Hoofdstuk 5, Financiële markten

Beoordeling 7.7
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas havo | 771 woorden
  • 4 januari 2003
  • 36 keer beoordeeld
Cijfer 7.7
36 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
M&O
Methode
ADVERTENTIE
"Hij was echt die meester die iedereen voor de klas wil hebben"

Pabo-student Melle wil graag leraar worden. Wij spreken hem over zijn rolmodel en hoe het is om stage te lopen. Wil je meer weten over hoe het is om voor de klas te staan en hoe je zelf leraar kunt worden? Check onze pagina over ‘leraar worden’! 

Naar de pagina

Hoofdstuk 5
Financiële markten: 5.1 De vermogensmarkt:

Vermogensmarkt: Het geheel van vraag en aanbod van financieringsmiddelen.

Uit welke 2 deelmarkten bestaat de vermogensmarkt? - De kapitaalmarkt - De geldmarkt 5.2 De kapitaalmarkt:

Kapitaalmarkt: Het geheel van vraag en aanbod van financieringsmiddelen met een lange looptijd.

In welke 2 deelmarkten kunnen we de kapitaalmarkt onderscheiden? - De markt voor openbaar vermogen: De voorwaarden waaronder geld kan worden geleend zijn vantevoren al bekend in alle openbaarheid bekend gemaakt. Iedereen die geinterresseerd is kan in de lening deelnemen. - De markt voor onderhands vermogen: Hierbij gaat het meestal om 1 geldvrager en 1 geldgever rechtstreeks met elkaar.

De openbare kapitaalmarkt:

Hoe is de openbare kapitaalmarkt in de meeste Westerse landen georganiseerd? Door middel van effectenbeurzen.

Waar is de effectenbeurs in Nederland? Amsterdam Exchanges, aan het Damrak in Amsterdam.

Aandelen: Als er nieuwe aandelen op de beurs worden geplaatst, hoe noemen we dat dan? Eerstehandsmarkt.

Hoe heet het als een aandeelhouder zijn aandeel op de beurs verkoopt aan andere beleggers? Tweedehandsmarkt.

Obligaties: Obligaties: Schuldbewijzen van de overheid, bedrijven of instellingen.

Hoe gaan obligaties in hun werk? - De koper van een obligatie leent een zeker bedrag uit aan de overheid, bedrijven of instellingen ( net waar de obligatie toe behoort) - De schuldeiser ontvangt voor zijn lening een van te voren vastgestelde jaarlijks vaste rente. (Een obligatiehouder is geen mede-eigenaar van het desbetreffende bedrijf.) - Hij ontvangt het geleende geld na verloop van tijd weer terug. (Obligaties kunnen via de effectenbeurs worden verhandeld.)

De effectenbeurs: Hoe komen effecten op de effectenbeurs? - Particulieren en beleggingsinstellingen geven hun aan- en verkoopopdrachten door aan banken of de commissionairs in effecten. - Zij geven het weer door aan hoeklieden ( de enigen die op de beursvloer mogen komen. - Elk aandeel of groep is ondergebracht bij een hoekman.

Hoekman: Degene bij wie alle opdrachten in een bepaald waardepapier samenkomen en die vraag en aanbod aan elkaar koppelen. Ze stellen daarbij een zodanige prijs vast dat er zoveel mogelijk stukken van eigenaar verwisselen.

Noem 3 factoren die belangrijk zijn voor de koers: 1. De rente: Als de rente daalt worden spaartegoeden en obligaties minder interessant en zal er meer vraag naar aandelen komen, zodat de aandelenkoersen stijgen. 2. De winstgevendheid van bedrijven: Als een bedrijf veel winst maakt geeft dat de beleggers vertrouwen. 3. Het beurssentiment: De beursstemming kan door verschillende dingen ineens omslaan en kunnen koersen ineens stijgen of dalen.

De onderhandse kapitaalmarkt: Wie bevinden zich allemaal op de onderhandse kapitaalmarkt? 1. De overheid: De overheid heeft geld nodig voor haar financieringstekort. Daardoor plaatst ze staatsobligaties op de openbare kapitaalmarkt. Voor de rest gebruikt ze institutionele beleggers.

Dit wil je ook lezen:

Wat zijn institutionele beleggers? Instellingen als pensioenfondsen en levensverzekeraars, die over grote sommen geld beschikken en daarvoor belegging zoeken.

2. Gezinnen: Gezinnen sluiten hypothecaire leningen af bij banken.

Hypothecaire lening: Een lening waarmee een ontroerende zaak als zekerheid voor de geldgever dient. Als de geldnemer niet goed betaalt dan mag de geldgever bijvoorbeeld de woning te laten verkopen.

3. Bedrijven: Bedrijven kunnen onderhandse leningen afsluiten om investeringen te financieren.

Waarvan is het afhankelijk of de behoefte aan vermogen via de openbare of via de onderhandse kapitaalmarkt moet worden gedekt? Van de financieringskosten en andere voorwaarden. Financieringskosten: De kosten die samenhangen met het aantrekken van geld. ( bijv. rentekosten)

Welke kosten brengt de openbare kapitaalmarkt met zich mee? Emissiekosten.

Emissiekosten: Kosten die zijn verbonden aan het plaatsen of verkopen van aandelen en obligaties. 5.3 De geldmarkt: De geldmarkt: Het geheel van vraag en aanbod van financieringsmiddelen met een korte looptijd.

De banken:

Wie spelen op de geldmarkt een belangrijke rol? De gezamenlijke banken.

Welke taak hebben zij op de geldmarkt? - Ze verbinden vraag en aanbod van marktpartijen aan elkaar. - Ze overbruggen daarbij tijd- en volumeverschillen.

Noem de 8 belangrijkste functies van de banken: Functie Beschrijving: 1. Kredietbemiddeling: De doorgeef- functie van banken: Het bij elkaar brengen van vragers en aanbieders van kredieten. 2. Kredietverlening: Het verstrekken van kredieten uit het eigen vermogen. 3. Beheren van spaargelden: Banken bieden veel verschillende soorten aan spaar en beleggingsrekeningen. 4. Uitvoeren van het betalingsverkeer: Mensen gemakkelijk en snel aan elkaar laten betalen zonder dat ze hun betaalrekening bij dezelfde bank hebben. 5. Bemiddelen bij het emitteren ( uitgeven) van aandelen en obligaties: Bedrijven en organisaties die nieuwe aandelen of obligaties willen uitzetten onder beleggers, maken daarbij gebruik van diensten van banken. 6. Bewaren van effecten voor cliënten: Effecten zijn waardepapieren en moeten veilig worden opgeborgen. 7. Aan- en verkopen van vreemde valuta's: Om in Nederland vreemde valuta's te kopen en verkopen kun je alleen bij banken terecht. Ze dienen als een groot geldwisselkantoor. 8. Aan- en verkopen van effecten in opdracht van cliënten De meeste particuliere bedrijven maken gebruik van hun bank als ze effecten willen kopen of verkopen.

REACTIES

P.

P.

Not all heroes wear capes

6 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.