Massamedia Hoofdstuk 2: Het medialandschap

Beoordeling 0
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • 5e klas vwo | 1608 woorden
 • 12 november 2014
 • nog niet beoordeeld
Cijfer
nog niet beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

De inhoudelijke verschillen tussen media zijn te verklaren uit:

 • Doelgroep = de roep kijkers/lezer waarvoor het medium bedoeld is
 • Identiteit = ‘eigen gezicht’, gebaseerd op geloofsovertuiging, politieke voorkeur, intellectueel niveau en specifieke interesse gebieden.

Pers:

   -  Commercieel

Radio en tv:

   -  Commerciële zenders

   -  Publieke omroepstelsel

Internet:

   -  Commercieel (ondernemingen)

   -  Niet-commercieel (overheid, belangengroepen en privépersonen)

1. De pers

Pers = verzamelnaam voor gedrukte massamedia:

 • Dagbladen
 • Tijdschriften

Dagbladen

 • Dagelijkse frequentie à hoge actualiteitswaarde
 • Informeren over actualiteit
 • Bieden:
  • politieke en maatschappelijke ontwikkelingen
  • bv. cultuur en sport
  • praktische info (zoals: tv-gids, weerbericht, enz.)
 • Veel concurrentie van online nieuwsbronnen

Regionaal en landelijk

Regionaal = naast landelijke en wereld nieuwe ook veel informatie over de eigen regio, stad of dorp. Vaak onderdeel van een landelijke krantenuitgever

Landelijk = Informatie van wereld en land.

Tussenpositie: Het parool is wel landelijk verkrijgbaar, maar gaat veel over Amsterdam en wordt daar ook veel gelezen.

Ochtend en avond

Ochtend = verschijnen  rond 2 uur in de morgen en liggen in de brievenbus om 7 uur ’s ochtends.

Avond = verschijnen rond 4 uur ’s middags. De meeste regionale kranten zijn avondkranten.

Gratis of abonnement

2 gratis landelijke kranten zijn: metro en sp!ts (in handen van Telegraaf Media Groep), die kan je bij bus- metro en treinstations krijgen.

Populair of kwaliteit

Populaire kranten (massakranten) = richten zich op een groot publiek:

 • Veel foto’s
 • Grote sensationele koppen
 • Korte artikelen

Kwaliteitskranten (kaderkranten) = voor de hoogopgeleide bevolking

 • Soberder en zakelijk
 • Langere artikelen

Algemeen of richting

Algemene kranten zijn niet gebonden aan een levensbeschouwelijke richting.

Linkse en rechtse kranten

Kranten zijn vaak niet te koppelen aan een politieke partij, maar je kan wel zien welke politieke keuzes ze maken

Links

Voor:

 • maatschappelijke vooruitgang
 • gelijkheid
 • vernieuwing belangrijk

Ze besteden veel aandacht aan organisaties die hiervoor opkomen (bv. Amnesty).

Rechts

Voor:

 • individuele vrijheid belangrijk
 • stevig optreden van gezagdragers (bv. politie)
 • tradities (niet voor verandering)

Tegen: overmatige overheidsbemoeienis

ochtend

avond

populair

kwaliteit

algemeen

richting

links

rechts

progressief

conservatief

interessegebied

De Telegraaf

populair

rechts

conservatief

entertainment en ondernemers

NRC Handelsblad

avond

progressief

wetenschap, cultuur en opinie

NRC Next

De Volkskrant

links

Onderwijs en gezondheidszorg

Het Financiële Dagblad

nieuws in economisch perspectief

Nederlands Dagblad

orthodox-protestants

rechts

conservatief

kwesties van geloof en kerk

Het Parool

avond

gematigd links

progressief

lezer helpen door het medialandschap

Reformatorisch Dagblad

christelijk-gereformeerd

rechts

conservatief

protestants kerkelijk leven

Trouw

protestant

gematigd links

conservatief

religie, filosofie, gezondheidszorg, onderwijs en multiculturele samenleving

Algemeen Dagblad

populair

gematigd rechts

show, cultuur, televisie en sport

Sp!ts en Metro

actuele politieke en maatschappelijke ontwikkelingen

Tijdschriften

Verschillen met dagbladen:

 • Verschijningsfrequentie: minder vaak
 • Lagere actualiteitswaarde
 • Kleinere doelgroepen à specifieke interessegebieden

Opiniebladen = tijdschriften die dieper ingaan op het actuele nieuws, maar achtergrondinformatie en commentaar. Doel: lezers eigen mening laten vormen.

