Wat is politiek?

Beoordeling 5.4
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas havo | 425 woorden
  • 20 maart 2015
  • 92 keer beoordeeld
Cijfer 5.4
92 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

Algemeen belang

1.Politiek is de manier waarop een land bestuurd word.
Politicie nemen besluiten over zaken die van algemeen belang zijnen waar jij nu of later mee te maken zult krijgen. 
Hier zijn 6 voorbeelden:
Openbare  orde en veiligheid, zoals het inzetten van meer politie agenten.
Buitelandse betrekkingen, zoals het uitzenden van militairen voor een vredesmissie.
Infrastructuur, de aanleg van spoor-,auto- en waterwegen.
Welvaart,zoals de zorg voor voldoende werkgelegenheid voor jongeren.
Welzijn,zoals het wegwerken van de wachtlijsten in de ziekenhuizen
Onderwijs, zoals het veranderen van de exameneisen voor havo en vwo.
Inwoners betalen belasting om dit soort plannen uit te kunnen voeren. Maar voor het betalen van belasting krijgen wie iets terug. Het recht om te mogen stemmen op de partij die wij het beste vinden en er word voor ons gezorgd als we werkloos worden of niet kunnen werken.

2.Een democratie is een staatsvorm waarbij de inwoners van een land direct of indirect invloed uitoevenen op de politieke besluitsvorming. 
Maar wat is directe of indirecte democratie dan precies?
Directe democratie, Hier heeft het volk directe invloed bij de belangrijke beslissingen die genomen worden.
Indirecte democratie, Hier nemen de inwoners indirect beslissingen doormiddel van vertegenwoordigers. Dit word ook wel parlementaire democratie genoemd omdat het parlement de belangrijkste beslissingen neemt

3.Bij een goed werkende democratie zijn regels nodig, deze regels zijn vastgelegd in de grondwet.
Politieke grondrechten burgers:
- Alle Nederlanders vanaf 18 jaar hebben het recht om een vertegenwoordiger te kiezen.
- Iedereen mag een politieke partij of vereniging op richten.
-Iedereen mag zijn mening uiten dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een demonstratie.
Politieke grondwetten politieke besluitsvorming:
-Leden eerste en tweede kamer worden gekozen door een geheime stemming.
- De wetten worden vastgesteld door de regering en de staten-generaal samen.
Vrije media.
-De media hebben vooraf geen toesteming nodig bij hun publicaties of uitzendingen.
-De overheid moet er zelf voor zorgen dat de media over de juiste informatie kan beschikken.

4. Bij een dictatuur is alle macht bij een kleine groep mensen of een persoon. Maar zijn er dan subgroepen waarin je die dictatuur zou kunnen verdelen? Ja,zo heb je religieuze dictatuur. Deze dictatuur is gebazeerd op religieuze wetgeving. ZO is er ook een militaire dictatuur, dan heeft het leger alle macht.
5. Kenmerken dictatuur:
-Gehele politieke macht is in handen van een kleine groep mensen.
-Grondrechten worden niet beschermd.
- Er is geen vrijheid van pers.
- Partijen die tegen deze vorm van regeren zijn zijn verboden.
-Militairen hebben een grote politieke rol.
- Er is sprake van verkiezingsfraude.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.