Blok 1, over lezen

Beoordeling 5.5
Foto van S.
 • Samenvatting door S.
 • 4e klas havo | 335 woorden
 • 23 oktober 2015
 • 2 keer beoordeeld
Cijfer 5.5
2 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Samenvatting ‘Lezen’ havo 4

 1. Tekstdoelen:
 • Informeren
 • Uiteenzetten
 • Overtuigen ( betogen)
 • Beschouwen
 • Activeren
 • Amuseren ( hoort niet bij een zakelijke tekst)

                 Informatieve teksten: dingen uitleggen of gegevens verstrekken

                 Opiniërende teksten: pleiten, activeren, zetten aan tot nadenken

                 Amuserende teksten voor je vermaak.

 1. Subjectief: mening van de schrijver wordt naar voren gebracht

Objectief: het verstrekken van informatie met controleerbare feiten.

Wat is de intentie van de schrijver?

 1. Soort publiek

Bepaald / onbepaald individu of groep

Een ijkpersoon is een denkbeeldig figuur die model staat voor alle lezers van het dagblad/ tijdschrift.

 1. Presentatie moet je afstemmen op je publiek ( blz. 21)
 2. Onderwerp: één woord

Hoofdgedachte: de belangrijkste uitspraak die de schrijver doet over het onderwerp. Wat wil de schrijver jou vertellen.

 1. Functies van een inleiding:
 • Belangstelling wekken
 • Onderwerp introduceren/ hoofdgedachte naar voren brengen
 • Aankondigen hoe de tekst is opgebouwd
 • De aanleiding noemen
 • De lezer of luisteraar welwillend stemmen

            Hoe kun je de belangstelling van de lezer opwekken?

 • Begin met een of meer directe vragen
 • Begin met een uitspraak in de vorm van een stelling, gevolgd door een vraag.
 • Begin met een retorische vraag.
 • Begin met een verrassende, uitdagende, shockerende of sarcastische openingszin.
 • Vertel een korte anekdote

In het middenstuk wordt het onderwerp behandeld. De schrijver werkt de hoofdgedachte uit in een aantal deelonderwerpen. ( per alinea/ of alinea’s)

Dit wil je ook lezen:

Het slot heeft tot doel de tekst af te ronden. De functies van een slot zijn:

 • Een samenvatting
 • Trekt een conclusie
 • Doet een aanbeveling
 • Maakt een afweging ( voor- en nadelen afwegen)
 • Doet een oproep
 1. De functie van een titel is informeren, maar ook motiveren.

Tussenkopjes brengen structuur aan; kunnen de lezer motiveren om door te lezen; snel kunnen scannen.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Ook geschreven door S.