Blok 3

Beoordeling 4.7
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • 3e klas havo | 1216 woorden
 • 1 februari 2015
 • 11 keer beoordeeld
 • Cijfer 4.7
 • 11 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode

Samenvatting PW NE Blok 3           §2.4 Over lezen: De volgende stijlfiguren kennen:Herhaling van een woord: stom, stom, stom……..

Twee keer het zelfde: eenzaam en alleen

Twee woorden met dezelfde betekenis: groen gras

Woordgroep die meestal later in een zin voorkomt staat nu vooraan in de zin.

Verschillende woorden worden na elkaar genoemd: mooi, aardig, lief

Van zacht naar hard: fluisteren, praten, roepen

Van hard naar zacht : roepen, praten, fluisteren.ParallellismeEind en begin van de zin verlopen hetzelfde.


§3.1 Bedrijvende en de lijdende vorm:Bedrijvende zin = actieve zinLijdende zin = passieve zinOw doet wat in het wwg staatOw ondergaat wat in het wwg staatOnvoltooide tijd geen hww hebben, worden of zijn.Onvoltooide tijd met hww wordenVoltooide tijd met hww hebbenVoltooide tijd met hww zijn

WordenLijdendOnvoltooidZijnLijdendVoltooidHebbenBedrijvendvoltooid


§3.2 Samengestelde zinnen
 • Een zin met één pv noem je een enkelvoudige zin.vb. Het tv programma over het ontstaan van orkanen kun je vanavond zien.
 • Een zin met meer pv’s noem je een samengesteld zin.vb. Voordat je gaat trainen, kun je het programma over het ontstaan van orkanen nog zien.

§3.4 woordsoortbenoeming – het voegwoord
 • Voegwoorden verbinden woorden, woordgroepen of zinnen met elkaar.

Nevenschikkend     Onderschikkend
 • Nevenschikkende voegwoorden verbinden gelijkwaardige delen. Nevenschikkend betekent naast elkaar plaatsend. Gelijkwaardig betekent dat je de delen onafhankelijk van elkaar kunt gebruiken zonder de woordvolgorde van de zinnen te veranderen.

Voegwoorden: en, want, maar, of.Vb.1. In deze snackbar verkopen ze heerlijke kroketten en gezonde broodjes.Vb.2. Morgen kan ik helaas niet komen, want ik moet mijn repetitie leren.


 • Onderschikkende voegwoorden verbinden ongelijkwaardige zinnen. Je kunt een van de delen niet onafhankelijk van het andere deel gebruiken zonder de woordvolgorde van de zin te veranderen.

Voegwoorden:
 • Het woord dat en worden waarvan de tweede lettergreep dat is, zoals doordat, nadat, omdat, totdat, voordat, zodat;

 • Andere woorden zoals aangezien, als, daarom, dan, hoewel, indien, mits, tenzij, terwijl, toen, ofschoon, zodra;

 • Of kan ook als ondersch.vw voorkomen.Vb.1. klaas kan niet pinnen, omdat zijn saldo te laag is.Vb.2. els weet niet of ik haar mailtje gisteren heb ontvangen.Samengestelde zinnen kunnen bestaan uit gelijkwaardige delen of uit ongelijkwaardige delen.
 • Als een nevenschikkend voegwoord zinnen met elkaar verbindt, spreek je van een  nevenschikking. De delen van een nevenschikking zijn gelijkwaardig. Je kunt de delen als zelfstandige zinnen opschrijven.

Vb.1. Roberto wil heel graag een keer surfen, maar hij vindt het nu te koud.Deze zin bestaat uit de volgende delen;a Roberto wil heel raag een keer surfenb Hij vindt het nu te koud.


 • Als en onderschikkend voegwoord zinnen met elkaar verbindt, spreek je van een onderschikking. Van een onderschikking kun je niet elk deel als zelfstandige zin opschrijven.

Vb.2. Het publiek begon te joelen, nadat de scheidsrechter de rode kaart liet zien.Deze zin bestaat uit de volgende delen;a Het publiek begon te joelen.b De scheidsrechter de rode kaart liet zien. (niet juist)

§3.3 WoordsoortenLw, bnw, znw, kww, hww, zww, telw, vnw, bw, vz, ……§4.1 Spelling werkwoordsvormenOpgave 16 (bladzijde 111)§4.2 Meervoudsvormen
 • Zelfstandige naamwoorden die in het enkelvoud eindigen op een s of f, hebben in het meervoudsvorm meestal een z of v.Vb. lens-lenzen, hals-halzen, brief-brieven, slaaf-slaven.            


 • Woorden uit het Grieks of Latijn die op –graaf en –soof eindigen, schrijf je in het mv altijd met een f.Vb. biograaf-biografen, filosoof-filosofen.                                


