Hoofdstuk 3

Beoordeling 4.7
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas havo | 615 woorden
  • 9 januari 2002
  • 23 keer beoordeeld
Cijfer 4.7
23 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
M&O
ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

Management & Organisatie hfdst 3

Rechtspersonen: Organisaties waaraan rechten en verplichtingen worden toegekend. Zij kunnen eigen bezittingen en schulden hebben. Een rechtspersoon kan failliet gaan, dan worden alle bezittingen verkocht, de opbrengst wordt onder de schuldeisers verdeeld. De bekendste rechtspersonen: BV en NV.

Voordelen Rechtspersonen: -De verschaffers van het eigen vermogen zijn beperkt aansprakelijk. -De leiding en de kapitaalverschaffers hoeven niet dezelfde personen te zijn. Als directieleden kunnen bekwame mensen worden aangetrokken. -Het voortbestaan van de onderneming hangt niet af van het werkzaam leven van de eigenaars. -De directie is, bijv. bij ziekte en arbeidsongeschiktheid, verzekerd via de sociale wetgeving, wat niet het geval is bij ondernemingsvormen die geen rechtspersoonlijkheid bezitten, zoals een eenmanszaak.

Hoe een onderneming tot een bepaalde rechtsvorm, men let daarbij op de volgende factoren: -de vermogensbehoefte; - -de leiding; - -de aansprakelijkheid; - -de continuïteit; - voor beschrijving zie boek blz. 47 -de besluitvorming; - -de zeggenschap; -

De eenmanszaak: De eenmanszaak, die geen rechtspersoonlijkheid bezit, is de eenvoudigste ondernemingsvorm. Veel middenstandszaken worden in deze vorm gedreven. Een eenmanszaak is een onderneming met een eigenaar, die de leiding heeft, de zeggenschap bezit, de verantwoordelijkheid draagt en het eigen vermogen heeft ingebracht, ook het ondernemersrisico is voor zijn of haar rekening. Een eenmanszaak hoeft niet altijd een kleine onderneming te zijn; er kunnen daarin veel mensen werkzaam zijn, van belang is dat er maar een eigenaar is.

Voordelen: -Er is slechts een eigenaar, waardoor beslissingen snel worden genomen -De eigenaar ontvangt de volledige winst van de onderneming.

Nadelen:-Het voortbestaan van de onderneming hangt uitsluitend af van de eigenaar. Wanneer hij verliezen lijdt, is de kans groot dat de zaak opgeheven wordt. Als de eigenaar met pensioen gaat of komt te overlijden, is er niet altijd iemand beschikbaar die het bedrijf wil voortzetten. -Ook als de eenmanszaak prima loopt, kunnen er problemen ontstaan, bijv. als de eigenaar de onderneming wil uitbreiden. Hij of zij beschikt dan meestal niet over de financiële middelen om de uitbreiding zelf te financieren. Het verkrijgen van een lening is voor een eenmanszaak vaak een groot probleem. Kan de eigenaar de uitbreiding, dan zal hij er wellicht weinig voor voelen, omdat het risico hem te groot wordt. Hij kan immers zijn eigen vermogen verspelen. -Voor de schuldeisers is van belang dat de eigenaar met zijn gehele vermogen aansprakelijk is voor de schulden van de onderneming. Niet alleen het vermogen dat hij in de onderneming heeft gestoken, maar ook zijn privé-vermogen.

VOF (vennootschap onder firma) De VOF is een ondernemingsvorm ter uitoefening van een bedrijf door twee of meer vennoten onder een gemeenschappelijke naam (firmanaam). Ook de VOF is geen rechtspersoon. De schuldeisers van de firma kunnen hun vorderingen niet alleen op de firma verhalen maar ook op elke vennoot afzonderlijk. Wanneer er drie firmanten zijn, hoeven de schuldeisers dus niet alle drie de firmanten voor elk eenderde gedeelte aan te spreken, maar kunnen ze hun hele vordering verhalen op één van hen. Gebeurt dit laatste, dan moeten de vennoten onderling voor verrekening zorgen.

Voordelen: -Er kan door de vennoten gezamenlijk een groter vermogen bij elkaar worden gebracht dan door één persoon. -Er is arbeidsverdeling mogelijk.

Nadelen: -De hoofdelijke aansprakelijkheid maakt de VOF-vorm zeer riskant, doordat de vennoten ook met hun privé-vermogen aansprakelijk zijn. -De expansiemogelijkheden van de VOF worden beperkt door de beperkte
vermogens- omvang van de vennoten. -Hoe meer vennoten er komen, des te groter is de kans op onenigheid. -Bij het om een of andere reden wegvallen van een vennoot is het voortbestaan van de onderneming zeer onzeker.

NV (naamloze vennootschap) De naamloze vennootschap is een rechtspersoon met een in aandelen verdeeld eigen vermogen, waarin elk van de aandeelhouders (vennoten) voor één of meer vennoten.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.