Isolatie houdt de warmte vast. De zon en brandstoffen zijn onze belangrijkste energiebronnen: leveranciers van energie. Brandstoffen zijn bijv.: aardgas, hout en benzine. Voor de mens is voedsel de brandstof.

De branddriehoek zegt: voor een verbranding zijn brandstof, zuurstof en een ontbrandingstemperatuur nodig. Verbranding is een reactie tussen een brandstof en zuurstof. Bij een volledige verbranding ontstaan koolstofdioxide en waterdamp. Een brandstof ontbrandt alleen als de temperatuur van die brandstof hoger is dan de ontbrandingstemperatuur.

20% van de lucht bestaat uit zuurstof. Zuurstof is 1 van

de drie onderdelen die je nodig hebt voor verbranding.

Bij onvolledige verbranding is er te weinig zuurstof en ontstaan de giftige stoffen roet en koolmonoxide. In je lichaam verbrand je voedsel. Daarbij is de temperatuur lager dan bij een echte brand. Zuurstof verdwijnt en koostofdioxide en water ontstaan.

(De) temperatuur meet je met een thermometer. (De) temperatuur geeft aan hoe koud of warm iets is. In Europa gebruiken we de schaal van Celsius.

De laagst mogelijke temperatuur is het absolute nulpunt. Dat is -273 ºC.

Wind- en zonne-energie worden duurzame energie genoemd. Dit is energie die niet opraakt en geen schade aanricht.

Bij verbranding van fossiele brandstoffen komt koolstofdioxide vrij. Dat versterkt het broeikaseffect waardoor het steeds warmer wordt op aarde. Vlees eten kost meer energie en veroorzaakt meer broeikasgassen dan plantaardige voeding.

Voedingswaarde is de verbrandingswarmte van voedsel. Van alle voedingsstoffen gebruikt je lichaam alleen de koolhydraten, vetten en eiwitten voor verbranding.

Bij temperatuurstijging zet een stof uit: de deeltjes (moleculen) waaruit de stof bestaat gaan dan sterker bewegen. Bij een temperatuurdaling krimpt een stof: de deeltjes (moleculen) waaruit de stof bestaat gaan dan minder bewegen.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

ivana

ivana

maak er ook 1 voor tto

1 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast