afstoten en kern een stevig geheel blijft.
Om de kern bewegen zich negatief geladen elektronen in een elektronenwolk. Tussen de kern en een tronenwolk zit er niks.
De massa eenheid van een atoom: Atomaire massa-eenheid. Geven we aan met U.
1 U is gelijk aan 1,7x10-27 kg.
Lading massa
Proton 1+ 1,0 u
Neutron geen 1,0 u
Elektron 1- verwaarloosbaar.
Als je weet hoeveel protonen & neutronen er in een kern van een atoom zitten, weet je ook de massa van dat atoom.
Atoomnummer = aantal protonen in kern.
Massagetal= som van aantal protonen en neutronen.
Neutronen= verschil tussen massagetal en atoomnummer.

Para 6: Moleculemassa en massapercentage
De molecuulmassa van H2O is:
2x de massa van een waterstofatoom = 2 x 1,0 u = 2,0 u
1x de massa van een zuurstofatoom = 1 x 16,0 u = 16,0 u
M = 18,0 u
De molecuulmassa van water is 18,0 u ( M = 18,0 u )
Ionaire verbinding bestaan niet uit moleculen maar uit ionen.
We noteren ionaire verbindingen met een verhoudingsformule.
De massa van een enkelvoudig ion is gelijk aan de massa van de atoom.

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.