 • Er zij meer woorden met bijzondere mv. ze zijn soms geleend uit andere talen:

 • Vb. historicus-historici, basis- basissen/bases, aquarium-aquariums/aquaria.Opgave 17:Accu- accu’sCafé- cafésCalorie- calorieënDommerik- dommerikenGenie- genieënHavik- havikenJury- jury’sKangoeroe- kangoeroesLoverboy- loverboysLuiwammes- luiwammesenOrchidee- orchideeënPlateau- plateausPorie- poriënPortefeuille- portefeuillesRadiator- radiatorenRepetitie- repetitiesShampoo- shampoosVideo- video’sVirus- virussenVitamine- vitaminesZeeman- zeemannenZone- zones
Opgave 18:Alcoholicus- alcoholiciAntroposoof- antroposofenArchief- archievenFotograaf- fotografenCatalogus- catalogussenCentrum- centra/ centrumsCoach- coachesOctaaf- octavenDiabeticus- diabeticiDolfinarium- dolfinariums/ dolfinariaJubileum- jubilea/ jubileumsKluis-kluizenLaars- laarzenPodium- podium/ podiaSaldo- saldo’sSeismograaf- seismografenTechnicus- techniciTendens- tendensenFilosoof- filosofenKruis- kruizenStatief- statievenTerritorium- territoriums/ territoria


§4.3 Driedelige samenstellingen
 • Een lagedrukgebied is een gebied met een lage (lucht)druk. We noemen zo’n woord een driedelige samenstelling, omdat het uit drie delen bestaat: lage+druk+gebied.


 • Samenstellingen die op zijn gebouwd uit een bijvoeglijk nw of telwd plus twee znw, schrijf je aan elkaar.

Vb. vrijetijdskleding- bijv.nw plus twee znw      Tienrittenkaart- telwd lus twee znw.Let op het verschil in opbouw tussen bv: oudedamesschoenen (‘oude’ hoort alleen bij ‘dames’) en oude damesschoenen (‘oude’ hoort bij ‘damesschoenen’)Opgave 19
DerdewereldlandEenmansactieLegeflessenbonGebruiktefietsenwinkelBruinebonensoepBruine schoencrèmeHeteluchtverwarmingHoge drukkostenHogedrukpanLangeafstandsvluchtViersterrenrestaurantVijftigeurobiljetNattevingerwerkNatte handdoek


§4.4 SneldicteeZie opdracht 20 (  blz 114)

§TaalschatOpgave 21:Aromatiserengeurig makenIdealiserenIets als volmaakt voorstellenImplanterenInzetten in levens weefselImponerenIndruk makenImproviserenOnvoorbereid uitvoerenIncasserenInnen, binnenhalenIndexerenKoppelen aan het algemene prijsniveauIndoctrinerenEen overtuiging opdringenParaderenEen optocht houden
Opgave 22:AbattoirSlachthuisAntecedentenDe dingen die eerder in iemands leven zijn gebeurtApotheoseIndrukwekkend eindeAssertiefZelfverzekerdBallotageHet stemmen over de toelating van een nieuw lidBlamageAfgangBudgetTe besteden bedragCompromisTussenoplossingCryptogramKruiswoordpuzzel met raadselachtige omschrijvingenGeagiteerdOpgewonden en zenuwachtigGeneraliserenOp grond van één geval een heleboel gevallen op dezelfde manier beoordelenIdentificatieplichtVerplichting om aan te tonen wie je bentOpportunistIemand die zijn mening of gedrag aanpast als hem dat voordeel op levertStigmatiserenIemand een slechte naam bezorgenZoöloogDierkundige


§LeesvaardigZie blok 2 blz 72+73Zie blok 3, 6.2 blz 117 en 118

§7.1 Schrijven op niveau
 • Foutief pleonasme, en foutief tautologie.

 • Als de tautologie of het pleonasme geen meerwaarde heeft, gebruik je deze stijlfiguren niet in een zakelijke tekst.Volgorde van normale Nl zinnen: ow-pv-voorwerp-bwb.1.De zander geeft een concert in de sporthal. (normale volgorde)2.Geeft de zanger een concert in de sporthal? (vraagzin)3.In de sporthal geeft de zanger een concert. (andere zinsdeel aan het begin)
 • Inversie is als het ow na de pv komt.

 • Als je de volgorde van dit verandert noem je dit een foutieve inversie.

§7.2 Beschouwde tekst
 • In een beschouwde tekst beschrijf je verschillende kanten van een ow.           Bv. Oorzaken, oplossingen, en/of voor- en nadelen.
 • De lezer krijgt zo een goed beeld van het ow

 • Eigen mening mag.

§9.1 Taalfouten- Dubbele ontkenningZie opdracht 33 (blz 131)

§9.2 Taalfouten- Woorden op de verkeerde plaatsZie opdracht 34 (blz 132)

§9.3 TaalfoutenZie opdracht 35 ( blz 133)


REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.