Aantekening hoofdstuk 7Doelstellingen moeten zijn:

 Haalbaar

 Duidelijk

 Identificeerbaar

 KwantificeerbaarVerschillende niveaus van managers:

 Top -> Zorgt voor de lange termijn planning

 Middle -> Zorgt voor de planning van de uitwerking

 Floor -> Zorgt voor de dagelijkse uitvoeringAantekening hoofdstuk 8Interne analyse -> Onderzoek in het eigen bedrijf opzoek naar de sterk/zwak punten

Externe analyse -> Onderzoek van de kans op winst vergeleken met de concurrentieSWOT-analyse -> Interne analyse + externe analyseAantekening hoofdstuk 9Rechtsvorm is een organisatievorm die in de wet voorkomt.Het inkomen van een ondernemer is zijn nettowinstProductiefactoren:

 Arbeid -> Loon

 Kapitaal -> Inferenthuur

 Natuur -> Pacht

 Ondernemersschap -> WinstEz. + Ez. + Ex. + ….. = V.O.FV.O.F -> Vennootschap onder firmaAantekening hoofdstuk 10Betaalde interest -> Kosten voor ondernemerKapitaal -> Hoofdsom -> H

Interest -> Rente -> I

Looptijd -> Jaar -> T

-> Maanden -> T

-> Dagen -> TAantekening hoofdstuk 11Balans -> Een overzicht van alle bezittingen, schulden en het eigenvermogen

Balans -> Een overzicht van een bepaald momentBalans -> Scontrovorm (het staat naast elkaar)Stoffelvorm -> Onder elkaarDe scontrovorm heeft een linkerkant en een rechterkantDebet Datum Credit

* Bezittingen -> Activa -> * Vermogenskant -> Passiva

kapitaal -> investeringen * Eigen vermogen

* Vaste activa -> gaat meer * Vreemd vermogen lang -> langer als een jaar

dan 1 productieproces mee * Vreemd vermogen kort -> korter als een jaar

* Vlottende activa -> gaat 1

productieproces mee

* Liquide middelen -> geldVaste activa -> Bv. gebouwen, machines, bedrijfsauto’s en inventaris

Vlottende activa -> Bv. voorraad en debiteuren

Liquide middelen -> Bv. kas en rekening

VV lang -> Bv. hypotheek en banklening

VV kort -> Bv. crediteuren en rekeningcourantVoorbeeld:Debet 13 maart 2006 CreditBank: 80.000 Ev.: 100.000

Vrieskist: 5.000 VV hypotheek: 200.000

Inventaris: 15.000

Gebouw: 200.000

Totaal: 300.000 Totaal: 300.000Aantekening hoofdstuk 12Afzet -> Het aantal verkochte producten in een periode

Omzet -> Verkoopwaarde in bepaalde periode

Afzet -> Aantal producten

Omzet -> Afzet * verkoopprijsNettowinst is:Omzet

Inkoopwaarde -

Brutowinst

Bedrijfskosten -

NettowinstInkoopwaarde -> Afzet * inkoopprijsBedrijfskosten -> Inkoopkosten, algemene kosten en verkoopkostenOverheadkosten -> Algemene kosten + verkoopkostenDe afzet van de inkoopwaarde en de omzet moeten van dezelfde periode zijn. Het heet ook wel matchingbeginselVoorcalculatorische -> De begroting

Nacalculatorische -> De berekening achterafAantekening hoofdstuk 13BTW -> Belasting toegevoegde waarde -> OmzetbelastingTarieven:

 0% -> Medicijnen en export

 6% -> Primaire goederen

 19 % -> Alle overige goederenDe BTW wordt betaald door de consument

Producent -> OndernemerDe te betalen BTW -> Gaat naar de belasting -> Een korte termijn schuld

De te vorderen BTW -> Krijg je terug van de belasting -> Een bezitAf te dragen BTW:De te betalen BTW

De te vorderen BTW -

Af te dragen BTWAantekening Hoofdstuk 14Afschrijvingen tellen niet meer meeSpullen worden minder waard door:

 Ouder worden

 SlijtageAfschrijving -> Waarde vermindering van een productiemiddel in de loop van de tijdAnschafwaarde -> Economische levensduurTechnische levensduur -> De tijd dat iets nog werkt / te gebruiken isAfschrijving per jaar -> AW - RW

Economishe levensduurAW -> Aankoopwaarde

RW -> Residuwaarde -> RestwaardeLet er wel op wanneer het precies is gekochtAanschafwaarde - afschrijvingen -> BoekwaardeAantekening hoofdstuk 15Debiteuren -> Betalen -> OntvanstenAantekening hoofdstuk 16BE(afzet) -> Aantal producten wat minimaal verkocht moet worden om de kosten te dekkenTO -> TK

TK -> VK + CKBE(omzet) -> Opbrengst wat minimaal gehaald moet worden om de kosten te dekkenBEA -> CK/(VP-VK)Aantekening hoofdstuk 17Voorraad waarderingssysteem -> FIFO en LIFOFIFO -> First In First Out

FIFO -> Iets wat als eerste wordt ingekocht wordt ook als eerste weer verkochtLIFO -> Last In First Out

LIFO -> Iets wat als laatste wordt ingekocht wordt ook als eerste weer verkochtFIFO -> Zorgt ervoor dat de brutowinst daalt

LIFO -> Zorgt ervoor dat de brutowinst stijgAantekening hoofdstuk 18Solv -> TV/VV * 100%ofSolv -> EV/VVTV -> Totaalvermogen

VV -> Vreemdvermogen

Solv -> Solvabiliteit

EV -> Eigenvermogen

TV -> EV + VV


REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.