De Naamloze Vennootschap Nieuwe Stijl H3

Beoordeling 6.7
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 6e klas vwo | 601 woorden
  • 29 oktober 2009
  • 10 keer beoordeeld
Cijfer 6.7
10 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
M&O
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

H3 Vreemd vermogen van de NV

3.2 Lang vreemd vermogen
Hypothecaire lening
De hypothecaire lening is een lening die je krijgt op
onderpand van onroerend goed.
Onderhandse lening
Bij een onderhandse lening bestaat er persoonlijk contact
tussen de geldgever en de geldnemer en wordt er onderhandeld over de voorwaarden van de lening.
Achtergestelde lening
De achtergestelde lening is een lening die bij liquidatie
(opheffing) pas wordt terugbetaald nadat alle andere
schuldeisers zijn geweest.

3.3 Kort vreemd vermogen
Rekening-courantkrediet
Staat onder de naam "bank" op de balans. De onderneming mag tot een bepaald maximumbedrag geld opnemen bij de bank. Interest alleen over opgenomen bedragen.
Leverancierskrediet
Het (ontvangen) leverancierskrediet krijgt een onderneming van leveranciers. De ondernemer moet nog betalen. Als "crediteuren" op de balans.
Afnemerskrediet
Het (ontvangen) afnemerskrediet krijgt een ondernemer van afnemers. De afnemer betaalt de ondernemer vooruit.
Aflossing langlopende schuld
De lening moet binnen het komende jaar in zijn geheel
afgelost worden.

Sociale schulden
Wegens belastingen en premies sociale verzekeringen.
Koop op afbetaling
Een deel van de koopprijs wordt meteen betaald, de
aanbetaling, en de rest in termijnen.
Huurkoop
Hetzelfde als koop op afbetaling, behalve dat hierbij de
koper pas eigenaar wordt nadat de laatste termijn betaald is.

3.4 Voorzieningen
Door het treffen van een voorziening worden toekomstige uitgaven naar voren gehaald waardoor de huidige kosten toenemen. Bijv. onderhoudsvoorziening. Maandelijks wordt er een bedrag aan dit "potje" toegevoegd > dit zijn de kosten. Er zijn zowel voorzieningen lang vreemd vermogen als kort vreemd vermogen. Lang vreemd vermogen is bijvoorbeeld pensionering. Om de winst niet te sterk te drukken op het moment van pensionering, worden deze kosten uitgesmeerd over meerdere jaren: voorziening.

3.5 Obligatielening = lang vreemd vermogen
Obligaties zijn schuldbewijzen, leveren geen stemrecht op. Bij het kopen van een obligatie heeft diegene een bewijs van uitgeleend geld aan de nv. Obligaties zijn net als aandelen papiertjes waar een nominale waarde op staat. Bij obligaties krijgt de houder altijd een vaste interestvergoeding, daarom risicomijdend kapitaal. Obligatiekoersen schommelen minder: aandeelhouder heeft altijd zekerheid over terugkrijgen van de nominale waarde. Voor de onderming is de interestvergoeding aan de obligatiehouders gelijk aan kosten (mogen afgetrokken worden van belasting). Dividend bij aandelen niet.

Het plaatsen van obligaties a pari
Verkopen van obligaties > emitteren, uitgeven, plaatsen van obligaties.
Het plaatsen a pari betekent dat de obligaties verkocht worden tegen een koers gelijk aan 100% nominale waarde. Portefeuille vermindert en de onderneming krijgt een schuld. Liquide middelen nemen toe.

Het plaatsen van obligaties boven pari
Uitgiftekoers afhankelijk van:
1. looptijd van de obligatielening.
2. Aflossingsvoorwaarden.
3. Het verschil tussen de nominale interstvoet <> interestvoet op de kapitaalmarkt (dus het percentage bij spaarrekingen/leningen)
Als de nominale interstvoet hoger is dan de interstvoet op de kapitaalmarkt, dan is het voor de obligatiehouders meer rendabel om obligaties te kopen. De ondernemingen kunnen dan de obligaties boven pari plaatsen. Als ze boven pari worden geplaatst, ontvangt de onderneming een hogere nominale waarde. Dit meerdere staat op de balans onder "agio op obligaties".
HET BEREKENEN VAN DE CONTANTE WAARDE GESCHIEDT ALTIJD OP BASIS VAN DE INTERESTVOET OP DE KAPITAALMARKT.

Het plaatsen van obligaties onder pari
Als de nominale interstvoet lager is dan de interestvoet op de kapitaalmarkt, dan moet de onderneming de obligaties plaatsen tegen een lagere nominale waarde. Het bedrag dat de nv dan minder onvangt is "disagio".

Converteerbare obligatielening
Hierbij zijn de obligaties onder bepaalde voorwaarden om te wisselen (omzetten/converteren) voor aandelen van de desbetreffende nv. De interestvergoeding bij deze obligaties is lager, omdat zij het voordeel hebben dat ze ze om kunnen wisselen voor aandelen. Enerzijds profiteert zo'n obligatiehouder van het risicomijdende kapitaal, maar zodra er een stijging is van de aandelenkoers, kan hij daar ook van profiteren. Hij loopt zo geen risico.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.