Zit je in de 3e of 4e van het vmbo? Vul dan deze vragenlijst in. Kost je een paar minuutjes en je verdient 2 euro. Alvast bedankt!!

 


Meedoen


ADVERTENTIE
Hey doe jij dit jaar eindexamen? Volg dan @eindexamens op Instagram. Wij bereiden je vanaf nu al voor op die gevreesde weken in mei. Met tips, nieuws, info over studiekeuze en natuurlijk enorm veel mentale steun van ons en je lotgenoten!

Volg @eindexamens
Samenvatting
onderwerp = goed naar de kernzinnen kijken, titel, inleiding en slot

betoogschema
inleiding - vraagstelling of stelling
middenstuk:
- argumenten
- tegen argumenten
- tegenwerping
slot - conclusie of samenvatting

termen waarmee een mening aangeduid wordt
* standpunten
* stellingen
* beweringen
* opvattingen

manier waarop meningen verkondigd worden:
mondeling * debat ( doel: elkaar overhalen)
* discussie ( doel: tot en overeenkomst komen)
schriftelijk * beschouwing
( mening van de schrijver komt niet naar voren)
* betoog ( doel: lezer overhalen)

redenering= keten van meningen en argumenten

argumenten 1 objectieve argumenten
- feiten ( bewijs)
- argumenten op basis van ervaring
- argumenten op basis van een autoriteit

2 subjectieve argumenten
- argumenten op basis van geloof
- argumenten op basis van intuïtie

soorten argumenten
* voorbeeld
*feit
*empirisch argument ( ervaringsfeit, objectief)
* gezagsargument ( beroeps autoriteit, objectief)
* vergelijking ( bijv. hier niet, dus daar ook niet)
* moreel argument ( persoonlijke overtuiging, subjectief)
* emotioneel argument (op basis van intuïtie)

opbouw zuivere redenering
* algemene bewering
* concreet voorbeeld als waarneming
* conclusie

redeneringsfouten
* stelling klopt niet > conclusie klopt dus ook niet
* conclusie te snel getrokken
* stelling in nite exclusief genoeg (te algemeen)

twee hoofdtypen redeneringen
1 stelling - WANT- argumenten
redengevend verban of oorzakelijk verband
2 argumenten - DUS- conclusie ( = stelling)
concluderend verband
(3) mengvorm= Stellin - WANT- argumenten- Dus - conclusie, dit komt alleen voor in lange redeneringen

* bij korte redenatie geen conclusie nodig

enkelvoudige argumentatie = 1 argument, 1 stelling
meervoudige argumentatie = meer argumenten, 1 stelling

nevengeschikte argumenten = gelijkwaardig, verbonden door opsommend verband
ondergeschikte argumenten= argument dat de bovengenoemde ondersteunt

5 functies van de inleiding
* belangstelling wekken
* onderwerp introduceren/ hoofdgedachte
* aankondingen hoe de tekst is opgebouwd
* aanleiding voor het schrijven
* lezer welwillend stemmen

"pakkende inleiding schrijven"
1 begin met èèn of meerdere directe vragen
2 begin met en uitspraak in de vorm van en stelling, gevolgd door een vraag
3 begin met een retorische vraag
4 schokkende openingzin
5 korte anekdote
6 stel het probleem aan de kaak
7 aanleiding tot schrijven

Meervoud zelfstandige naamwoorden
- sommige woorden komen allen in enkel of meervoud voor:
* hardhout, drinkwater, financiën, cosmetica, media en jeans

- woorden op A, E, I, O, U of Y + `S
- als verkeerd lezen onmogelijk is +S
- afkortingen met `S
- klemtoon valt niet op de laatste lettergreep + n en " op de laatste e ( bijv. bacteriën)
- klemton valt wel op de laatste lettergreep + ËN
- woorden op -ee + ën
- f blijft f in meervoud: fotograaf, antroposoof, elf, kans, wens ( s blijft s)

verkleinwoorden
- klinkerverdubbelen bij -a, -é, -o, -u, (-i wordt -ie)
- woorden op -y, afkortingen en letters een ' ( apostrof)

Amerikaanse briefindeling
1 naam+ adres vd afzender
2 plaats+ datum
3 Naam+ adres geadresseerde
4referte regel ( betreft)
5 aanhef
6 a inleiding
b middenstuk
c slot
d slotformule
7a handtekening
b naam van de ondertekenaar
8 bijlage

bijvoeglijke naamwoorden
- als voltooiddeelwoord eindigt op -en, dat ook hier toepassen;
* gezouten vis, gemalen koffie
-stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden + (e) n
* stoffen, houten, leren
- eindigt op - loos, dan zonder N
* eindeloos
- andere lastige:
* beruchtste
* dichtstbijzijnde
* ervarenste
* vervelendste
* welvarendste
* achterlijk
* burgerlijk
* mogelijk
* erfelijk
* ergerlijk
* verradelijk
* degelijk
* eigenlijk
* gezamenlijk
* hopelijk
* wezenlijk

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.