Gezocht: VWO'ers uit de 4e/5e met N&T of interesse in techniek. Doe mee aan een online community over een nieuwe studie en verdien een cadeaubon van 50 euro!

Meedoen
Alle literatuurprijzen

Woordjes

Beoordeling 0
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • Klas onbekend | 998 woorden
 • 18 juni 2016
 • nog niet beoordeeld
 • Cijfer
 • nog niet beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Musical The Prom verloot een limousine naar je eindfeest!

Zit je middenin je eindexamens en wil je in stijl naar je eindfeest? Doe dan mee aan de winactie en maak kans op een limousine die jou en je vrienden naar jullie eindfeest brengt!

Ja, ik doe mee!

Complexicon Nederlands


 1. Accuraat​  = zeer nauwkeurig

 2. Adhesie​  = steun

 3. Amnestie​  = kwijtschelding van straf

 4. Aantecedent​  = woord waarnaar verwezen wordt

 5. Apotheose​  = schitterend sluitstuk

 6. Archipel  = eilandengroep​

 7. Cineast​  = filmmaker

 8. Clementie  = genade, welwillendheid​      

 9. Collisie​  = botsing10.Congruent​  = overeenstemmend11.Domicilie​  = woonplaats12.Douceur​  = fooi, geschenk13.Elementair​  = cruciaal, broodnodig14.Epoque  ​= tijdstip, tijdvak15.Explicatie  ​= uitleg16.Fiducie​  = vertrouwen       17.Geagiteerd  = opgewonden, nerveus​18.Hautain  ​= hooghartig19.Hermetisch​  = volledig dicht, luchtdicht20.Heroïsch​  = heldhaftig21.Idyllisch​  = vreedzaam22.Pragmatisch​  = nuttig, bruikbaar       23.Illuminatie  = verlichting​24.Incognito​  = onder een schuilnaam        25.Consternatie  = ontsteltenis, opschudding​                26.Declameren  = voordragen​                   27.Infaam  = schandelijk, eerloos​28.Inkleden​  = op een bepaalde manier brengen29.Jobstijding​  = ongeluksbericht30.Lumineus​  = schitterend31.Meteorologisch​  = weerkundig32.Minutieus​  = nauwgezet33.Mogendheid​  = land dat zichzelf bestuurt34.Netelig​  = lastig35.Nivellering​  = (het) gelijkmaken, verkleinen van verschillen36.Ontluisterend​  = beschamend37.Optornen​  = er met moeite tegenin gaan38.Palpatie​  = betasting (voor bv onderzoek)39.Piëteit​  = eerbied40.Postscriptum​  = toevoegsel aan een brief, naschrift41.Quarantaine​  = (gedwongen) afzondering42.Restitueren​  = terugbetalen43.Sub rosa​  = in het geheim, in vertrouwen        44.Regiem = verschil in waterafvoer gedurende het jaar​       45.Debiet =  totale hoeveelheid water die een rivier afvoert​        46.Piekafvoer = ​als het waterpeil in een korte periode sterk stijgt47.Verval = ​ hoogteverschil tussen twee punten48.Verhang = ​verval per km49.Isotasie = ​ bodemdaling door het smelten van de ijskap die ons ooit liet stijgen50.Nevengeul = ​ extra riviergeul voor hogere afvoercapaciteit51.Estuarium = ​trechtervormige monding van een rivier in zee52.Gerenommeerd​ = met een zeer goede reputatie53.Quotum​ = vastgestelde hoeveelheid54.Hypocriet ​= iemand die zich beter voordoet dan hij/zij is        55.Abnormaliteit = heel erg slecht​  56.Saillant​ = iets wat opvallend of opmerkelijk is57.Senang​ = dat iemand blij in het leven staat58.Vuig​ = synoniem voor laag hartig59. ​Lumineus​ = schitterend/prachtig60.Seismologische dienst​ = de wetenschap van de aardbevingen61.Quorum ​= aantal leden die aanwezig moeten zijn bij een besluit62.Nuance​ = een klein verschil63.Geridiculiseerd​ = belachelijk gemaakt64.Confisqueren​ = in beslag nemen65.Kleptomaan​ = iemand die een sterke dwang voelt om te stelen66.Confabuleren=​ vertellen van onware verhalen zonder bedoelingen67.Relevant​ = belangrijk       68.Accelereren = optrekken. Een auto trekt op​       69.Weifelen = aarzelen/twijfelen​70.Minutieus​ = met veel aandacht en heel precies71.Netelig = lastig​72.Elan​ = met enthousiaste waarmee hij iets doet73.Ramkoers​ = koers van een object dat zal botsen74.Domesticatie​ = het temmen van wilde dieren75.Noodoverloopgebied = ​omdijkt gebied dat in noodsituaties wordt gebruikt om water uit een rivier tijdelijk in op te slaan.76.Collisie​ = botsing77.Domicilie​ = woonplaats78.Epoque​ = tijdstip of tijdvak79.Restitueren​ = terugbetalen80. ​Botanisch​ = plantkundig81.Pragmatisch​ = doelgericht iets nuttigs doen82.Incognito​ = onder een schuilnaam83.Relatieve zeespiegelstijging = ​ de optelsom van de bodemdaling en zeespiegelstijging bij elkaar84.Allotria​ = dwaasheden        85.Idyllisch = vreedzaam​       86.Convenant​ = het verdrag, de overeenkomst87.Interim​ = het is een voorvoegsel88.Ingelast debat​ = tussen gevoegd debat89.linguïst = ​taalkundige       90.filantroop = iemand die goede dingen voor mensen doet​     91.evident = ​duidelijk       92.Ney = instrument​93.Pragmatisch = ​nuttig/bruikbaar94.Bisbillis = ​kibbelen over een kleinigheid95.Divageren = ​afdwalen   96.Benedenloop = laagste deel van een rivier, net voor hij in zee stroomt​                                                                    97.Middenloop = ​middelste deel van een rivier tussen boven ­en benedenloop in98.Bovenloop = ​het begin van een rivier, bovenste deel, meestal in de bergen99.Fluviaal schaalniveau = ​het schaalniveau waarop rivieren worden bestudeerd100.Peigeren = ​doodgaan

