Lesuitval, een mondkapjesplicht, onzekerheid over de eindexamens... Wij zijn benieuwd hoe jij met de coronacrisis omgaat en wat jij vindt van de maatregelen. Doe mee met ons corona-onderzoek! 😷🦠🏫 We zoeken nog extra jongens!

Doe mee


ADVERTENTIE
Open Dag = online ontdekken en ontmoeten

Bezoek onze Online Open Dag dit jaar vanaf je bank! Ontdek bijzondere verhalen van onze studenten en docenten. Stel je vragen. Én luister naar onze gezellige radioshow! Klaar voor een toekomst als student in het hbo? 

Meld je dan nu aan!

Samenvatting lezen
Betrouwbaarheid
Letten op:
1. Auteur (Autoriteit op gebied of niet)
2. Publicatieplaats (publiek)
3. Actualiteit (Recentelijkheid, zijn er nieuwe feiten?)
4. Gebruikte bronnen (alles van dit rijtje)
5. Objectiviteit bij beschouwingen (is het niet eenzijdig?)
6. Correctheid argumenten bij betogen (Expliciet, weerleggen, standpunt)
Tekstsoorten
•    Uiteenzetting – bepaald onderwerp objectief uitwerken, alleen informeren
•    Beschouwing – lezer mogelijkheid geven tot nadenken, voor- en nadelen, verschillende meningen geven (Dus niet argumenten weerleggen!)


•    Betoog – overtuigen en activeren, standpunt en argumentatie
Bepaling mengvorm
1. Hoofdgedachte bepalen voor hoofdvorm.
2. Middelen om hoofdgedachte te ondersteunen, let op de functie!
Samenvatting argumenteren
Verzwegen argumenten
Deze formuleer je door als (argument), dan (standpunt). Altijd aanvallen op het niet feitelijke deel.
Drie types verzwegen argumenten
•    Gebaseerd op kenmerken (let op, kan lijken op oorzaak/gevolg!) Kritische vraag: Bestaan er geen gevallen zonder (kenmerk)?
•    Gebaseerd op vergelijking. Kritisch: belangrijke verschillen noemen
•    Gebaseerd op oorzaak/gevolg relatie. Kritisch: Leidt (oorzaak) automatisch tot (gevolg)? Kan (gevolg) niet op een andere manier bereikt worden?
Drogredenen
•    Beroep op autoriteit (iemand met aanzien, mening meerderheid). Aangehaalde persoon wel een autoriteit op dat gebied? Heeft deze autoriteit er zelf belang bij?


•    Beroep op traditie (altijd al zo gegaan) Tegen verzwegen argument richten.
•    Persoonlijke aanval (niet inhoudelijk, vaak verleden, uiterlijk, omgeving etc.) Tegen verzwegen argument richten.
•    Cirkelredenering (mening en argument zijn inhoudelijk hetzelfde) Erop wijzen dat argument en standpunt/mening gelijk zijn.
•    Verschuiven van bewijslast (zelf geen argument geven) Ik hoef daarvoor geen argument te geven, geef jij er maar 1 waarom jij gelijk hebt!
•    De ander woorden in de mond leggen (uitspraak verdraaien) Ik vind (mening) inderdaad, maar dat zegt toch niks over (verkeerd associatie)?
•    Jij ook-argument (2 verschillende dingen door mensen gelijkstellen) Wat heeft dat er nou mee te maken?
•    Onjuist oorzakelijk verband (geen echte oorzaak) Leidt (oorzaak) echt tot (gevolg)? Wordt (gevolg) niet (ook) veroorzaakt door iets anders?
•    Verkeerde vergelijking (2 verschillende dingen vergelijkbaar maken) Erop wijzen dat er te grote verschillen zijn
•    Overhaaste generalisatie (te weinig waarnemingen maar wel algemene conclusie) Een/enkele gevallen zeggen niets over alle gevallen.
•    Voorkomen afwijkende mening (geen argumenten, standpunt ontmoedigend geformuleerd) Of het inderdaad zo is, of niemand eraan twijfelt.
•    Stok achter de deur (chantage, dreigen) Vervelend genoeg het gevolg? Dan akkoord.
Argumenten beoordelen
Drie soorten vragen:
1. Zijn de argumenten waar of aannemelijk?
2. Is de argumentatie volledig? Niet belangrijke argumenten weggelaten/niet weerlegd/niet genoemd?
3. Is de argumentatie betrouwbaar? Is de schrijver/spreker betrouwbaar en heeft hij zelf nog belangen bij het onderwerp?
Bij niet-feitelijk: Is het aannemelijk?
Bij feitelijk: controleren
Let op! Verzwegen argument apart beoordelen!
Bij foutief argument moet je opletten waar in de argumentatiestructuur (blokjesschema) het staat. Bij enkelvoudig is gelijk de hele argumentatie slecht, hetzelfde voor onderschikkend of nevenschikkend. Bij meervoudig blijft de argumentatie nog overeind.

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.