H5 Evenwichten

Beoordeling 4.2
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas vwo | 335 woorden
  • 23 juni 2016
  • 10 keer beoordeeld
Cijfer 4.2
10 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
"Hij was echt die meester die iedereen voor de klas wil hebben"

Pabo-student Melle wil graag leraar worden. Wij spreken hem over zijn rolmodel en hoe het is om stage te lopen. Wil je meer weten over hoe het is om voor de klas te staan en hoe je zelf leraar kunt worden? Check onze pagina over ‘leraar worden’! 

Naar de pagina

Scheikunde H5 Evenwichten
Paragraaf 1: Omkeerbare reacties
Begrippen
Omkeerbare reacties
Reacties die je beide kanten op kan uitvoeren

Verzadigde oplossingen
Als de maximale hoeveelheid die oplost van een stof bereikt hebt

Oplosbaarheid
Gram/100 gram oplosmiddel of mol/kilogram oplossing

Kringloop
Een kringloop of cyclus is een proces waarbij een aantal stadia elkaar opvolgt, maar uiteindelijk de uitgangstoestand weer wordt bereikt. Schematisch kan een kringloop daarom worden weergegeven door de stadia in een cirkel te tekenen.

Hard water
Bij de vorming van hard water reageert koolzuurhoudend regenwater met kalksteen uit de bodem tot een waterstofcarbonaatoplossing

Knalgas
Het mengsel van waterstof en zuurstof

Dynamisch evenwicht
Als de heengaande en teruggaande reactie met eenzelfde snelheid verlopen, veranderen de concentraties niet meer, dan is er een dynamisch evenwicht

Insteltijd
De tijd die verloopt tot evenwicht bereikt is

Concentratiebreuk (Qc)

Omkeerbaarheid bij oplossen en indampen

Verzadigde oplossing
Je kunt van zout een bepaalde hoeveelheid oplossen. Als de maximale hoeveelheid die oplost van een stof bereikt is, heb je een verzadigde oplossing.
Heen en weer
In sommige “weerpoppetjes” zit een vloeistof die van kleur verandert door omstandigheden. Die kleurverandering komt door een reactie met kobaltchloride. Als je zo’n heen en weergaande reactie hebt, heet het een kringloop.
Hard water
Afdg
Water en waterstof

Evenwicht

Concentratiebreuk

Formules
Concentratiebreuk
Qc = [C(g)]c * [D(g)]d / [A(g)]a * [B(g)]b 
Paragraaf 2: Homogene mengsels en homogene evenwichten
Begrippen
Homogeen evenwicht
Evenwicht waarbij alle stoffen in dezelfde fase zitten

Evenwichtsconstante
Bij evenwicht veranderen de concentraties niet meer, de concentratiebreuk heeft dan een vaste waarde bereikt. Deze waarde heet evenwichtsconstante.

Evenwichtsvoorwaarde
De evenwichtsconstante heeft bij elke temperatuur een bepaalde waarde. Er is evenwicht als de waarde van de concentratiebreuk hetzelfde is als de waarde van Kc : Qc = Kc. Dat noem je de evenwichtsvoorwaarde.

Ligging van het evenwicht

Dit wil je ook lezen:

Homogeen

Homogeen evenwicht

De evenwichtsvoorwaarde

Ligging van het evenwicht

Formules

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.