hoofdstuk 8

Beoordeling 5.9
Foto van Wietske
 • Samenvatting door Wietske
 • 4e klas vwo | 522 woorden
 • 27 maart 2016
 • 14 keer beoordeeld
Cijfer 5.9
14 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
M&O
Methode
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

§8.1 Aandelen

 • Aandeel deelname eigen vermogen van een bv of een nv

Aandeelhouders

 • Zijn deelnemers in het eigen vermogen van een nv of bv
 • Dragen financieel alleen risico voor het door hen zelf ingebrachte geld
 • Hebben recht op een deel van de ondernemingswinst (dividend)
 • Hebben stemrecht in de algemene vergadering (van aandeelhouders)

Certificaten van aandelen

 • Stichting koopt aandeel en verkoopt ze aan belegger zonder stemrecht, maar met de dividenduitkeringen, het stemrecht behoud de stichting

Verschillen nv en bv

Bv

Nv

Oprichting

Notariële akte

Notariële akte

Rechtspersoon

Ja

Ja

Aandeelhouders privé aansprakelijk

Nee

Nee

Financieel risico aandeelhouder

Waarde aandelen

Waarde aandelen

Minimaal geplaatst aandelenvermogen

€0,01

€45.000,00

Gewone aandelen..

Staan op naam

Staan niet op naam

Waarom aandelen uitgeven?

 • Permanent vermogen (hoeft niet terugbetaald te worden)
 • Geen interestkosten
 • Aandelenvermogen is garantiekapitaal (makkelijker om aan krediet te komen

Preferente aandelen bieden voordelen bij winstuitkeringen etc.

 • Financieringspreferente aandelen (finprefs) aandelen met vast dividendpercentage
 • Cumulatief preferente aandelen (cumprefs) geven recht dat niet uitgekeerd achterstallig dividend in verliesgevende jaren nog uitgekeerd wordt

Prioriteitsaandelen bieden extra zeggenschap

 • Gouden aandelen

§8.2 Aandelenemissie

Bij bv of nv is statuten opstellen verplicht

 • Naam
 • Ondernemingsvorm
 • Doelstellingen
 • Aandelenvermogen
 • Maatschappelijk aandelenkapitaal het kapitaal dat maximaal kan worden uitgegeven
 • Nominale waarde waarde van aandeel volgens statuten van de onderneming (ook wel: statutaire waarde of formele waarde)
 • Aandelen in portefeuille nog niet verkochte aandelen
 • Geplaatst aandelenvermogen totale nominale waarde van geplaatste (=verkochte) aandelen
 • Winstreserve reserve door deel van de winst (nog) niet uit te keren
 • Herwaarderingsreserve waardestijging van gebouwen of terreinen → extra eigen vermogen
 • Agio verschil emissie koers en nominale waarde
 • Boven pari emissiekoers > nominale waarde
 • Optie geeft aandeelhouder recht, gedurende een vastgestelde termijn, een bepaald aantal aandelen tegen een van tevoren afgesproken prijs te verkopen (putopties) of te kopen (callopties)
  • Opties zijn derivaten van aandelen: van aandelen afgeleide effecten
 • Warrant verhandelbare recht op voor bepaalde datum aantal te kopen (callwarrant) dan wel te verkopen (putwarrant) tegen een vantevoren afgesproken prijs
  • Belangrijkste verschil optie en warrant: opties worden door optiehandelaren van de beurs aangeboden en warrants door de onderneming zelf
 • Claimrecht recht van aandeelhouders om als eerste in aanmerking te komen voor nieuw uit te geven aandelen
 • Intrinsieke waarde aandeel = eigen vermogen / aantal geplaatste aandelen

§8.3 Aandelenkoers

Dit wil je ook lezen:

Aandelenkoers/beurskoers de prijs van een aandeel op een bepaald moment

Koers-winstverhouding = koers / winst per aandeel

Schommelingen aandelenkoers door:

 • Rentestand
 • Vooruitzichten bedrijf
 • Vooruitzichten economie

Commissionair persoon of firma die bemiddelt tussen kopers en verkopers van effecten

 • Commissie vergoeding voor commissionair

§8.4 Dividend en rendement

Verdienen met aandelen

 • Koerswinst
 • Dividend
  • Percentage van de nominale waarde
  • Belast met 15% dividendbelasting
  • 5% of meer van aandelen in bezit? → aanmerkelijk belang
  • Inkomstenbelasting over dividend

Dividendstabilisatie met behulp van dividendreserve

 • Cashdividend dividend uitgekeerd in geld
 • Stockdividend dividend uitgekeerd in aandelen

Voordelen stockdividend

 • Houdt geld in het bedrijf
 • Handig bij dure kredieten
 • Eigen vermogen stijgt → makkelijker geld lenen

Nadeel stockdividend aandeelhouder

 • Dividend per aandeel kan dalen

Dividendrendement = (dividendpercentage x nominale waarde) / aankoopkoers

Aandelenrendement = (dividend per aandeel + koerswijziging) / aankoopkoers

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Ook geschreven door Wietske