Literatuurgeschiedenis

Beoordeling 5
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • 4e klas vwo | 1288 woorden
 • 19 juni 2018
 • 1 keer beoordeeld
Cijfer 5
1 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
"Hij was echt die meester die iedereen voor de klas wil hebben"

Pabo-student Melle wil graag leraar worden. Wij spreken hem over zijn rolmodel en hoe het is om stage te lopen. Wil je meer weten over hoe het is om voor de klas te staan en hoe je zelf leraar kunt worden? Check onze pagina over ‘leraar worden’! 

Naar de pagina

Nederlands – Literatuur geschiedenis

Middeleeuwen (500-1500)                                                                                                                        

• Vroege middeleeuwen (500-1000)

 • 700 à Karel de Grote, onderwijs was belangrijk

• Hoge middeleeuwen (1000-1300)

 • 1100 à West-Europese literatuur
 • 1250 à Opkomst burgerij

• Late middeleeuwen (1300-1500)

• Na val Romeinse rijk à beschaving en cultuur verdwenen grotendeels

• Theocentrisme = geloof is het belangrijkste

• Standenmaatschappij:

 1. Geestelijkheid
 2. Adel
 3. Burgerij

Ridderromans

Karelromans/Frankische romans

Arthurromans/hoofse romans

Ridders zijn vechtersbazen.

Ridders zijn verfijnde personen.

Gevecht à echte strijd met wapens, op leven en dood

Gevecht à spel of sport

Idealen: kracht en moed

Idealen: vaardigheid en hoffelijkheid

Onderwerpen: strijd, opstand, bloedwraak

Onderwerpen: helpen, bevrijden, queeste

Karel heeft echt bestaan.

-

Vrouw heeft een ondergeschikte rol.

Vrouw is middelpunt van queeste.

Voorbeelden:

 • ‘Karel en de Elegast’
 • ‘Roelantslied’

Voorbeelden:

 • ‘Lanseloet’
 • ‘Walewein’

Lied in de middeleeuwen

• Liederen werden mondeling overgeleverd, later opgeschreven.

• Liederen schrijven was in eerste instantie een elitaire aangelegenheid (ridders moesten dat dus kunnen/later ook burgers).

• Liederen zingen was voor iedereen.

• Veel soorten onderwerpen: liefdesliedjes, geestelijke liederen, historieliederen.

• Bekende soorten: ballade (danslied) en klaagzang/elegie (egidiuslied).

Toneel in de middeleeuwen

• Ontstaan in kerken à geestelijk toneel

Dit wil je ook lezen:
 • Diensten in Latijn
 • Saai en onbegrijpelijk

• Bijbelse verhalen uitgebeeld (Pasen en Kerst) à zo werd het begrijpelijker voor de gewone burgers

• De toneelstukken werden ook opgevoerd buiten de kerk: veel publiek, speciale effecten

• Beroepsspelers, wereldlijk toneel (dagelijkse onderwerpen)

• Rederijkers = schrijvers, dichters, kunstenaars die zich verzamelde in groepen (rederijkers kamers) à literatuur in wedstrijdvorm

• Landjuweel = grote literatuurwedstrijd waar rederijkerskamers tegen elkaar ‘streden’.

Belangrijke werken uit de middeleeuwen:

• Van den Vos Reynaerde

• Karel en de Elegast

• Mariken van Nimwegen

• Lied van heer Halewein

• Walewein

• Roelantslied

Renaissance (1500-1700)                                                                                                                           

• Ontstaan in de 14e eeuw in Italië (Florence)

• Renaissance betekend letterlijk ‘wedergeboorte’, wedergeboorte van de klassieken oudheid.

• De klassieken oudheid was een belangrijk voorbeeld in de renaissance

• Afzetten tegen de cultuur van de middeleeuwen.

Historische achtergrond

• Centraal geregeerde staten, het feodale stelsel verdween.

• Opkomst burgerij, zij kregen meer macht (Gouden Eeuw)

• Splitsing van de kerk, katholieken en protestanten

• Tachtigjarige Oorlog met Spanje (1568-1648) à oorlog tussen het katholieken Spanje en het protestantse Nederland

• Republiek der Verenigde Nederlanden (1587-1795)

3 kenmerken van de renaissance

• Antropocentrisme à “carpe diem”

 • Leven op aarde is net zo belangrijk als leven na de dood.

