Hoofdstuk 14

Beoordeling 4.7
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • havo | 524 woorden
  • 13 mei 2003
  • 6 keer beoordeeld
Cijfer 4.7
6 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
M&O
Methode
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Hoofdstuk 14 §14.1 Commerciële organisaties verdienen geld door het vervullen van hun taak.

1. Sluiten inkoopcontracten met leveranciers en arbeidskrachten
2. Vervaardigen goederen en / of diensten
3. Verkopen goederen en / of diensten
4. Verwerven daarmee een inkomen
5. Keren inkomen uit aan leveranciers, arbeidskrachten en aan vermogensverstrekkers
6. Restant inkomen is winst voor eigenaren

Niet-commerciële organisaties zijn gericht op het uitgeven van geld door het vervullen van hun taak

1. Verkrijgen inkomen uit subsidies, giften en / of contributies
2. Sluiten inkoopcontracten met leveranciers en arbeidskrachten
3. Vervaardigen goederen en / of diensten
4. Verstrekken goederen en / diensten de doelgroep

§14.2 Input – financiering = De overheid koppelt de beschikbaar gestelde geldmiddelen aan de daaruit te bestrijden kosten. Is voor niet – commerciële organisaties, als scholen, universiteiten, ziekenhuizen e.d. Bijvoorbeeld een school: overheid betaalt salarissen van de docenten, vergoed de onderhoudskosten van de school, betaald het meubilair, etc. Maar als de overheid vindt dat b.v. het dak nog niet gerepareerd hoeft te worden, dan gaat de die reparatie niet door.  Deze werkwijze is bureaucratisch en niet – efficiënt.

Lump – sum financiering = De organisatie krijgt dan haar geld op basis van een prestatienorm. School mag zelf bepalen waar hij het geld aan uitgeeft. Is ook voor de niet – commerciële organisaties. Bijvoorbeeld (weer) een school: De overheid hanteert voor een school als prestatienorm het aantal leerlingen dat de school opleidt. Eigenslijk zegt de overheid: als u Y leerlingen onderwijs geeft, geef ik daar Y*A euro’s voor. Achteraf wordt er gecontroleerd of al het geld dat de school heeft gekregen wel dergelijk ten behoeve van de school is uitgegeven. Ook blijven ze controleren of de kwaliteit van het onderwijs goed blijft. Ze hebben wel veel meer beleidsvrijheid.  Deze wordt tegenwoordig vaak toegepast.

§14.3 De begroting is de financiële vertaling van het voorgenomen beleid van een organisatie in een toekomstig boekjaar. De financiële vertaling kan uitgedrukt zijn in inkomsten en uitgaven, maar ook in baten (of winsten) en lasten (of verliezen).

Voor de aanvang van het nieuwe jaar moet het verenigingsbestuur een begrotingsvoorstel doen aan de ledenvergadering. Het bestuur laat zich hier onder meer leiden door: 1. Nieuwe plannen en voornemens die de vereniging wil uitvoeren: als het goed is, heeft het bestuur zoveel contact met de leden, dat het weet wat er binnen de vereniging belangrijk wordt gevonden. 2. Bestaande activiteiten: elke vereniging heeft een aantal vanzelfsprekende activiteiten. De hoogte van de inkomsten en uitgaven daarvan zijn te ramen aan de hand van de cijfers over het lopende jaar. 3. De financiële positie van de vereniging: ook hiervoor biedt de boekhouding van het lopende jaar belangrijke informatie.

§ 14.4 Een investeringsbegroting bevat een raming van de kosten en uitgaven die in de komende jaren met de geplande investeringen samenhangen. Tevens bevat het een voorstel om de financieringen de financieren.

De jaarlijkse afschrijvingen is de jaarlijkse storting op de spaarrekening om het spaartegoed weer aan te vullen. (Als men een lening had afgesloten, zou de afschrijving dienen om de aflossing te betalen.) §14.5 Een liquiditeitsbegroting is een prognose voor de inkomsten en de uitgaven van ene organisatie voor een komende periode. Niet alleen niet – commerciële organisaties hebben te maken met een liquiditeitsbegroting, commerciële organisaties hebben hier ook mee te maken.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.