Over zo'n 2 maanden zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Ben jij hier mee bezig of juist helemaal niet? Laat het ons weten en doe mee aan ons onderzoek (circa 5 min + kans op Bol.com tegoed!)

Meedoen

Hoofdstuk 4, Krachten

Beoordeling 4
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas vwo | 484 woorden
  • 21 maart 2002
  • 82 keer beoordeeld
Cijfer 4
82 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Natuurkunde samenvatting hoofdstuk 4

4.2 Krachten
Krachten tekenen: Vectorgrootheid: grootte + richting
Aangeven met F (en een pijltje boven de F) Zonder pijltje erboven alleen de grootte.- - pijl begint op aangrijpingspunt - richting van kracht tekenen - hoe langer de pijl, hoe meer kracht

Blokmassa�s: Relevante grootheden: de grootheden die ertoe doen. Alle voorwerpen tekenen als een blokje met een bepaalde massa blokmassa
Alle krachten hebben hierop hetzelfde aangrijpingspunt.

Systeem: Kijken naar t geheel: 1 of meerdere voorwerpen
Uitwendig: van buitenaf op syteem
Inwendig: op voorwerpen binnen t systeem

Krachten samenstellen: Resultante � netto kracht � somkracht � resulterende kracht = allemaal hetzelfde
Het samenstellen van meerdere krachten tot een kracht. Symbool: Fres
Als t somkracht is: F
Parallellogrammethode: rekenregel van pythagoras
Rekening houden met grootte en richting
Diagonaal van parallellogram is Fres.

Even wicht van krachten: Dat de resulterende kracht op een systeem gelijk is aan 0. Bij een systeem in rust is de resulterende kracht gelijk aan 0.

4.3 Soorten krachten. Blz 140. Hellend vlak: als voorwerp zich op een helling bevind. Zwaartekracht: werkt naar het midden van de aarde. Normaalkracht: loodrecht op de ondergrond
ONTBINDEN VAN KRACHTEN
Een kracht kun je ontbinden in componenten. De resultante van de componeneten is de oorspronkelijke kracht. Je kunt de zwaartekracht op een voorwerp op een helling ontbinden in 2 componenten: - eentje loodrecht - eentje langs de helling
Er geldt: Fz, // = Fz * SINUS Fz, = Fz * COS = de hoek die de helling met het horizontaal vlak maakt.

Een kracht op het ene voorwerp wordt altijd uitgeoefend door een ander voorwerp. Bij het tekenen van krachten wordt alleen de kracht op het voorwerp getekend. Krachten: - span - veer - wrijving - normaal - enz

4.5 Arbeid en kinetische energie. Kunnen: 1. kinetische energie van een voorwerp uitrekenen. 2. wet van arbeid en Ekin toepassen op bewegingen waarbij de snelheid veranderd. HOE? 1. Met een formule:

Ekinetisch = �M * V kwadraat

Met: Ekin = de kinetische energie in Joule
M = de massa van het voorwerp in KG
V = de snelheid van het voorwerp in m/s

2. Voor alle bewegende voorweren langs een rechte lijn geldt:

W= delta Ekin. Met: W = Fres. * S Ekin = Ekin,2 - Ekin,1 = �M V2 - �M V1

Als: W > 0 dan neemt Ekin toe
W = 0 dan is Ekin constant
W < 0 dan neemt Ekin af

(WAK = wet van arbeid en Ekin) vb op blz 153 - gegevens ordenen - analyse (tekenen) - formule eruit halen - gegevens invullen en onbekende uitrekenen - vraag beantwoorden (significantie)

SCHEMA �4.6

(hier hoort een blokschema maar dat gaat niet op de computer dus vandaar een leeg veldje... staat ook in het boek zelf)

veerenergie: een gespannen veer bezit dat. De arbeid die een vervormde veer kan verrichten op een voorwerp is gelijk aan de veerenergie van de veer. Voor de veerenergie die een veer bezit geldt: Ev �C * U kwadraat
Met: Ev de veerenergie in Joule
C de veerconstante in N/m
U vervorming in m

dit was het maar er zijn natuurlijk nog meer paragrafen!!!!

REACTIES

".

".

krachten is h5 niet h4

17 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.