Hoofdstuk 4

Beoordeling 4.3
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas vwo | 217 woorden
  • 5 maart 2002
  • 173 keer beoordeeld
Cijfer 4.3
173 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Vectorgrootheid=> een grootheid waarbij zowel de grootte als de richting van belang is, is de richting niet van belang dan is het een scalaire grootheid. Relevante groothede=> grootheden die ertoe doen. Blokmassa=> een voorwerp (ook al bestaat het uit meerdere kleine voorwerpen) weergegeven als een simpel voorwerp (blok) => puntmassa
Uitwendige kracht=> een kracht die op het systeem werkt, inwendige kracht=> kracht die binnen het systeem werkt. Meerdere krachten vervangen door een kracht = samenstellen van krachten=> geeft de resultante. Symbool = ______
Parallellogrammethode om krachten samen te stellen. Evenwicht => resultante is gelijk aan nul
Boven en vectorgrootheid staat een pijl boven het symbool. Zwaartekracht=> gericht naar het middelpunt van de aarde
Normaalkracht=> loodrecht op de ondergrond van het voorwerp
Ontbinden van componenten => omgekeerde van krachten samenstellen.

Krachten die vaak voorkomen=> zwaartekracht, veerkracht, normaalkracht, spierkracht, spankracht en wrijvingskracht. W=Fres* s => arbeid, eenheid = newtonmeter (N*m) Als krachten gelijke kant opgaan W= Fres *s
Krachten tegengestelde richting W= -Fres *s
Kinetische energie = bewegingsenergie => Ek = ½m*v2 eenheid is Joule (j) Wet van arbeid en kinetische energie (WAK) => W=ΔEk met W = Fres s en ΔEk= Ek na – Ek voor = ½m v22 - ½m v22
Veerenergie => Ev = ½C * u2
Ez= m*g*h
Wtot = Fres * s * cos α ç totale arbeid op een voorwerp. α = hierbij de hoek tussen de res. Kracht en de bweging,

REACTIES

M.

M.

Hoi, leuk dat je een samenvatting maakt!


Heb er even naar gekeken.
Heb je op school misschien experiment 4.2 gemaakt?
Met de onderzoeksvraag; Hoe hangt een eindsnelheid van een voorwerp af van de relevante grootheden? Ik heb nu toetsweek en begrijp daar niets van! Alvast bedankt.

M

18 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.