Bovenbouwers gezocht!

Ben je bezig met je studiekeuze en doe je havo of vwo? Doe mee aan dit onderzoek over een Nederlandse universiteit. Vul de vragenlijst in en maak kans op één van de Bol.com bonnen!

Doe mee!

poëzie samenvatting

Beoordeling 9
Foto van sem
 • Samenvatting door sem
 • 4e klas havo | 367 woorden
 • 20 januari 2022
 • 2 keer beoordeeld
Cijfer 9
2 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode

Poëzie

 • Volrijm, het einde van een woord dat bijna hetzelfde klinkt als de volgende woord (apart/hart of lopen/kopen)
 • rijkrijm, de woorden zijn hetzelfde (hart/hart of bank/bank)
 • halfrijm, dezelfde klinkers die achterelkaar komen (assonantie) 
 • halfrijm, medeklinkers aan het begin van een woord dat achterelkaar komt (Lek en Linge of zwijgend zwoegen zij)
 • eindrijm, de laatste woorden van de dichtregels rijmen op elkaar

slagrijm = aaaa

gepaard rijm = aabbcc

gekruist rijm = abab

omarmend rijm = abba

enjambement: een versregel dat wordt afgebroken op een plaats waar geen vanzelfsprekende pauze in de zin is. Je moet doorlezen en vaan krijgen ze hierdoor en extra nadruk.

 1. Distichon 2 regels
 1. Terzine of terzet 3 regels
 1. Kwatrijn 4 regels
 1. Kwintet 5 regels
 1. Sextet 6 regels
 1. Septet 7 regels
 1. Octaaf 8 regels

Een sonnet heeft 14 regels, twee kwatrijnen en 2 terzetten

Een haiku is een Japanse dichtvorm met maar 3 regels van 5-7-5 lettergrepen en gaat vaak over de natuur of seizoenen.

stijlfiguren

Tegenstellingwoorden, zinnen, of nog grotere tekstgedeelten zijn tegengesteld aan elkaar.

Herhaling (repetitio): een woord of een groepje woorden wordt vrijwel ongewijzigd herhaald

Paradox: een tegenstelling waar twee tegengestelde begrippen met elkaar verbonden worden

Enumeratie (opsomming):een opsomming van een aantal namen, feiten, woorden.

Parallellisme: de terugkeer van dezelfde woordvolgorde

Pleonasme: een vanzelfsprekende eigenschap van het begrip wordt nog eens extra verwoord

Tautologie: eenzelfde begrip wordt meermalen met synoniemen uitgedrukt (klimmen en klauteren)

Hyperbool: sterke overdrijving (zee van tranen, ik wacht al eeuwen op stilte)

Understatement: opzettelijke afzwakking

Eufemisme: een verhullende omschrijving met de bedoeling de gevoelens van anderen te sparen (‘inslapen’, in plaats van ‘sterven’).

beeldspraak

Vergelijking met als: het object en het beeld worden beide genoemd en met bepaalde woorden aan elkaar verbonden.

Vergelijking zonder als (asyndetische vergelijking): object en beeld worden genoemd, maar een woord dat object en beeld verbindt ontbreekt

Metafoor: het object ontbreekt, de lezer leest alleen het beeld en moet zelf het object bepalen. Beeld en object moeten wel gelijkenissen hebben.

Metonymia: het object ontbreekt, de lezer leest alleen het beeld en moet zelf het object bepalen. Er is geen sprake van gelijkenis/overeenkomst zoals bij de metafoor, maar er is wel een bepaalde relatie tussen beeld en object.

Personificatie: levenloze voorwerpen worden als levend voorgesteld of krijgen menselijke eigenschappen.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Ook geschreven door sem