Woordjes

Beoordeling 0
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • Klas onbekend | 998 woorden
 • 18 juni 2016
 • nog niet beoordeeld
Cijfer
nog niet beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

Complexicon Nederlands

 1. Accuraat​  = zeer nauwkeurig
 2. Adhesie​  = steun
 3. Amnestie​  = kwijtschelding van straf
 4. Aantecedent​  = woord waarnaar verwezen wordt
 5. Apotheose​  = schitterend sluitstuk
 6. Archipel  = eilandengroep​
 7. Cineast​  = filmmaker
 8. Clementie  = genade, welwillendheid​      
 9. Collisie​  = botsing

10.Congruent​  = overeenstemmend

11.Domicilie​  = woonplaats

12.Douceur​  = fooi, geschenk

13.Elementair​  = cruciaal, broodnodig

14.Epoque  ​= tijdstip, tijdvak

15.Explicatie  ​= uitleg

16.Fiducie​  = vertrouwen

       17.Geagiteerd  = opgewonden, nerveus​

18.Hautain  ​= hooghartig

19.Hermetisch​  = volledig dicht, luchtdicht

20.Heroïsch​  = heldhaftig

21.Idyllisch​  = vreedzaam

22.Pragmatisch​  = nuttig, bruikbaar

       23.Illuminatie  = verlichting​

24.Incognito​  = onder een schuilnaam

        25.Consternatie  = ontsteltenis, opschudding​        

        26.Declameren  = voordragen​            

       27.Infaam  = schandelijk, eerloos​

28.Inkleden​  = op een bepaalde manier brengen

29.Jobstijding​  = ongeluksbericht

Dit wil je ook lezen:

30.Lumineus​  = schitterend

31.Meteorologisch​  = weerkundig

32.Minutieus​  = nauwgezet

33.Mogendheid​  = land dat zichzelf bestuurt

34.Netelig​  = lastig

35.Nivellering​  = (het) gelijkmaken, verkleinen van verschillen

36.Ontluisterend​  = beschamend

37.Optornen​  = er met moeite tegenin gaan

38.Palpatie​  = betasting (voor bv onderzoek)

39.Piëteit​  = eerbied

40.Postscriptum​  = toevoegsel aan een brief, naschrift

41.Quarantaine​  = (gedwongen) afzondering

42.Restitueren​  = terugbetalen

43.Sub rosa​  = in het geheim, in vertrouwen 

       44.Regiem = verschil in waterafvoer gedurende het jaar​

       45.Debiet =  totale hoeveelheid water die een rivier afvoert​        

46.Piekafvoer = ​als het waterpeil in een korte periode sterk stijgt

47.Verval = ​ hoogteverschil tussen twee punten

48.Verhang = ​verval per km

49.Isotasie = ​ bodemdaling door het smelten van de ijskap die ons ooit liet stijgen

50.Nevengeul = ​ extra riviergeul voor hogere afvoercapaciteit

51.Estuarium = ​trechtervormige monding van een rivier in zee

52.Gerenommeerd​ = met een zeer goede reputatie

53.Quotum​ = vastgestelde hoeveelheid

54.Hypocriet ​= iemand die zich beter voordoet dan hij/zij is

        55.Abnormaliteit = heel erg slecht​  

56.Saillant​ = iets wat opvallend of opmerkelijk is

57.Senang​ = dat iemand blij in het leven staat

58.Vuig​ = synoniem voor laag hartig

59. ​Lumineus​ = schitterend/prachtig

60.Seismologische dienst​ = de wetenschap van de aardbevingen

61.Quorum ​= aantal leden die aanwezig moeten zijn bij een besluit

62.Nuance​ = een klein verschil

63.Geridiculiseerd​ = belachelijk gemaakt

64.Confisqueren​ = in beslag nemen

65.Kleptomaan​ = iemand die een sterke dwang voelt om te stelen

66.Confabuleren=​ vertellen van onware verhalen zonder bedoelingen

67.Relevant​ = belangrijk

       68.Accelereren = optrekken. Een auto trekt op​

       69.Weifelen = aarzelen/twijfelen​

70.Minutieus​ = met veel aandacht en heel precies

71.Netelig = lastig​

72.Elan​ = met enthousiaste waarmee hij iets doet

73.Ramkoers​ = koers van een object dat zal botsen

74.Domesticatie​ = het temmen van wilde dieren

75.Noodoverloopgebied = ​omdijkt gebied dat in noodsituaties wordt gebruikt om water uit een rivier tijdelijk in op te slaan.

