Hoofdstuk 16, Het houden van voorraden

Beoordeling 5.4
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 5e klas vwo | 492 woorden
  • 23 februari 2010
  • 8 keer beoordeeld
Cijfer 5.4
8 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
M&O
Methode
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Samenvatting Management en Organisatie
Hoofdstuk 16 ‘Het aanhouden van voorraden’


Industriële bedrijven moeten voorraad houden om de tijd tussen de productie van de grondstof en de verwerking ervan te overbruggen.

Detailhandelsondernemeningen moeten voorraad houden om de klant over een ruim assortiment te kunnen laten kiezen en toch snel te kunnen leveren.

Functies voorraden: - Overbruggen van tijd tussen begin- en eindproduct
- Een ruim assortiment aanbieden
- Snelle levertijden mogelijk maken

Aan het houden van voorraden zijn kosten en risico’s verbonden.

Voorraadkosten
- Bestelkosten; kosten die samenhangen met de inkoop van voorraden.
- Loonkosten inkopers
- Transportkosten
- Verzekeringskosten
- Etc.
- Opslagkosten; kosten die samenhangen met het in voorraad houden van goederen.
- Loonkosten magazijnpersoneel
- Kosten opslagruimte
- Verzekeringskosten
- Het geld wordt langer vastgehouden; vóór de verkoop van de voorraad kan met het in de voorraad geïnvesteerde geld nergens anders in geïnvesteerd worden, bovendien wordt er op dit geld geen mogelijke interest ontvangen.
Risico’s
- Kwaliteitsrisico = bederf; voorraad minder of ongeschikt voor handel of productie (bijv. roest of rotte vis)
- Kwantiteitsrisico = diefstal, brand e.d.; afname van de grootte van de voorraad
- Commercieel risico = veroudering; technische verandering, modeverandering etc. Voorraad kan niet meer verkocht worden zoals voor de verandering gepland (vaak hogere verkoopkosten, etc.)
- Economisch risico = prijsfluctuaties; marktprijs van ingekochte voorraad daalt verkoopprijs moet omlaag, daardoor daalt de totale omzet op dezelfde voorraad.

Bedrijven streven naar een voorraad met een grootte waar zowel de kosten als de risico’s zo gering mogelijk zijn, dit heet de optimale voorraad.

Voorverkopen; deel van de ingekochte voorraad dat nog niet daadwerkelijk is ontvangen maar waarover wel al een verkoopcontract is gesloten.
Voorinkopen; bestelde voorraad die nog niet reeds is ontvangen.

Over de voorverkopen loopt het bedrijf geen prijsrisico meer, deze wordt overgedragen aan het bedrijf waar de voorraad aan verkocht wordt.
Over de voorinkopen loopt het bedrijf juist wel prijsrisico.

Technische voorraad : Werkelijk aanwezige voorraad
Economische voorraad : Voorraad waarover prijsrisico wordt gelopen

Logistiek : alle handelingen die nodig zijn om de juiste goederen op het juiste tijdstip op de juiste plaats te leveren tegen kosten die de onderneming een zo hoog mogelijk rendement opleveren.

Onder logistiek vallen: - Schatten van behoeften afnemer
- Zorg voor het juiste transport
- Beheer van voorraad
- Afwerking van orders

Schapruimte wegen de extra verkopen van product X op tegen geringere verkopen van product Y?
Inkoopfrequentie: Hoe vaak wordt er ingekocht ?
- Vaker inkopen; kleinere hoeveelheden, hogere bestel- en inkoopkosten, lagere opslagkosten, grotere kans op ‘nee-verkopen’.
- Minder vaak inkopen; grotere voorraad, minder ‘nee verkopen’, lagere bestel- en inkoopkosten, hogere opslagkosten.

Logistieke systemen

Ordergestuurd systeem : Ontvangst van order zet het proces in werking. Bestelling wordt pas geplaatst bij tekenen van het contract. Alle goederen die door middel van een ordergestuurd systeem worden verkregen worden verkocht als voorverkopen.
Voorraadgestuurd systeem : Er wordt besteld zodra de voorraad onder een bepaald minimum zakt.
Plangestuurd : Voorraadbestelling gebaseerd op productieplan.
- Just in Time; aanvoer van voorraden volledig afgestemd op behoeften afnemer.

Reverse logistics : Goederenstroom van afnemer naar leverancier.
- Retourzending ondeugdelijk product
- Statiegeldprincipe

REACTIES

M.

M.

echt een top samenvatting. Wel vind ik dat
het overzichtelijker kan.

12 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.