Verkiezingsprogramma

Beoordeling 6.9
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas vwo | 831 woorden
  • 13 februari 2004
  • 15 keer beoordeeld
Cijfer 6.9
15 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

Verkiezingsprogramma:

Milieu:

Alle kerncentrales moeten worden gesloten, vanwege de grote bedreiging die ze vormen voor het milieu waar ze in geplaatst zijn. De veiligheidsmaatregelen moeten in ieder geval worden verscherpt waardoor de kans op zware tot permanente beschadiging van het milieu tot een minimum is beperkt. Er moet gestopt worden met het kappen van het regenwoud en een legaal en milieubewust vervangmiddel aanbieden. Dit geld kan uit belasting komen. Ook moet men het openbaar vervoer stimuleren. Zo komen er minder auto’s op de weg en zijn er ook minder uitlaatgassen die een bedreiging vormen voor het milieu. Bovendien wordt het fileprobleem zo opgelost. Doordat er nog weinig groen in Nederland is, moet de overheid meer mooie natuurgebieden die er nog zijn in Nederland beschermen.

Economie:

Door de huidige staat van de economie moet er bezuinigd worden op een aantal terreinen, Men kan bijvoorbeeld de belasting verhogen van de mensen die meer verdienenden dan de gemiddelde burger. Er moet vooral bezuinigd worden op wegenbouw, omdat ons wegennet niet onze hoogste prioriteit hoort te hebben. De bestaande wegen moeten nog wel goed onderhouden worden maar er moet bezuinigd worden op de bouw van nieuwe wegen, de mensen kunnen bijvoorbeeld met het openbaarvervoer reizen. De bezuinigingen op de ziekenzorg moeten ongedaan worden gemaakt. De gezondheid van de bevolking behoort tot de hoogste van onze prioriteiten en is een sector waar niet op bezuinigd hoort te worden. De wachtlijsten kunnen worden ingekort door een landelijke promotiecampagne van werken in de zorg, met als doelgroep jongeren en werklozen, of met het bevorderen van operaties in het buitenland. Er moeten betere kansen worden verstrekt voor werklozen d.m.v. gesubsidieerde goedkopere cursussen en stimulatie van werk.

Criminaliteit:

De hoeveelheid blauw op straat is genoeg, maar er moet efficiënter omgegaan worden met de middelen die men op dit moment beschikbaar heeft. De politie moet zich meer met nuttige zaken bezig houden en minder met boetes en bekeuringen uitkeren. Er moet extra aandacht worden besteed aan probleembuurten, zoals de Amsterdamse Wallen, die bekend staat met een hoge criminaliteit. Er moet hier meer worden gesurveilleerd. Er is een groot probleem in Nederland met het cellen tekort, een oplossing voor dit tekort is om de asielzoekercentra die door de verscherpte controle leeg komen te staan om te bouwen tot gevangenissen voor de minder zware misdrijven.

Onderwijs:

Er moet ook hier een landelijke promotiecampagne worden gelanceerd. Dit ter behoeve van de hoge werkgelegenheid in deze sector. Er moeten cursussen beschikbaar worden voor de kleinere scholen om beter en efficiënter met de leerlingen om te gaan. De salarissen moeten aantrekkelijker worden gemaakt, zodat de werklozen en werkzoekenden zich kunnen inzetten voor het onderwijs. Het probleem van de woningnood onder de studenten kan als volgt worden opgelost: Door de economische crisis zijn er in Nederland veel kantoorruimtes en andere gebouwen vrijkomen te staan. De eigenaars van die gebouwen kunnen we verplichten, als het gebouw langer dan 1 jaar leegstaat, hun pand te verhuren aan de studenten. Het pand moet dan wel in de buurt van een hogeschool of universiteit staan. Eventueel kunnen we de eigenaren van de betreffende panden subsidiëren hun pand aan studenten te verhuren.

Arbeid:

De overtallige werkloosheid moet worden bestreden door middel van het aantrekkelijker maken van banen. De uitkeringen moeten wat minder hoog worden gemaakt, waardoor mensen meer aangetrokken zijn tot het nemen en in ieder geval zoeken van een baan. Het opstarten van nieuwe bedrijven moet worden gesubsidieerd om zo voor meer en een diverse werkgelegenheid te zorgen. Ook moet het werken in de deeltijd worden gestimuleerd, zodat er minder mensen werkloos zijn. Men kan de minder leuke banen subsidiëren deze subsidie kan worden gehaald uit het geld dat wordt bespaart bij de mensen die normaal een uitkering kregen. Dit heeft tot gevolg minder werkloosheid en dus mindermensen in de uitkeringen. De subsidie is natuurlijk lager dan de uitkering.

Sociale en Culturele zaken:

De musea moeten efficiënter omgaan met het geld dat ze momenteel hebben; er moet geen extra geld aan uitgegeven worden. De musea moeten hun diensten toegankelijker maken voor het jongeren publiek en scholen uitnodigen om hen te bezoeken. De scholieren worden hierdoor beter cultureel bewust. Kunst moet worden aangekocht met de opbrengst hiervan en niet met geld van regering of banken. De controle op de mensen die zijn uitgeprocedeerd moet worden verscherpt, evenals de controle bij binnenkomst. Als de asielzoekers zonder geldige redenen het land binnen komen moeten ze binnen een week weer terug thuis zijn. De mensen die met geldige reden in Nederland komen zullen eerst een jaar in asielzoekerscentra verblijven, is de situatie dan nog niet verbeterd, dan moeten ze verplicht een inburgeringscursus voeren. Zijn de mensen na vijf jaar nog niet veilig in eigenland, en is de inburgeringscursus een succes geworden, dan kunnen ze (vrijblijvend) een verblijfsvergunning krijgen. Wij zijn er tegen dat er islamitisch scholen komen, dit is weliswaar tegen de grondwet (vrijheid van godsdienst uiting ) maar deze scholen belemmeren het inburgeringproces. De moskeen mogen wel blijven.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.