76.Collisie​ = botsing

77.Domicilie​ = woonplaats

78.Epoque​ = tijdstip of tijdvak

79.Restitueren​ = terugbetalen

80. ​Botanisch​ = plantkundig

81.Pragmatisch​ = doelgericht iets nuttigs doen

82.Incognito​ = onder een schuilnaam

83.Relatieve zeespiegelstijging = ​ de optelsom van de bodemdaling en zeespiegelstijging bij elkaar

84.Allotria​ = dwaasheden

        85.Idyllisch = vreedzaam​       

86.Convenant​ = het verdrag, de overeenkomst

87.Interim​ = het is een voorvoegsel

88.Ingelast debat​ = tussen gevoegd debat

89.linguïst = ​taalkundige

       90.filantroop = iemand die goede dingen voor mensen doet​     

91.evident = ​duidelijk

       92.Ney = instrument​

93.Pragmatisch = ​nuttig/bruikbaar

94.Bisbillis = ​kibbelen over een kleinigheid

95.Divageren = ​afdwalen

   96.Benedenloop = laagste deel van een rivier, net voor hij in zee stroomt​                                                                    

97.Middenloop = ​middelste deel van een rivier tussen boven ­en benedenloop in

98.Bovenloop = ​het begin van een rivier, bovenste deel, meestal in de bergen

99.Fluviaal schaalniveau = ​het schaalniveau waarop rivieren worden bestudeerd

100.Peigeren = ​doodgaan

Verhaaltje met 10 woorden​:

Een rivier stroomt altijd door verschillende landen, die landen hebben allemaal verschillende regels. Dus zijn er algemene afspraken gemaakt over de rivier, zo word het op een andere schaal berekend: het fluviaal schaalniveau​         ​, waarschuwen ze elkaar als er een hevige stortbui is en zorgen er samen voor dat de rivier schoon blijft want we moeten natuurlijk niet hebben dat er in de ​bovenloop​ van de rivier afval word gestort want daar hebben de ​midden ­en benedenloop​ ook last van.  Als het debiet​ van een rivier aan het stijgen is word dat netjes doorgegeven, zodat de andere landen niet onverwachts een ​piekafvoer​ krijgen. 

Om te voorkomen dat een rivier overstroomt worden er verschillende oplossingen toegepast, zo bouwen we dijken, maken ​noodoverloop​ gebieden en een ​nevengeul enz. 

De laatste tijd heeft Nederland veel last van de bodemdaling en zeespiegelstijging. De zeespiegel is namelijk erg aan het stijgen door de opwarming van de aarde. De bodem daalt door verschillende redenen: 

       ­    isotasie

       ­    olie, gas en zout winning

       ­    inklinking van veen en klei

Deze twee syntomen samen heten de​ relatieve zeespiegelstijging​. Deze optelsom is de laatste tijd dus sterk aan het groeien. Hierdoor moeten de dijken dus nog meer opgehoogd worden en moeten er nog meer oplossingen worden toegepast zoals: kribverlaging, uiterwaarverbreding, dijkverzwaring, aanleg van bypasses ect. Dit kost natuurlijk veel tijd en geld, maar we kunnen maar beter wel voorbereid zijn dan niet.

De samenvatting gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen
Gids Leraar worden

Alles wat je moet weten over leraar worden

Deze twee syntomen samen heten de​ relatieve zeespiegelstijging​. Deze optelsom is de laatste tijd dus sterk aan het groeien. Hierdoor moeten de dijken dus nog meer opgehoogd worden en moeten er nog meer oplossingen worden toegepast zoals: kribverlaging, uiterwaarverbreding, dijkverzwaring, aanleg van bypasses ect. Dit kost natuurlijk veel tijd en geld, maar we kunnen maar beter wel voorbereid zijn dan niet.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.