Massamedia Hoofdstuk 2: Het medialandschap

Beoordeling 0
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • 5e klas vwo | 1608 woorden
 • 12 november 2014
 • nog niet beoordeeld
 • Cijfer
 • nog niet beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak

De inhoudelijke verschillen tussen media zijn te verklaren uit:
 • Doelgroep = de roep kijkers/lezer waarvoor het medium bedoeld is

 • Identiteit = ‘eigen gezicht’, gebaseerd op geloofsovertuiging, politieke voorkeur, intellectueel niveau en specifieke interesse gebieden.

Pers:   -  Commercieel

Radio en tv:   -  Commerciële zenders   -  Publieke omroepstelsel

Internet:   -  Commercieel (ondernemingen)   -  Niet-commercieel (overheid, belangengroepen en privépersonen)

1. De persPers = verzamelnaam voor gedrukte massamedia:
 • Dagbladen

 • Tijdschriften

Dagbladen
 • Dagelijkse frequentie à hoge actualiteitswaarde

 • Informeren over actualiteit

 • Bieden:

  • politieke en maatschappelijke ontwikkelingen

  • bv. cultuur en sport

  • praktische info (zoals: tv-gids, weerbericht, enz.) • Veel concurrentie van online nieuwsbronnen

Regionaal en landelijkRegionaal = naast landelijke en wereld nieuwe ook veel informatie over de eigen regio, stad of dorp. Vaak onderdeel van een landelijke krantenuitgeverLandelijk = Informatie van wereld en land.Tussenpositie: Het parool is wel landelijk verkrijgbaar, maar gaat veel over Amsterdam en wordt daar ook veel gelezen.

Ochtend en avondOchtend = verschijnen  rond 2 uur in de morgen en liggen in de brievenbus om 7 uur ’s ochtends.Avond = verschijnen rond 4 uur ’s middags. De meeste regionale kranten zijn avondkranten.

Gratis of abonnement2 gratis landelijke kranten zijn: metro en sp!ts (in handen van Telegraaf Media Groep), die kan je bij bus- metro en treinstations krijgen.

Populair of kwaliteitPopulaire kranten (massakranten) = richten zich op een groot publiek:
 • Veel foto’s

 • Grote sensationele koppen

 • Korte artikelenKwaliteitskranten (kaderkranten) = voor de hoogopgeleide bevolking
 • Soberder en zakelijk

 • Langere artikelen

Algemeen of richtingAlgemene kranten zijn niet gebonden aan een levensbeschouwelijke richting.

Linkse en rechtse krantenKranten zijn vaak niet te koppelen aan een politieke partij, maar je kan wel zien welke politieke keuzes ze maken

LinksVoor:
 • maatschappelijke vooruitgang

 • gelijkheid

 • vernieuwing belangrijkZe besteden veel aandacht aan organisaties die hiervoor opkomen (bv. Amnesty).

RechtsVoor:
 • individuele vrijheid belangrijk

 • stevig optreden van gezagdragers (bv. politie)

 • tradities (niet voor verandering)Tegen: overmatige overheidsbemoeienis

ochtendavondpopulairkwaliteitalgemeenrichtinglinksrechtsprogressiefconservatiefinteressegebiedDe Telegraaf

populair

rechtsconservatiefentertainment en ondernemersNRC Handelsbladavond

progressiefwetenschap, cultuur en opinieNRC NextDe Volkskrant

links

Onderwijs en gezondheidszorgHet Financiële Dagblad

nieuws in economisch perspectiefNederlands Dagbladorthodox-protestantsrechtsconservatiefkwesties van geloof en kerkHet Paroolavondgematigd linksprogressieflezer helpen door het medialandschapReformatorisch Dagbladchristelijk-gereformeerdrechtsconservatiefprotestants kerkelijk levenTrouwprotestantgematigd linksconservatiefreligie, filosofie, gezondheidszorg, onderwijs en multiculturele samenlevingAlgemeen Dagblad

populair

gematigd rechts

show, cultuur, televisie en sportSp!ts en Metro

actuele politieke en maatschappelijke ontwikkelingen


TijdschriftenVerschillen met dagbladen:
 • Verschijningsfrequentie: minder vaak

 • Lagere actualiteitswaarde

 • Kleinere doelgroepen à specifieke interessegebieden

Opiniebladen = tijdschriften die dieper ingaan op het actuele nieuws, maar achtergrondinformatie en commentaar. Doel: lezers eigen mening laten vormen.

