Hoofdstuk 2

Beoordeling 6.1
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas vwo | 283 woorden
  • 21 april 2010
  • 5 keer beoordeeld
Cijfer 6.1
5 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
M&O
Methode
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Samenvatting M&O

Hoofdstuk 2

2.1
Rechtsvormen:
eenmanszaak
vof
BV
NV
vereniging
stichting

Belangrijke aspecten:
Ondernemingscontinuïteit
Financiering
juridische aansprakelijkheid
leiding, besluitvorming en zeggenschap
oprichtingsprocedure
opheffingsprocedure

2.2
Natuurlijke rechtspersonen → alle mensen
Rechtspersonen → organisaties met zelfstandige rechten & plichten
– publiekrechtelijke rechtspersonen
– privaatrechtelijke rechtspersonen

2.3 eenmanszaak
– kenmerken;
1. eigendom: één persoon
2. geen scheiding tussen privé- en zakelijk vermogen
– oprichting
geen bijzondere eisen, wel inschrijven KvK
– opheffing
meestal verkopen aan jongere ondernemer
bij definitieve beeindiging: zakelijke bezittingen verkopen en daarmee openstaande schulden aflossen

2.4 vof
kenmerken
1. gezamenlijk eigendom v verschillende personen
2. schudeiser eerste instantie vermogen vd onderneming → daarna privévermogen vd firmanten
oprichting
niets verplicht, aangeraden te laten vastleggen bijv. bij notaris
opheffing
zelfde als bij eenmanszaak, maar meesal zullen de overige firmanten doorgaan bij pensionering van één van hen

2.5 BV
kenmerken
1. rechtspersoon → zelfstandig optreden
2. eigen vermogen niet verbonden met vermogen v andere personen
3. aandeelhouders
4. aandeel kan zelf worden overgedragen
oprichting
drie eisen:
1. notariële oprichtingsakte
– ingebracht EV min. 18.000
– benoeming eerste bestuurders
– statuten
2. ministeriële verklaring v geen bezwaar
3. inschrijving in Handelsregister
opheffing
– besluit tot opheffing in AVA
– faillietverklaring door rechtbank
– besluit vd rechter bij handelen in strijd met ret en/of regelgeving

2.6 NV
kenmerken
1. rechtspersoon
2. eigen vermoge los v vermogen van anderen
3. aandeelhouders ontvangen aandeelbewijs
4. aandeel kan verkocht worden aan elke willekeurige gegadigde
oprichting
minimaal aandelenvermogen: 45.000
opheffing
zelfde als BV

2.7
bestuursorganen BV's & NV's;
1 het bestuur
voorbereiden & uitvoering ondernemersbeleid, beheren vermogen vervullen organisatorische taken, uitvoering besluiten AVA en vertegenwoordiging vd vennootschap in en buiten rechte
directeur benoemd en ontslagen door AVA
2 RvC
benoeming nieuwe leden op basis van voordracht RvC
twee hoofdtaken
1 toezicht beleid bestuur
2 advies aan het bestuur
nog drie bevoegdheden
3 benoemen & ontslaan bestuurders;
4 vaststellen jaarrekening
5 goedkeuren ingrijpende bestuursbesluiten
3 AVA
– bijeenkomst 1x per jaar, vaststellen jaarrekening (winstuitkering → dividend)
– elke aandeelhouder evenveel stemmen als aandelen, wanneer helft vd aandelen +1, volledig zeggenschap

2.8 vereniging
1.informeel; geen rechtspersoon
2.erkend; wel rechtspersoon
kenmerken:
1.doel: dus géén winst
2.verbod winst te verdelen onder leden
3.ledenbestand
4.bestuur

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.