Verhaaltje met 10 woorden​:

Een rivier stroomt altijd door verschillende landen, die landen hebben allemaal verschillende regels. Dus zijn er algemene afspraken gemaakt over de rivier, zo word het op een andere schaal berekend: het fluviaal schaalniveau​         ​, waarschuwen ze elkaar als er een hevige stortbui is en zorgen er samen voor dat de rivier schoon blijft want we moeten natuurlijk niet hebben dat er in de ​bovenloop​ van de rivier afval word gestort want daar hebben de ​midden ­en benedenloop​ ook last van.  Als het debiet​ van een rivier aan het stijgen is word dat netjes doorgegeven, zodat de andere landen niet onverwachts een ​piekafvoer​ krijgen. Om te voorkomen dat een rivier overstroomt worden er verschillende oplossingen toegepast, zo bouwen we dijken, maken ​noodoverloop​ gebieden en een ​nevengeul enz. De laatste tijd heeft Nederland veel last van de bodemdaling en zeespiegelstijging. De zeespiegel is namelijk erg aan het stijgen door de opwarming van de aarde. De bodem daalt door verschillende redenen:        ­    isotasie       ­    olie, gas en zout winning       ­    inklinking van veen en kleiDeze twee syntomen samen heten de​ relatieve zeespiegelstijging​. Deze optelsom is de laatste tijd dus sterk aan het groeien. Hierdoor moeten de dijken dus nog meer opgehoogd worden en moeten er nog meer oplossingen worden toegepast zoals: kribverlaging, uiterwaarverbreding, dijkverzwaring, aanleg van bypasses ect. Dit kost natuurlijk veel tijd en geld, maar we kunnen maar beter wel voorbereid zijn dan niet.


REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.