Blok 5 Lezen Op Niveau

Beoordeling 5.1
Foto van Sara
 • Samenvatting door Sara
 • 4e klas vwo | 321 woorden
 • 8 juli 2015
 • 4 keer beoordeeld
Cijfer 5.1
4 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Objectief = controleerbare feiten

Subjectief = meningen

Onderwerp : bestaat uit 1 of enkele woorden

Hoofdgedachte : uitspraak van de schrijver over het onderwerp

Termen waarmee je een mening aan kan duiden:

 • Standpunten
 • Stellingen
 • Beweringen
 • Opvattingen

Standpunt is een mening, maar iets nadrukkelijker.

Argumenten gebruik je om een mening te onderbouwen of aannemelijk te maken.

Een redenering is een keten van meningen en argumenten.

Objectieve argumenten zijn op basis van feiten.

Subjectieve argumenten zijn op basis van geloof of intuïtie.

Verschillende soorten argumenten:

 • Voorbeeld
 • Feit
 • Empirisch argument (ervaring)
 • Beroep op autoriteit
 • Vergelijking
 • Moreel argument
 • Emotioneel argument (je voelt dit zo)

Zuiver redeneren is gebaseerd op de principes van de logica.

Opbouw zuivere redenering:

 • Algemene bewering
 • Concreet voorbeeld
 • Waarneming
 • Conclusie

Een redenering kan op twee manieren worden opgebouwd:

 • 'want'-type (oorzakelijk verband)
 • 'dus'-type (concluderend verband)

Als argumenten gelijkwaardig zijn spreken we van nevengeschikte argumenten.

We spreken van een reden als de mens zelf een keus heeft gemaakt. We spreken van een oorzaak als de mens er zelf niks aan kan doen.

Bij het beoordelen van een redenering moet je eerst:

 • Kijken of de redenering zuiver is
 • Kijken of de redenering volledig is

Gebruikte argumenten beoordelen:

 • Zwakke argumenten
 • Foute argumenten
 • Foute redeneringen

Foute argumenten en redeneringen worden drogredenen genoemd.

Drogredenen:

 • Persoonlijke aanval
 • Meelopersmotief
 • Generalisering
 • Dreigement
 • Ontduiking van bewijslast
 • Cirkelredenering
 • Vertekenen van het standpunt
 • Onjuiste oorzaak- gevolgrelatie
 • Beroep op verkeerde autoriteit
 • Valse vergelijking
 • Hellend vlak
 • Vals dilemma

Verbanden tussen alinea's kunnen op 4 manieren worden aangegeven:

 1. Herhaling. Woord of woordgroep worden herhaald
 2. Overgangszinnen. Samenvattend (deze, die, dit, dergelijke)
 3. Aankondigende zinnen. Wat je kan verwachten
 4. Signaalwoorden

Soorten verbanden:

 • Tegenstelling (maar, daarentegen, echter, toch, terwijl, hoewel)
 • Opsommend (ook, verder, nog, zowel, vervolgens, tenslotte)
 • Oorzakelijk (doordat, zodat, waardoor, gevolg)
 • Redengevend (omdat, want, namelijk)
 • Toelichtend (met andere woorden, dat wil zeggen)
 • Concluderend (dus, concluderend, derhalve)
 • Samenvattend (kortom, samenvattend, alles bij elkaar)
 • Voorwaardelijk (op voorwaarde dat, mits, wanneer, tenzij, als)
 • Vergelijkend (zoals, hetzelfde, vergelijk)
 • Doel-middel (om, opdat, met het oog op)

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Ook geschreven door Sara