Dirk Draulans, het leed van de liefde

Beoordeling 5.1
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • Klas onbekend | 483 woorden
  • 15 februari 2002
  • 85 keer beoordeeld
Cijfer 5.1
85 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

In "Het leed van de liefde" stelt Dirk Draulans dat de komst van de ploeg het hele rollenpatroon van man en vrouw door elkaar heeft gegooid. Doordat de vrouw vroeger vruchten plukte en het land bewerkte en de man ging jagen, zorgde de vrouw voor 80 porcent van het voedsel. Dit veranderde met de komst van de ploeg omdat het werk op het land daardoor harder werd. Een tweede belangrijke stelling van Draulens is het feit dat een relatie na vier jaar op de klippen loopt. Hij baseert zich op de geschiedenis van de nomaden, die hun kind vier jaar opvoeden en elkaar dan verlaten. Maar ook in de hedendaagse tijd zou daar iets van waar zijn. De periode van verliefdheid zou maar achttien maanden toto drie jaar duren en dan zouden de chemische processen in ons lichaam ophouden plaats te hebben. Door deze evolutie te volgen, kan je vaststellen dat we terugkeren naar onze nomadenwortels.

"Geen enkel stuk gereedschap heeft zo veel ellende aangericht in de geschiedenis tussen man en vrouw," beweert Fisher. De vrouwen zorgden voor het plukken van vruchten en lichte werken op de akkers, de mannen gingen jagen. Door de komst van de ploeg werd het werk op de akker te zwaar voor de vrouw en begon de man het land te bewerken. Dit leidde tot het feit dat de vrouw niet langer al haar tijd kon vullen met voedsel te verzamelen, maar dat ze meer tijd besteedde aan het opvoeden van de kinderen. Kinderen worden in prematuur geboren, een tijd voor de volmaaktheid. Daardoor is er veel zorg vereist voor pasgeborenen, wat volgens mij wel normaal is. Maar net alleen de vrouw draagt zorg voor het kind, maar ook de man. Na vier jaar echter, als het kind op zichzelf zou moeten kunnen leven, verlaat de man de vrouw. Maar waar blijft het verantwoordelijkheidsgevoel van de man? Wat bezielt hem om na vier jaar zijn vrouw en zijn kind aan hun lot over te laten? Is de man dan toch de macho die met één vrouw geen genoegen neemt? Blijkbaar niet dus. Zelfs in onze maatschappij komt bovenstaande nog altijd frequent voor. Één huwelijk op drie loopt verkeerd af. Hoe komt dit? Wat gaat er verkeerd met onze maatschappij - of met ons? Dirk Draulens ziet verliefdheid als een chemisch proces dat ontstaat in de hersenen en alle kenmerken van stress vertoont. Als je in je relatie stress hebt, is het normaal dat die relatie niet kan blijven duren. Als je echter op je gemak bent en je zelfzeker voelt bij je partner, waarom zou een relatie dan niet langer dan vier jaar stand kunnen houden?

Dhr. Draulans vermeldt in zijn tekst dat eenmansgezinnen, proefhuwelijken ea veel frequenter zullen voorkomen, maar ik denk daar anders over. Als we ons een beetje meer inzetten om onze relaties te behouden, dan kunnen er volgens mij perfecte gezinnen ontstaan en blijven bestaan.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.