Reacties op de examens, het laatste examennieuws, je voorlopige cijfer berekenen en de antwoorden.

 


Alles over de eindexamens Alles over het CSE


Artikel over communicatiemiddelen voor de schoolkrant.
Bellen naar de andere kant van de wereld, bijv. Indonesië gaat vandaag de dag net zo gemakkelijk als bellen met je buren. Het lijkt wel of ze de wereld een stuk kleiner hebben gemaakt. Dat komt doordat nog niet zo lang gelden computers en satellieten uitgevonden zijn. Heel vroeger al waren mensen al op zoek naar communicatie-middelen. Bij elke keer dat er iets uitgevonden werd werd de afstand groter en gingen de berichten sneller. Om jullie een duidelijk beeld hier van te geven heb ik de communicatie door de jaren heen even op een rijtje gezet.
Taal en Schrift
Taal is nu nog de meest toegepaste vorm van communicatie, door taal kun je de ander op een snelle en eenvoudige manier iets laten weten. Met woorden is het vroeger dan ook allemaal begonnen, de gesproken taal is dan ook zo oud dat we moeten raden wanneer het allemaal is begonnen, waarschijnlijk zo’n miljoen jaar geleden. Waarschijnlijk hadden ze toen voor elk voorwerp of handeling een ander geluid en langzamerhand gaven ze namen aan die voorwerpen en handelingen. Er zijn ook afbeeldingen gevonden van zo’n 30.000 jaar oud, die tekeningen tonen aan dat mensen toen manieren kenden om bijv. woorden om te zetten in symbolen. Zo ontstond het schrift. Berichten konden nu op een betrouwbare manier worden overgebracht, en ook konden mensen verhalen op een nauwkeurige manier vastleggen. Maar een nog grotere uitvinding was het alfabet. Vandaag de dag worden er op onze aarde zo’n 3950 talen en dialecten gesproken, waarvan alleen al 845 in India. De taal die blijft steeds maar groeien want elke generatie voegt weer zijn eigen woorden en betekenissen aan de taal toe.
Post
Duizenden jaren lang werden berichten door boden overgebracht die te voet, op een paard of soms per schip reisden. Toen er nieuwe, betere en snellere vervoersmiddelen kwamen werden de postdiensten ook beter én sneller. De eerste postdiensten werden opgericht door en voor regeringen. Alleen regeringsambtenaren mochten er gebruik van maken, maar omdat er maar weinig mensen konden lezen en schrijven was er ook weinig behoefte aan. De postdiensten werden in de loop der tijd steeds sneller en betrouwbaarder. Tegenwoordig wordt de post door elektronische machines gelezen en gesorteerd. Het wordt rondgebracht per vrachtwagen en daarna per postauto. Ondanks de e-mail, msn, internet, de mobiele telefoon enz. blijft de post nog even belangrijk, het aantal is namelijk niet achteruitgegaan. De drukste periodes zijn met kerst en natuurlijk met Valentijn.
Telegraaf
Dit is één van de telecommunicatiemiddelen die werken op elektriciteit. Ze zetten informatie om in signalen die via kabels, radiogolven of optische vezels (dat zijn hele dunne glasstrengetjes) over een grote afstand kunnen worden verstuurd. De telegraaf was het 1e elektrische communicatiemiddel en werd rond 1800 uitgevonden. De code wordt in de vorm van elektrische pulsjes door een kabel verzonden. De telegrafist tikte de boodschap in en zette met een schakelaar het bericht om in punten strepen. De telegraaf werd een succes en de meeste communicatie die werd al gauw telegrafisch gedaan. Tegen betaling kon je een telegraaf versturen. Door de nieuwe communicatiemiddelen werd de telegraaf minder belangrijk en ouderwets en werd het steeds minder gebruikt. In de WOII speelde de telegraaf nog wel een rol maar daarna niet meer.
Telefoon
De telefoon nam de plaats in van de telegraaf, net als die werkt de telefoon met elektriciteit in kabels, maar in plaats van codes verstuurt hij geluiden. De schotse dokter Graham Bell vond in 1876 de telefoon uit.
Tegenwoordig is de telefoon onmisbaar omdat het superhandig en heel snel is, je toetst een nummer in en je hebt verbinding. In het begin dat de telefoon uitgevonden was was dat wel anders. Als je wilde bellen werd je eerst verbonden met een telefonist in een telefooncentrale en die verbond je daarna weer door.
De eerste telefooncentrale werd in de VS geopend in 1878 met slechts 21 lijnen. Maar het ontwikkelde zich heel erg snel en rond 1920 verschenen de 1e telefoons met kiesschijven. De dierentuin Artis was in 1881 de 1e abonnee van Nederland. Het telefoonnummer was nummer 1, tegenwoordig zijn er zo’n 10 miljoen aansluitingen in Nederland.
