Samenvatting M&O Stichting en Vereniging H1

Beoordeling 5.9
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas vwo | 556 woorden
  • 8 oktober 2012
  • 2 keer beoordeeld
Cijfer 5.9
2 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
M&O
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

1.2 Rechtsvormen

De juridische vorm van de organisatie waarin wordt vastgesteld:

- Wie de leiding heeft

- Wie er aansprakelijk is voor de schulden van de organisatie

- Hoe er besluiten worden genomen

- Of er belasting betaald moet worden over de winsten

- Hoe de organisatie wordt opgericht

- Hoe de organisatie beëindigd wordt.

1.3 Niet-commerciële organisaties

Verenigingen en stichtingen streven een ideëel doel na en richten zich niet op het maken van winst. Een vereniging mag geen commerciële organisatie zijn.

1.4 De Stichting

Rechtspersonen: geen mensen van vlees en bloed maar organisaties met rechtspersoonlijkheid: deze organisaties kunnen mensen in dienst nemen, leningen aangaan en koopcontracten afsluiten. De organisatie in het algemeen is aansprakelijk, niet één persoon zoals dat bij een eenmanszaak het geval is. (bij de eenmanszaak is de eigenaar volledig aansprakelijk voor de schulden van zijn onderneming, ook met zijn privébezit.)

1.5 De Vereniging

Samenwerkingsvorm tussen twee of meerdere personen (leden) die een bepaald niet-commercieel doel willen realiseren. Verenigingen worden opgericht voor onbepaalde tijd en zijn in hun voortbestaan niet afhankelijk van één of enkele personen. 

1.6 De financiering van niet-commerciële organisaties

Het rijk is wettelijk verplicht de financiering van bijvoorbeeld het onderwijs voor haar rekening te nemen. Maar de overheid is wettelijk niet verplicht de lasten van deze organisaties te betalen. Dus ter ondersteuning geeft de overheid deze organisaties een subsidie. 

Inputfinanciering

Een financiering op declaratiebasis is een vorm van inputfinanciering. 

Outputfinanciering

Niet-commerciële organisaties krijgen een vergoeding van het rijk op basis van de prestaties (output) die zij leveren. 

Lumpsumfinanciering

Scholen krijgen op basis van het aantal leerlingen die opgeleid wordt (= prestatienorm) een bepaald bedrag en hiermee moeten zij rondkomen. Bij dit systeem kunnen geld wat het ene jaar niet opgegaan is, bewaard worden voor het volgende jaar. Dit bevordert een efficiënte bedrijfsvoering.

Budgetfinanciering

De geldgever stelt vooraf vast welk bedrag de instelling krijgt en welke prestaties (activiteiten) hier tegenover moeten staan. De instelling moet tekorten zelf aanvullen.

1.7 Het financiële beleid van niet-commerciële organisaties.

Kenmerken

- Voor het realiseren van het doel moet men evenwicht vinden tussen inkomsten en uitgaven

- Financiële beleid juist gericht op het creëren van een zo groot mogelijk verschil tussen baten (opbrengsten) en lasten (kosten)( Dit overschot tussen baten en lasten (ook wel opbrengsten en kosten) is de winst voor het bedrijf en hierop is het financiële beleid gericht.)

Onderneming: een bedrijf dat het maken van winst als doel heeft.

1.8 Leasen

Leasen: het huren van producten (productiemiddelen) voor een bepaalde tijd.

Voordeel: Je hoeft zelf geen geld in het productiemiddel te investeren.

Lessee: huurder (leaser)

Lessor: verhuurder

Er zijn twee manieren van leasen:

- Operational lease: het geleasede object blijft eigendom van de lessor. De lessee kan het leasecontract op korte termijn opzeggen. Periodiek, vaak maandelijks, betaalt de lessee de huur. De lessor blijft zowel juridisch als economisch eigenaar van het object.

- Financial lease: hierbij gaat het hoofdzakelijk om de financiering van het geleasede object. Financial leasing heeft vaak een lange looptijd (afhankelijk van de economische levensduur van het gehuurde object). Het contract is tussentijds niet opzegbaar. De lessee heeft het economisch eigendom en draagt ook alle risico’s die aan het object verbonden zijn.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.