Alleen vmbo'ers gezocht! Waar denk jij aan bij duurzaamheid? Vul de vragenlijst in en maak kans op een Bol.com bon van 15 euro

Meedoen

Blok 1

Beoordeling 5.7
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas havo | 636 woorden
  • 14 november 2001
  • 39 keer beoordeeld
  • Cijfer 5.7
  • 39 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
hier volgen de belangrijkste dingen die je moet weten uit blok 1: n.a.v. het schema op pagina 10.


alinea: begin tekst springt iets in, laatste drukregel wordt niet volgemaakt
kernzin:hoofdmededeling uit een alinea
*vaak eerste zin v.e. Alinea
*soms voorafgegaan door een inleidende zin.(dan dus 2e zin)
*einde v.d.d alinea: bevat samenvatting/conclusie
*verspreid over de hele alinea, je moet zelf de kernzin maken

citeren bij lange zin: 2 eerste en laatste woorden v.d. Zin.

onderwerp:meestal 1 woord
v.e. Paar alinea`s: kijk naar de kernzinnen
v.d. Hele tekst : kijk naar de titel, inleiding en slot

stofvindingstechnieken.
op zoek naar info :
voor het schrijven van langere zakelijke teksten:
* uiteenzetting
* betoog
* beschouwing
bij het voorbereiden van: * presentatie * discussie * debat
bij het samenstellen van:
* documentatiemap * schrijfdossier * werkstuk
4 manieren om aan informatie te komen: * brainstormen: telegramstijl opschrijven wat je te binnenschiet. * vaste vragen stellen: d.m.v. Vraagwoorden: Wie? Waar? Waarmee?
Wat? Wanneer? Hoe?

Welk(e)?Waarom?
* media raadplegen :bibliotheek: naslagwerken: encyclopediën
woordenboeken
overzichtswerken
jaarboeken
almanakken
adressenboeken
bibliografiën
knipsel- of documentatiemappen kranten en tijdschriften audiovisuele hulpmiddelen: videobanden
geautomadiseerde bronnen: internet
bibliofoon
* eigen onderzoek verrichten: interviewen/enquêteren zorg altijd voor een bronvermelding

zakelijke brief:
informatief info geven
persuasief overtuigen
activerend overhalen tot handelen

een circulaire :gericht aan meer personen sollicitatiebrief :je aanbieden voor een bepaalde functie9altijd persusief/activerend)ingezonden brief :in vaste rubriek in de krant

structuur:
1e alinea aanleiding tot schrijven
uiteenzetten waarom je schrijft
2e alinea+ volgende uitwerking
laatste alinea afronding(wens, voorstel, verzoek, dank)
indeling:amerikaans briefmodel:
naam + adres v.d. Afzender
plaatsnaam en datum
naam en adres v.d geadresseerde referentieregel(betreft)
aanhef
inleiding
middenstuk
slot
slotformule
handtekening
naam van ondertekenaar(evt.Functie) bijlage(n)


verkeerd woord/ verkeerde uitdrukking
blijkbaar zichtbaar zijn
schijnbaar niet werkelijk
met behulp van bij gebruikmaking v. werktuig
met de hulp van bij personen
te danken bij iets positiefs
te wijten bij iets negatiefs
toe te schrijven/neutraal
mits op voorwaarde dat
tenzij behalve als
niet het minst vooral
niet in`t minst helemaal niet
hen lijdend voorwerp
hun meewerkend voorwerp(aan hen)
hun hun is nooit onderwerp
zij ze of zij kan ond. Zijn
onderschatten te laag schatten
overschatten tehoog schatten
daardoor door een oorzaak
zodoende door iets te doen
als bij een gelijkheid
dan bij een ongelijkheid
doordat noemt de oorzaak: het gaat vanzelf
omdat noemt de reden: het gebeurt bewust
twijfelen onzeker zijn
weifelen niet weten wat je zult doen, aarzelen
aansprakelijk bij schade of verlies
verantwoordelijk/bij een opdracht of verplichting
rede toespraak
reden argument, verklaring


moeilijke woorden
12accomodatie: alle gemakken die ten behoeve v.h. verblijf van personen zijn aangebracht
actuele nu in de belangstelling staand
alternatief andere mogelijkheid
antiseptisch ontsteking voorkomend
archeoloog oudheidkundige
blessures verwondingen
calamiteiten grote rampen
chronologisch naar tijdsvolgorde
concessies punten waarop men toegeeft
condenseren overgaan van gas in vloeistof
consulent deskundige raadgever
coördinator iemand die de samenweking regelt
criminoloog deskundige op het gebied van de misdaad
decenniüm tijdvak van 10 jaar
delicten strafbare feiten
donateurs niet-leden die financieel ondersteunen
efficiënt doeltreffend
elementaire eerste/basis
exotische uitheemse/vreemde
hautaine hartige
illusie niet te verwezenlijken denkbeeld
immense enorme
indicatie aanwijzing
initiatief voorstel/ eerste stap

13.introduceren op de markt brengen
inventarislijst aanwezige voorwerpen en goederen
kwalificeren benoemen
logistiek alle handelingen die nodig zijn om de winkels zo goed mogelijk te bevoorraden
lumineus schitterend
lustrum vijfjarig bestaan
manifestatie betoging
manuscript met de hand geschreven stuk
millenium tijdvak van 1000 jaar
observatie voor onderzoek
pacifisme levenshouding die geweld afwijst
precair hachelijk moeilijk
recente kortgeleden plaatsvindend
reproduceren uit het geheugen naar boven halen
restauratie zo goed mogelijk herstel
revalidatie herstellen in de vroegere toestand
rituele door de godsdienst voorgeschreven
saneren verbeteren door nieuwbouw
sociale controle/elkaar in de gaten houden
sporadisch zelden
stagneren tot stilstand komend
suggestie voorstel
traumatische een geestelijke stoornis tot gevolg hebbend
vitaliteit levenskracht

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

S.

S.

Thx voor de samenvatting maar heb jij misschien samenvatting topniveau blok 3????

20 jaar geleden

A.

A.

hhhahah nou wat een leuke samenvatting wat een studiebol ben je zeg hahah maar kheb er wel wat aaan bedankt hoor heb je niet ook een samenvattign van topniveau blok 1 en 2 ? dan ben je helemaal te gek xxxx

18 jaar geleden

J.

J.

heej ik zag je topniveau opdrachten op scholieren staan maar dat is tot opdracht 16 heb je misschien ook opdracht 17 t/m 19 groetjes judith

17 jaar geleden