Radio
Tot nu toe waren er altijd kabels nodig om een boodschap te versturen maar nu was het ook mogelijk om draadloos boodschappen te versturen. (d.m.v radiogolven, uitgevonden in 1888 door Heinrich Hertz).
Rond 1920 waren de ontwikkelingen zo ver dat de radio steeds vaker werd gebruikt en men ging programma’s maken. De eerste stations met nieuws en andere programma’s (om mensen te amuseren) gingen kort na 1920 van start. Rond 1925 waren er 600 stations op de wereld. De radio kreeg een informatieve, onderwijzende en amuserende functie. In de jaren vijftig werd er echt heel veel geluisterd naar de radio. Na de oorlog nam het aantal radiotoestellen sterk toe. In 1950 waren er al bijna 1,5 miljoen radio’s en in de jaren ’60 waren er al ruim 2,6 miljoen radio’s. Vandaag de dag luisteren er nog steeds miljoenen mensen naar de radio.
Televisie
Hoewel de televisietechniek net zo oud is als de radiotechniek duurde het jaren voordat het echt werd gerealiseerd. De 1e demonstratie met televisie was in 1926. Er was een vaag beeld van een jongen te zien. In het begin kon er geen beeld en geluid tegelijkertijd uitgezonden worden maar uiteindelijk werd in 1930 een 30 min. durend toneelstuk uitgezonden. De eerste beelden waren zwart-wit. Vanaf 1953 werd kleurentelevisie in de VS ontwikkeld, Europa moest wachten tot de jaren ’60. Bij de tv worden geluid en beeld om gezet in elektrische signalen en dan in radiogolven naar de ontvangers gezonden. Er werden diverse stations opgericht. In 1936 zond de engelse BBC zijn eerste programma’s uit en in de VS begonnen die in 1939. Inmiddels heeft de tv de hele wereld veroverd want zo’n 165 miljoen huishoudens hebben een tv.
Satellieten
Om onze aarde draaien in een vaste baan tientallen satellieten die tv-, radio- en telefoonsignalen overdragen over de hele wereld. Een station op de grond zendt signalen naar de satelliet omhoog, daarna stuurt de satelliet ze door naar de ontvanger. Door deze techniek kunnen mensen over de hele wereld met elkaar communiceren. Deze communicatietechniek is nog erg nieuw en eigenlijk nog steeds in ontwikkeling. De 1e communicatiesatelliet was de Spoetnik 1 van de Russen. Later, in 1962 kwam de Telstar, deze satelliet kon in tegenstelling tot de Spoetnik 1 wel signalen terugsturen. Via de satelliet Telstar werden de 1e live beelden over de Atlantische Oceaan gestuurd. Telstar kon ook telefoongesprekken overbrengen, de satellieten die nu gebruikt worden kunnen zo’n 30.000 telefoongesprekken en een paar tv kanalen tegelijk doorgeven.
Computers en internet
Dit communicatiemiddel is eigenlijk ook nog volop in ontwikkeling.
Het begin idee kwam van mr. Babbage (1791-1871), hij had de basisprincipes bedacht (opslaan, besturen en tellen). Pas in 1951 werd in de VS de 1e commercieel bruikbare computer op de markt gebracht. De computer werd goedkoper door technische ontwikkelingen en zo werd hij dus beschikbaar voor een breder publiek.
Internet is het grootste netwerk van de wereld, computers die kunnen nl. op elkaar worden aangesloten en zo een netwerk vormen. Het verbind allerlei kleine netwerkjes in de wereld met elkaar. Dit ontstond in 1984 in de VS.
Steeds meer mensen in Nederland hebben internet thuis. Van de jongeren in Nederland heeft 90 % thuis een pc. De helft gebruikt die dagelijks. Jongeren zitten gemiddeld 12 uur per week achter het computerscherm. Wat doen jullie online?, Volgens het CBS bestaat het internetgebruik voor 70 % uit e-mailen, 68 % uit zoeken, 57 % chatten (vooral meisjes), 55 % zomaar surfen, 38 % downloaden en 4 % kopen. Nederland telt nu 6,9 miljoen regelmatige internetgebruikers. Dit bewijst maar hoe populair internet is!
Nou dit was mijn artikel, ik hoop dat jullie het leuk vonden en er wat van geleerd hebben, en dat jullie nu meer over communicatiemiddelen weten!

Bronvermelding:
Internetsites:
http://www.w8.nl/radio.htm
http://www.collegenet.nl
http://scholieren.samenvattingen.com
http://www.telecommerce.nl/sf/sf.cgi?3190
http://www.vanderzande.com/mags/emerce4.html

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

B.

B.

goed werkstuk heb er veel aangehad

8 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast