Thema 1: Ergens, onderweg

Beoordeling 4.5
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 5e klas aso | 503 woorden
  • 28 november 2016
  • 8 keer beoordeeld
Cijfer 4.5
8 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

Thema 1: Ergens, onderweg

recent pas gebeurd
cavalerie militairen te paard
gestaag voortdurend, aanhoudend
voyeurisme het begluren van anderen
reconstructie iets dat in zijn oorspronkelijke vorm is hersteld of nagemaakt
knekelhuis ossuarium, een gebouwtje op een begraafplaats of een deel van een kerk waar beenderen van overledenen worden bewaard
nostalgie heimwee naar het verleden
kijkfile file die ontstaat doordat automobilisten vertragen om te kunnen kijken naar een pas gebeurd ongeluk
trauma psychologisch letsel dat men heeft opgelopen tijdens een tragische of choquerende gebeurtenis
escapisme de drang om te vluchten uit de werkelijkheid
morbide ziekelijk
catacombe onderaardse grafkamer
hype iets nieuws dat tijdelijk erg de aandacht trekt maar weinig voorstelt
ornaat ambtsgewaad, deftige kleding
therapie geneeswijze
vestiaire bewaarplaats voor jassen, paraplu’s en tassen
marketeer iemand die aan marketing doet (marketing = commercieel beleid van producten of diensten)
baken merkteken, waarschuwingsteken
obus granaat
memoriaal monument ter nagedachtenis van een historisch feit of persoon
schrijn fraai bewerkte kist om overblijfselen van personen in te bewaren
strategisch volgens een weloverwogen (oorlogskundig) plan
genocide volkerenmoord
collectief gemeenschappelijk
piëteit vroomheid
authentiek oorspronkelijk, gelijk aan het origineel

Schotse professoren Foley en Lennon hebben de term ‘dark tourism’ bedacht.
Dark tourism betekent het bezoeken van plaatsen van dood en onheil.
Horror en dood zijn handelswaar geworden, te koop voor toeristen die hongeren naar de donkere kant van de menselijke geschiedenis.

Big Apple New York
must-see een absolute aanrader om te bezoeken
packagedeal een aanbod van verschillende toeristische activiteiten in één pakket
voyeurisme ongezonde nieuwsgierigheid m.b.t. lugubere misdaden
hitparade een belangrijke plaats innemen in een bepaalde hiërachie

Dimitri Verhulst laat zich vrijwillig opsluiten in het asielcentrum van Arendonk. Zijn ervaringen met de asielzoekers grijpen hem duidelijk naar de keel.

meteorologisch betreffende het weer
hilariteit vrolijkheid
imponeren grote indruk maken op iemand
riant wat er aantrekkelijk of gunstig uitziet
parmantig zelfbewust en een beetje eigenwijs
sardonisch als je met iets wil spotten
devaluatie een vermindering of reductie van waarde

Informatieve teksten = teksten geven een stand van zaken in de werkelijkheid weer,  bijvoorbeeld een journaalbericht.
Persuasieve teksten = teksten willen de toehoorder of lezer ertoe aanzetten iets te  ondernemen, bijvoorbeeld een reclameboodschap.
Overtuigende teksten = teksten nemen een visie in of onderbouwen een standpunt met  argumenten, bijvoorbeeld een opiniestuk.
Emotieve teksten = teksten drukken uit wat er in de spreker/schrijver omgaat, bijvoorbeeld  een dagboek.
Diverterende teksten = teksten willen de lezer/toehoorder amuseren, entertainen,  verstrooien, bijvoorbeeld een lied.

de handleiding van je nieuwe gsm informatief
de instructies van een gps informatief
een gebed emotief
een lezersbrief informatief, 2e overtuigend
een limerick ontspannend
een horoscoop informatief, 2e diverteren
een essay informatief, wetenschappelijk onderbouwd
een recensie overtuigen, informatief, activeren
Nostradamus’ profetieën informatief, persuasief

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.