Samenvatting h4 elektriciteit

Beoordeling 4
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 3e klas vwo | 863 woorden
  • 7 februari 2016
  • 6 keer beoordeeld
  • Cijfer 4
  • 6 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode


4.1energiesoorten-elektrische energie-chemische energie-warmte-geluid-licht-bewegingsenergie (kinetische energie): de energie die elk bewegend voorwerp heeft-Zwaarte-energie (hoogte- of potentiële energie): de energie die elk voorwerp heeft als het zich boven of onder een voorafgesproken hoogte (nulniveau) bevindt-Stralingsenergie: de energie in straling zoals zichtbaar licht, IR- en UV straling

EnergiebronEnergie wordt geleverd door een energiebronEnergiebron: opslagplaats van energie-beperkte voorraad (steenkool, aardgas, olie, batterij)-duurzaam (zon, wind)

Energieomzetters- De ene soort energie wordt omgezet in een andere soortals zo'n omzetting in een apparaat gebeurt 'werkt' het apparaat bijvoorbeeld:-Gasfornuis (chemische energie →warmte en licht)-gloeilamp (elektrische energie → warmte en licht)

De wet van behoud van EnergieDe totale hoeveelheid energie voor en na de energie omzetting is gelijk

Eenheid van EnergieJoule (J)1 j = 1 w1 kj = 1000 j1 mj = 1000000 j

 4.21 kwh x 3,6 = 3,6 mj3,6 mj : 3,6 = 1 kwh

E= p x t

elektrische energieejoulejvermogenpwattwtijdtsecondens


1 w = 1 j/s (p=e/t)

warmtemeterwarmtemeter (calorimeter)= je kunt hiermee meten hoeveel warmte nodig is voor het verwarmen van een bepaalde hoeveelheid water

een warmte meter is een goed geïsoleerd bakje, je kunt het water verwarmen met een elektrisch verwarmingselement. Omdat het goed geïsoleerd is wordt vrijwel alle warmte door het water opgenomen

Soortelijke warmteSoortelijke warmte= De hoeveelheid warmte die nodig is om 1 gram van een stof 1℃ in temperatuur te laten stijgen

Q= C x M x ΔTwarmteQjoulejsoortelijke warmteC-j/g℃massaMgramGtemperatuur verschilΔTcelsius
soortelijke warmte is een stofeigenschap 4.3verbrandingswarmteverbrandingswarmte= de energie van een chemische stof die bij de verbranding van de stof vrijkomt, vaak in de vorm van warmte

rendementrendement= hoeveel procent nuttige energie wordt omgezet van de totale energie

rendement = hoeveelheid nuttig gebruikte energie/ totale hoeveelheid omgezette energie x 100%

eta = frac{Q_text{nuttig}}{Q_text{toegevoegd}}    x 100% 4.4De werking van een elektriciteitscentrale1.  Door Branders wordt een brandstof verbrandt, daarbij komt warmte vrij die het water in de ketel verhit. Op die manier ontstaat stoom van ongeveer 500℃ bij een zeer hoge druk.2. Tegen de schoepen van een Turbine spuit de stoom met een grote snelheid, waardoor de as van de turbine gaat ronddraaien.3. aan de as van de turbine is een generator gekoppeld. Als de as van de Turbine gaat draaien wordt er in de generator stroom opgewekt.4. De ´afgewerkte´ stoom wordt naar de Condensor geleid. De stoom wordt gecondeseerd. het water wordt terug naar de ketel gepomptIn de condensor wordt koelwater gebruikt om de stoom te condenseren. Koelwater komt meestal uit een rivier of meer, waar niet genoeg open water is wordt het water hergebruikt.het koelwater wordt na gebruik afgekoeld in de koeltorens

 het rendement van een elektriciteitscentrale

de meeste elektriciteitscentrales hebben een rendement van 40%, de resterende 60% wordt als afvalwarmte door het koelwater afgevoerd. In sommige steden wordt die afvalwarmte gebruikt voor stadsverwarming, het hete koelwater wordt dan in grote pijpen naar een woonwijk getransporteerd, daar wordt het dan in de radiatoren van de woonhuizen gepompt.

Sommige fabrieken wekken hun eigen elektriciteit op en gebruiken de afvalwarmte om er iets mee te verwarmen. Bijv een suikerfabriek, het afvalwarmte wordt gebruikt voor het koken van een suikeroplossing, zo´n fabriek maakt dan gebruik van warmtekrachtkoppeling

Door stadsverwarming en warmtekrachtkoppeling kan het (totale) rendement van een centrale 2 keer zo hoog komen te liggen

Brandstoffen voor centralesIn Nederland worden allerlei energiebronnen gebruikt voor het opwekken van elektriciteit, de belangrijkste op dit moment zijn fossiel brandstoffen (olie, aardgas, kolen) ze zijn aantrekkelijk door hun grote energiedichtheid.Energiedichtheid= de hoeveelheid energie die een energiedrager per kg kan leveren

KernbrandstoffenIn sommige kerncentrales wordt uranium gebruikt, bij kernreacties in het uranium onstaat warmte die wordt gebruikt om stoom te maken. Het materiaal die na gebruik overblijft, kernafval, is erg radioactiefRadioactief: het zendt straling uit die gevaarlijk is voor organismenradioactief afval moet zeer lang en op een veilige wijze worden opgeslagen om te voorkomen dar het in ons leefmilieu terechtkomt

Duurzame energiebronnenDuurzaam: het raakt niet op*WindIn een windmolen wordt de bewegingsenergie van lucht gebruikt om een generator te laten draaien*waterkrachtIn een waterkrachtcentrale wordt de zwaarte-energie van water gebruikt, door het van een hogere naar een lagere plek te laten gaan brengt het waterturbines in beweging, die drijven de generatoren van de centrale aan.het opgewekte vermogen hangt af van het verval en het debietVerval: het hoogteverschil van het water voor en na de centraleDebiet: de hoeveelheid water die per seconde door de centrale stroomt*ZonlichtDe meest gebruikte zonnecel bestaat uit 2 lagen silicium, het zonlicht dat op het paneel valt wordt door de cellen (voor een deel) omgezet in elektrische energie doordat er elektronen van de ene laag naar de andere laag gaan. Hierdoor onstaat er een spanning tussen de boven en de onderkant en kan de zonnecel net als een batterij elektrische energie leveren.Dit proces heet Fotovoltaïsche omzetting
REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.