Blok 3

Beoordeling 0
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • 3e klas vwo | 1281 woorden
 • 17 maart 2015
 • nog niet beoordeeld
 • Cijfer
 • nog niet beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak

Perspectief en vertelsituaties:Het perspectief is het standpunt van waaruit je alles ziet.In verhalen kunnen vier vertelsituaties voorkomen:1.de ik-vertelsituatie

Je ziet alles door de ogen van een ik-figuur

De verteller is duidelijk aanwezig

Je weet niet meer dan de ik-persoon

Je leert de ik-persoon  goed kennen maar weet niet wat anderen denken

Onbetrouwbaar of subjectief beeld2.de personale vertelsituatie

Je ziet de gebeurtenissen door de ogen van een persoon

De hij of zij vorm word gebruikt

Je hebt niet het gevoel dat er een verteller aanwezig is

Onbetrouwbaar of subjectief beeld3.de alwetende of auctoriële vertelsituatieEen verteller die wel alles van de ander personages weet (zweeft als het ware boven het verhaal)

Beschrijft wat er te zien en te horen is4.de meervoudige vertelsituatieJe ziet de gebeurtenissen door de ogen van verschillende personages

Perspectiefwisseling (het ene moment kijk je met het ene personage mee en het andere moment kijk je met een ander personage mee)

Meervoudige ik-vertelsituatie en de meervoudige personale vertelsituatie

 Stijlfiguren:vooropplaatsing        =          een woord of woordgroep die gewoonlijk verderop in de zin                                                          voorkomt, helemaal en nogal geïsoleerd vooraanopsomming                =         noemt minstens drie zaken achter elkaarclimax                        =          als de opsomming naar een hoogtepunt is (fluisteren, praten,                                                           schreeuwen)anticlimax                  =          als de opsomming met een dieptepunt eindigt

herhaling                   =          wordt hetzelfde nog eens in andere woorden gezegdgelijk zinsverloop      =          De zinsopbouw is gelijk

Spelling van de werkwoorden in gebiedende wijsDe beleefdheidsvorm van de gebiedende wijs kan het onderwerp u bevatten. In dat geval schrijf je ik-vorm + t

ArgumenterenMet een argument geef je aan waarom je iets vindt.Een ander woord voor een argument is een reden.Een rij samenhangende meningen en argumenten over een bepaald onderwerp noemen we een redenering of argumentatie.Objectieve argumenten        =         gebaseerd op controleerbare feitenSubjectieve argumenten      =          gebaseerd op geloof, gevoel of vermoedens

            Argumenten kunnen gebaseerd zijn op :
 • een feit

 • een onderzoeksbevinding

 • een ervaring of vermoeden

 • een emotie

 • een autoriteit (iemand die gezag heeft)

 • een geloof, ideaal, een persoonlijke overtuiging

 • een vergelijkingJe kunt argumenten ontkrachten door te laten zien dat ze zwak of onjuist zijn. Ze zijn te bestrijden met tegenargumenten.

Argumenterenenkelvoudige argumentatie                =          bij een standpunt geef je maar een argumentmeervoudige argumentatie                 =          bij een standpunt geef je meerdere argumentennevenschikkende argumentatie          =          bij een standpunt geef je meerdere argumenten die niet                                                                   apart van elkaar kunnen worden gebruikt

onderschikkende argumentatie           =          bij een standpunt geef je een argument dat wordt                                                                            gevolgd door een nieuw argument. Dat nieuwe                                                                               argument ondersteunt het voorafgaande argument

meningvormende discussieprobleemoplossende discussie            =          komen tot een besluit, een plan van aanpak of een                                                                          compromismeningvormende discussie                =          de verschillende meningen van de deelnemers naar                                                                         voren laten komenDebatterenBij een debat is er sprake van twee tegenstanders die zich tot het publiek richten.Beide opponenten proberen hun standpunt met argumenten duidelijk te maken en het publiek te overtuigen van hun gelijk.Dubbele ontkenningEen speciaal geval van overbodig woordgebruik is de dubbele ontkenning. Hierdoor staat het tegengestelde van wat de schrijver bedoelt.         


REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.