Opiniebladen:

oplageidentiteitinteressegebiedElsevier130.000gematigd rechts-conservatief

De Groene Amsterdammer19.000links-progressiefbinnen- en buitenland, politiek, cultuur, literatuur, wijsbegeerte, economieHP/De Tijd28.000midden-progressiefpolitieke en maatschappelijke onderwerpen, films, literatuur, culinaire zaken, columnsVrij Nederland50.000links-progressieflange verhalen, onderzoeksartikelen, fotoreportages, literaire voorpublicaties


2. Audiovisuele media: de omroepen

Duaal omroepstelsel = zowel publieke omroepen als commerciële zenders

Publieke omroepenTv: Nederland 1, 2 en 3Radio: 1, 2, 3FM, 4, 5, 6

Publieke omroepen: organisaties die van de overheid toestemming hebben om programma’s uit te zenden
 • Moeten voldoen aan richtlijnen in Mediawet (gevarieerde programma’s)

 • Geen winst

 • Financieren:

  • subsidie van de overheid (Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap) 

  • reclame

  • omroep-lidmaatschap

  • verkoop programmabladen • Onderscheid tussen ledengebonden en niet-ledengebonden

 • ook: sommige kleine lokale en regionale zenders en zendtijd van politieke partijen

Ledengebonden zenders:

naamidentiteitgeschiedenisprogramma’sKROKatholieke Radio Omroepprogressief katholiekMinder sterk katholiek dan eerst à ontkerkelijkingsaamhorigheid bevorderen, informeren en amuserenBNNBart’s Neverending Networkpolitiek/religieus neutraal

jong publiek amuseren en informerenVARA

links-progressiefniet religieusverzuiling: socialistischin informatieve programma’s à progressief en maatschappijkritischEOEvangelische Omroepconservatieforthodox-protestantopgericht omdat ze vonden dan NCRV te ver van evangelie afweekuitgesproken christelijk karakterPOWNEDPublieke Omroep Weldenkend Nederlandrechts-progressief

richt op: jonge, eigenwijze, kritische mensen die veel met internet bezig zijnVPRO

links-progressiefreligieus neutraalopgericht als christelijke radio omroep, maar maakte zich in 1968 losmaatschappijkritisch en intellectueelWNLWakker Nederlandrechts-conservatief

tegenwicht aan alle linkse zenderNCRVNederlands Christelijke Radio-Verenigingconservatiefprotestant

gezinszenderTROS

rechts-conservatief

veel amusement (lijkt commercieel)MAX

ouderenomroep (integratie van ouderen bevorderen)AVROAlgemene Vereniging Radio Omroepliberaalgeen religie

amusement, kunt, cultuur, opinie en debat


Niet-ledengebonden zenders
 • Omroepen vanuit een bepaalde kerkgenootschap of andere kleine genootschappen

 • Taakomroepen = algemeen (bv. NOS of NTR)

doelgroep

voorbeeldenNOS

algemeen met een vaste regelmaatNOS Journaal, Studio SportNTRzo breed mogelijkinformatieve, culturele en educatieve programma’sSchooltv, Het klokhuis, Sesamstraat
Commerciële zenders

Commerciële zenders: zenden op eigen initiatief programma’s uit
 • Winst maken

 • Draait omkijkcijfers à hogere reclametarieven

 • Geen subsidie à geen inhoudelijke richtlijnen

 • Identiteit wordt bepaald door doelgroep

In handen van grote mediaconcerns:
 • RTL Nederland à RTL 4, 5, 7, 8


  • Formeel niet Nederlands (via Luxemburg) om regelgeving te ontwijken:

   • Reclame

   • sponsoring

 • De SBS-groep à SBS6, Net5, Veronica

  • Opereert ook via Luxemburg • MTV Networks à MTV, Kindernet, Comedy Central, Nickelodeon/Teen Nick

 • Discovery Channel Europe à Discovery Channel, Animal Planet, TLC


doelgroepbeschrijvingSter

zelfstandige organisatie voor reclame binnen het omroepstelselRTL 4hele gezin

RTL 5mannen en vrouwen (20-34 jaar)avontuur, reality en lifestyleRTL 7mannen(20-49 jaar)nieuws, humor, actie en veel sportRTL 8vrouwen(20-49 jaar)soaps, talkshows en vrouwenfilmsSBS6familiezenderinformatief met sterk emotionele lading, amusement shows, speelfilm en seriesVeronicajongvolwassenen (iets meer voor mannen)Nederlandse programma’s, films, voetbal en actie- en comedyseriesNet5hoogopgeleide vrouw (20-34 jaar)kwaliteitsseries en herkenbare thema’s in hun programma’s


3. Digitale massamedia

Het internet is een wereldwijde communicatie-infrastructuur van computernetwerken. Er zijn verschillende vormen voor communicatie (bv. email), maar voor massacommunicatie:
 • Het World Wide Web

 • Mobiele applicaties

  •  bv. NS-app of twitter-app • Crossmediale toepassingen

  • Eerst was gebruik van massamedia overzichtelijk, maar digitalisering heeft ervoor gezorgd dat verschillende mediavormen niet afhankelijk zijn van één apparaat.Sociale media = verzameling van online platforms, waar individuele gebruikers informatie zelf kunnen uploaden en delen. Soms kunnen er wel honderden mensen bij een discussie betrokken zijn, daarom spreken we bij sociale media van meerzijdige massacommunicatie.


 • Weblog                                                                                                                             geenstijl.nl

 • Sociale-netwerksites                                                                                                  Facebook, Twitter

 • Content communities (delen van 1 soort informatie)                                   Youtube, Instagram

 • Wiki’s (door gedeelde kennis)                                                                                Wikipedia          

 • Virtuele werelden                                                                                                        Second Life


REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.