• Individualisme à “zelfbewustzijn”

 • De mens als individu (humanisme)

• Empirisme à “bloei van de wetenschap”

 • Uitvinden hoe de wereld in elkaar zit door experimenten en onderzoek.

• Homo universalis = kenner en beoefenaar van alles (da Vinci)

• Grote namen: Isaac Newton (zwaartekracht), Michelangelo (kunstenaar), Leonardo da Vinci (wetenschapper en kunstenaar)

• Kunst werd erkend als beroep en wetenschap.

3 stromingen in de kunst

• Realisme

 • Anatomie (hoe de mens in elkaar zit)
 • Perspectief
 • Portret en familieschilderijen

• Estheticisme

 • Kunst moet mooi zijn
 • Streven naar symmetrie in de bouw- en schilderkunst
 • Literatuur: eisen aan de vorm

• Classicisme

 • Thema’s en motieven uit de klassieke oudheid
 • Beeldhouwkunst werd weer een aparte kunstvorm (contrapost = bepaalde houding)

3 kenmerken in literatuur en taal

• Estheticisme   à regels t.a.v. genres, metrum, verstypen

• Realisme         à literairwerk moest geloofwaardig zijn, gedrag en handelingen moesten natuurgetrouw zijn.

• Classicisme     à Translatio = vertalen uit Grieks en Latijn, Latijn was een internationale taal

                            à Imitatio = navolgen van klassieke schrijvers (epigram = puntdicht)

                            à Aemulatio = oude literatuur overtreffen (nieuwe genres, zoals aforisme en sonnet)

•  Purisme          à Archaïsmen = oude woorden in ere herstellen (bijv. Hooft)

                            à Neologisme = nieuwe woorden maken

Griekse literatuur en filosofen

• Homerus à Griekse schrijver 8e eeuw v.Chr.

• Illias à ‘50 dagen uit oorlog tussen Grieken en Troyanen’  (16.000 versregels epos)

• Odyssee à ‘Odysseus’ zwerftocht na de val van Troje’ (13.000 versregels)

• Socrates à “Mens moet zelfstandig nadenken.”

• Plato à leerling Socrates “Er bestaan vaste ethische waarden onder de dagelijkse werkelijkheid, ideeën. De ziel streeft daarnaar.”

• Aristoteles à leerling van Plato “Het leven heeft tot doel gelukzaligheid (hedonisme), maar de mens moet ook balans vinden tussen uitersten.”

• Stoïcisme à “Het leven is onvermijdelijk.”, “De reactie erop heb je als mens zelf in de hand.”,

“Laat je niet meeslepen door emotie.”

Latijnse literatuur: dichters

• Vergilius à ‘Aeneis’, de Latijnse Odyssee

• Horatius à “Carpe diem”

• Ovidus

Nederlandse literatuur

• Belangrijke schrijvers: Bredero, Hooft, Vondel, Huygens.

• Hollands dialect werd standaardtaal voor literatuur à later ABN

• Statentbijbel (1637): Grote invloed op het Nederlands.

G.A. Bredero (1585-1618)

• Amsterdamse schilder en schrijver uit middenstand.

• Op de grens van Middeleeuwen en Renaissance.

• Volkse dichtkunst in Rederijkerstraditie.

• Werken:

 • ‘Boertig, amoureus en aandachtig groot liedboek’ (1622) à humoristische, liefdes en vrome liederen
 • Toneelstukken: kluchten, treurspelen, blijspelen: ‘Spaanse Brabander Jerolimo’ (1617)

P.C. Hooft (1585-1618)

• Hield zich aan de regels van de renaissance.

• Maakt zijn huis, het Muiderslot, tot kunstkring.

• Werken:

 • Liefdeslyriek (sonetten)
 • ‘Nederlandse Historiën’ à levenswerk over de Nederlandse opstand tegen Spanje
 • In navolging van Romeinse geschiedschrijver Tacitus
 • Belangrijkste werk uit de renaissance
 • Moeilijk leesbaar door Latijnse zinsconstructie

Joost van den Vondel (1585-1679)

• Barok

• Autodidact (kennis door zelfstudie0

• Werk:

 • Hekeldichten/protestgedichten
 • Klaagzangen/elegieën
 • Tragedies (20) à ‘Gijsbrecht van Aemstel’ (Griekse tragedie in Amsterdam, een aemulatio)

• Vertalingen uit Grieks en Latijn

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.