Opiniebladen:

oplage

identiteit

interessegebied

Elsevier

130.000

gematigd rechts-conservatief

De Groene Amsterdammer

19.000

links-progressief

binnen- en buitenland, politiek, cultuur, literatuur, wijsbegeerte, economie

HP/De Tijd

28.000

midden-progressief

politieke en maatschappelijke onderwerpen, films, literatuur, culinaire zaken, columns

Vrij Nederland

50.000

links-progressief

lange verhalen, onderzoeksartikelen, fotoreportages, literaire voorpublicaties

2. Audiovisuele media: de omroepen

Duaal omroepstelsel = zowel publieke omroepen als commerciële zenders

Publieke omroepen

Tv: Nederland 1, 2 en 3

Radio: 1, 2, 3FM, 4, 5, 6

Publieke omroepen: organisaties die van de overheid toestemming hebben om programma’s uit te zenden

 • Moeten voldoen aan richtlijnen in Mediawet (gevarieerde programma’s)
 • Geen winst
 • Financieren:
  • subsidie van de overheid (Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap) 
  • reclame
  • omroep-lidmaatschap
  • verkoop programmabladen
 • Onderscheid tussen ledengebonden en niet-ledengebonden
 • ook: sommige kleine lokale en regionale zenders en zendtijd van politieke partijen

Ledengebonden zenders:

naam

identiteit

geschiedenis

programma’s

KRO

Katholieke Radio Omroep

progressief katholiek

Minder sterk katholiek dan eerst à ontkerkelijking

saamhorigheid bevorderen, informeren en amuseren

BNN

Bart’s Neverending Network

politiek/religieus neutraal

jong publiek amuseren en informeren

VARA

links-progressief

niet religieus

verzuiling: socialistisch

in informatieve programma’s à progressief en maatschappijkritisch

EO

Evangelische Omroep

conservatief

orthodox-protestant

opgericht omdat ze vonden dan NCRV te ver van evangelie afweek

uitgesproken christelijk karakter

POWNED

Publieke Omroep Weldenkend Nederland

rechts-progressief

richt op: jonge, eigenwijze, kritische mensen die veel met internet bezig zijn

VPRO

links-progressief

religieus neutraal

opgericht als christelijke radio omroep, maar maakte zich in 1968 los

maatschappijkritisch en intellectueel

WNL

Wakker Nederland

rechts-conservatief

tegenwicht aan alle linkse zender

NCRV

Nederlands Christelijke Radio-Vereniging

conservatief

protestant

gezinszender

TROS

rechts-conservatief

veel amusement (lijkt commercieel)

MAX

ouderenomroep (integratie van ouderen bevorderen)

AVRO

Algemene Vereniging Radio Omroep

liberaal

geen religie

amusement, kunt, cultuur, opinie en debat

Niet-ledengebonden zenders

 • Omroepen vanuit een bepaalde kerkgenootschap of andere kleine genootschappen
 • Taakomroepen = algemeen (bv. NOS of NTR)

doelgroep

voorbeelden

NOS

algemeen met een vaste regelmaat

NOS Journaal, Studio Sport

NTR

zo breed mogelijk

informatieve, culturele en educatieve programma’s

Schooltv, Het klokhuis, Sesamstraat

Commerciële zenders

Commerciële zenders: zenden op eigen initiatief programma’s uit

 • Winst maken
 • Draait omkijkcijfers à hogere reclametarieven
 • Geen subsidie à geen inhoudelijke richtlijnen
 • Identiteit wordt bepaald door doelgroep

In handen van grote mediaconcerns:

 • RTL Nederland à RTL 4, 5, 7, 8

  • Formeel niet Nederlands (via Luxemburg) om regelgeving te ontwijken:
   • Reclame
   • sponsoring
 • De SBS-groep à SBS6, Net5, Veronica
  • Opereert ook via Luxemburg
 • MTV Networks à MTV, Kindernet, Comedy Central, Nickelodeon/Teen Nick
 • Discovery Channel Europe à Discovery Channel, Animal Planet, TLC

doelgroep

beschrijving

Ster

zelfstandige organisatie voor reclame binnen het omroepstelsel

RTL 4

hele gezin

RTL 5

mannen en vrouwen (20-34 jaar)

avontuur, reality en lifestyle

RTL 7

mannen

(20-49 jaar)

nieuws, humor, actie en veel sport

RTL 8

vrouwen

(20-49 jaar)

soaps, talkshows en vrouwenfilms

SBS6

familiezender

informatief met sterk emotionele lading, amusement shows, speelfilm en series

Veronica

jongvolwassenen (iets meer voor mannen)

Nederlandse programma’s, films, voetbal en actie- en comedyseries

Net5

hoogopgeleide vrouw (20-34 jaar)

kwaliteitsseries en herkenbare thema’s in hun programma’s

3. Digitale massamedia

Het internet is een wereldwijde communicatie-infrastructuur van computernetwerken. Er zijn verschillende vormen voor communicatie (bv. email), maar voor massacommunicatie:

 • Het World Wide Web
 • Mobiele applicaties
  •  bv. NS-app of twitter-app
 • Crossmediale toepassingen
  • Eerst was gebruik van massamedia overzichtelijk, maar digitalisering heeft ervoor gezorgd dat verschillende mediavormen niet afhankelijk zijn van één apparaat.

Sociale media = verzameling van online platforms, waar individuele gebruikers informatie zelf kunnen uploaden en delen. Soms kunnen er wel honderden mensen bij een discussie betrokken zijn, daarom spreken we bij sociale media van meerzijdige massacommunicatie.

 • Weblog                                                                                                                             geenstijl.nl
 • Sociale-netwerksites                                                                                                  Facebook, Twitter
 • Content communities (delen van 1 soort informatie)                                   Youtube, Instagram
 • Wiki’s (door gedeelde kennis)                                                                                Wikipedia          
 • Virtuele werelden                                                                                                        Second Life

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.