Opdracht 3.4 en 3.5

Beoordeling 4.9
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas havo | 596 woorden
  • 18 maart 2002
  • 32 keer beoordeeld
Cijfer 4.9
32 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Hoofdstuk 3 Elk boek heeft een uitwerking op jezelf, iets wat jezelf het ervaren of beleefd. (is gedetailleerd) tekstbestudering = welke eigenschappen van de tekst veroorzaakt jou reactie? Er zijn 5 verhaalaspecten voor een tekst te analyseren: 1. onderwerp
2. de gebeurtenis
3. personages
4. opbouw verhaal
5. taalgebruik in de tekst

Gebruik hierbij duidelijke argumenten en eigen meningen. Er is een nouw verband tussn de effecten van de teksten op jouw en de kenmerken van een tekst. (kijk op blz 27.28.29. en 30. voor meer informatie over de 5 verhaalaspecten)

Hoofdstuk 4 Verwachtingen zorgen voor jouw eigen leeshouding. Verhalen en romans geven geen werkelijkheid aan, dit komt doordat er te veel aan veranderd is door de schrijver. Een gedicht geeft een situatie weer en een verhaal een gebeurtenis of een verhaal. tekstsoorten
De nadruk ik literaire boeken ligt meer op de gedachten en de gevoelens van personen. Ook op innerlijkheden en op de problemen daarvan. Je verwachtingen worden veroorzaakt door de titel, krantenberichten, internetrecensies en dergelijke. Ok achterkanten en binnenflappen en omslagen beïnvloeden je verwachtingen over een bepaald boek. Men maakt de lezer lekker met vragen – open vragen - en die hebben effect op de lezer. Bij een verhaal met veel open plekken moet je meer actiever lezen dan voorheen. Open plekken kunnen op drie manieren verwerkt zijn in een verhaal: 1. Ze worden ingevuld door de tekst
2. Ze worden na een lange tijd door de tekst in gevuld. 3. Ze worden niet opgevuld. Je hebt twee soorten open plekken: 1. over belangrijke gebeurtenissen of elementen
2. Of over kleinigheden. Men beschrijft nooit alles vanwege het saai worden in het verhaal. Men vult vaak zelf vele open plekken in, men gebruikt zijn fantasie op ervaringen in een verhaal. Dus te veel open plekken is niet goed vanwege het niet meer boeiend worden van de tekst, maar te weinig open plekken geeft de lezer ook geen stimulans om door de gaan lezen. Beeldspraak is de manier waarop een dichter zijn verbeelding verwoordt die wij vaak niet kunnen begrijpen. Verhalen die moeilijk toegankelijk zijn, dus bijvoorbeeld door vele open plekken zijn te snappen door de secundaire achtergrond. dit kost enkele moeite naar zo wordt te tekst wel begrijpbaar. Elke onbeantwoord vraag veroorzaakt spanningen. Spanning ontstaat door het achterhouden van de informatie en door de tijd tussen vraag en de te beantwoorde te verlengen. Spanning moet zorgen voor het opwekken van vermoedens. Soms onjuist!

Manipulatie technieken: · Een voor uit wijziging inlassen · vertraging · uitstel · een andere verhaallijn overschakelen · tijdsprong

De tijd die verloopt tussen vraag en antwoord noemen de spanningsboog. Deze kan kort of lang zijn. Bij een open einde roept het verhaal vragen op waar je bij het einde van het verhaal geen antwoord op krijgt. Bij een gesloten einde krijg je wél antwoord op al je gestelde vragen.

Hoofdstuk 5 Strips, romans of verhalen noemen we fictionele teksten. Er zijn verhalen waarin de gebeurtenissen sterk lijken op de werkelijkheid. Die noem je realistische verhalen. Toekomst of sciencefiction verhalen gaan over de afwijkende werkelijkheid. Sprookjesachtige, fantastische en toekomstverhalen noemen we niet realistische fictie. In proza worden gebeurtenissen verteld die na elkaar gebeuren en die met elkaar samen horen. Die reeks gebeurtenissen normen we verhaallijn. Een novelle is korter dan een roman. Een kort verhaal bestaat uit niet meer dan dertig bladzijden. Onder poëzie verstaan we gedichten of liedjes (songteksten). Toneel is het opvoeren van een spel. Lectuur is kiosk romans, liefdesromans, supermarkt romans enzovoorts. Professionele lezers zijn mensen die van het lezen hun beroep hebben gemaakt. Literatuur heeft inhoudelijk betere inhoud, is in betere stijl geschreven, heeft een goede bouw, geen voorspelbare personages en geen vaste rolpatronen. In tegen stelling tot lectuur.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.